Keynote som visuellt stöd i presentationer

KEYNOTE SOM VISUELLT STÖD I PRESENTATIONER

 

Jag har använt Keynote nu i snart två år med min klass i.o.m. att eleverna i åk 4 fick sina ”egna” lärplattor (iPads). Under senaste tiden har vi skapat presentationer i bl.a. livsåskådning i projektet ”Starka kvinnor” och i modersmål då vi presenterat böcker vi läst. Jag har använt Keynote som redskap för Flipped Classroom-undervisning bl.a. i en valbar kurshelhet med en blandad grupp fjärde- och femteklassister.

Då man jobbar med föredrag i en elevgrupp är Keynote ett bra verktyg för att strukturera och visualisera faktainnehåll. Keynote-presentationen stöder den föredragande eleven i att fritt återge den information hen förberett samt hjälper den övriga elevgruppen att strukturera det auditiva innehållet. Jag använder ofta t.ex. ”Två stjärnor och en önskan”-modellen för att stöda elevernas färdigheter i att ge konstruktiv respons till andra. Då utvärderar vi presentationerna muntligt tillsammans och ibland också skriftligt enligt modellen.

Det avgörande för att Keynote ska fungera ändamålsenligt i undervisningen är att klassrummet är rustat med en AppleTV och en kanon. Med hjälp av AppleTV:n kan elevernas presentationer återges på duk eller White board med funktionen ”skärmdubblering”. Det är ju också av värde att ljudåtergivningen fungerar då AppleTV:n används, det är ingen självklarhet kan jag berätta 😉
I själva Keynote-presentationen är det väldigt lätt att infoga text, bilder, ljudspår, videon och hyperlänkar. Det är också lätt att programmera de olika diabilderna och objekten med övergångar. Jag uppskattar tydligheten i applikationen och de svenskspråkiga, enkla kommandon.

Man kan också välja att lägga till presentationsanteckningar i Keynote, precis som i Power Point. Det finns två arbetsvyer: diabildsvy och ljusbord. I båda vyerna fungerar bytet av diabildernas platser i presentationen på samma sätt: man drar med fingret dian från en plats till en annan. Man kan även lätt hoppa över, duplicera och radera diabilder.


Eleverna kan dela sina presentationer både med läraren och varandra genom att ”airdroppa”. Då ska AirDrop-symbolen aktiveras i de lärplattor som ska utföra informationsbyte genom att välja ”alla”. I presentationen trycker man sedan på de tre prickarna i högra övre hörnet, väljer ”dela” och sedan klickar man på den mottagande lärplattans namnsymbol/ elevens eller lärarens användarnamn. Presentationen tas emot i Keynote, då behålls alla ursprungliga inställningar.

Lotta Svartsjö