Kestävä kehitys ja muovit – monialainen malli

Tämä monialainen kokonaisuus on suunniteltu käsityön, kotitalouden, kemian ja matematiikan yhteiseksi projektiksi. Projekti voidaan toteuttaa ajallisesti esimerkiksi yhden päivän projektina tai sitten osissa pidemmällä aikavälillä.

Pedagogisessa mallissa on koottu lyhyitä videopätkiä aiheeseen liittyen. Osa videoista on kohderyhmältään yläkoululaisille sopivia, osa myös alakoululaisille.  Näihin videoihin on laadittu valmiiksi mallikysymyksiä, joihin oppilaat voivat miettiä vastauksia esimerkiksi ryhmissä.

Kysymykset:
1) Mistä muovia päätyy mereen?
2) Miten muovi saadaan pois merestä?
3) Miksi on tärkeää kierrättää muovia?
4) Mitkä muovit sopivat kierrätettäväksi?
5) Miten muovia uusiokäytetään?

Kokemuksia projektista

Alkuopetuksessa

Tutustuimme tokaluokkalaisten kanssa muoviin osana laajempaa kierrätysteemaa. Aloitimme tutustumalla siihen mistä muovi valmistetaan ja mistä sitä saadaan. Tutkimme luokkaympäristössä, mikä kaikki ympärillämme on valmistettu muovista. Tarkemmin tutustuimme omiin vaatteisiimme. Oppilaille on vierasta ja uutta pohtia vaatteiden valmistusaineita. Moni osasi yhdistää villasukat lampaaseen, mutta muovikuidut olivat oppilaille täysin vieraita. Osa ehdotti, että myös fleece-takki on valmistettu lampaan villasta.

Tutustuimme kuvien ja videoiden avulla siihen, miten luontoon joutunut muovi on pilannut meriä ja merenrantoja. Oppilaissa herätti paljon tunteita huomata, miten muovi vaikuttaa eläimiin. Pohdimme yhdessä miten voimme vähentää luontoon joutuvan muovin määrää kierrättämällä ja muuttamalla kulutustottumuksia. Oppilaat tekivät kotona muovipussitutkimuksen. He laskivat kotona käytettyjen muovipussien määrää viikon ajan. Koulussa opettelimme kierrättämistä käytännössä. Oppilaat olivat aiheesta innostuneita ja oppivat paljon uutta.

Tekstiilityössä

Tekstiilityössä keräsimme käytettyjä muovipusseja, sulatimme niitä ja valmistimme uusia tuotteita. Teimme projektin viidesluokkalaisten kanssa ja käytimme siihen 2 x 2h. Helposti aikaa olisi mennyt enemmänkin.

Aloitimme projektin keskustelemalla ja katsomalla videoita aiheesta. Varsinaisen tuotteen ideoinnin aloitimme katsomalla kuvia muovitöistä sekä miettimällä mihin tuotteeseen muovi sopisi materiaalina. Oppilaat piirsivät suunnitelmia paperille.

Muovipussien erilaiset kuviot innostivat oppilaita suunnittelussa ja varsinkin oman suosikkiliikkeen pussit olivat haluttuja. Oppilaat sulattivat muovipussit silitysraudalla leivinpaperien välissä muovilevyksi. Tässä vaiheessa tarvitaan aikuisen apua, ettei muoveja sulateta vahingossa silitysraudan pohjaan kiinni. Muovilevystä oppilaat leikkasivat itse tehtyjen kaavojen avulla tarvittavat kappaleet irti. Ompelua pidettiin kivana ja helppona, koska muovi ei materiaalina purkaannu eikä kappaleita tarvitse kääntää. Oppilaiden töinä valmistui kännykkä-, meikki- ja liikuntapusseja. Oppilaat olivat työstä motivoituneita ja innostuneita. Muutama oli jopa sitä mieltä, että tämä oli paras tekstiilityö ikinä.