Ihmiskehon toiminta

Opetuksen käytännön toteutus ja kokemuksia työskentelystä

Oppimistuokio 1: (0,5h)
Oppilaat aloittivat työskentelyn 4 tai 5 hengen ryhmässä, jonka opettaja oli muokannut ja, jossa oppilas muutenkin luokassa työskentelee. Opettaja esitteli aiheet ja oppilaat keskustelivat ryhmässä mielenkiintonsa kohteesta. Ryhmät valitsivat aiheet.

Oppimistuokio 2: (1h)
Oppilaat kirjoittivat Onedrivessä oman ryhmän jäsentensä ennakkotiedoista kartoituksen. Ryhmän jäsenet näkivät toistensa tekstit reaaliaikaisesti. Opettaja oli luonut OneNoteen Luokan muistikirjan, jossa on yhteistyötila, johon ryhmien työt tallentuivat.

Oppimistuokio 3: (1,5h)
Oppilaat saivat hakea tietoa oppikirjasta, kirjastosta ja googlettamalla ja tekivät iPadin Popplet-appsilla käsitekartan, liittäen mahdollisuuksien mukaan myös kuvia. Kuvat tallennettiin langattomasti Luokan muistikirjaan. (Ongelmana oli se, että koulun Padit ovat yleisessä käytössä ja ohjelmista oli unohdettu kirjautua ulos, jolloin emme saaneet omia tiedostoja tallennettua. Piti ensin kirjautua ulos muiden töistä. Tästä syystä tähän kohtaa meni oletettua enemmän aikaa.)

Oppimistuokio 4: (0,5h)
Ryhmät saivat miettiä, miten aikoivat esittää opiskelemansa aiheen muille. Yksi ryhmä otti työstettäväksi animaation, yksi näytelmän, kaksi Powerpoint-esityksen ja yksi ryhmä valitsi piirroksen.


Oppimistuokio 5: (1h)
Ryhmät alkoivat työstämään aihettaan valitsemallaan tavalla.

A) Ruuansulatus, animaatio:
Ryhmän jäsenet tulostivat ihmisen ruuansulatuselimistön kuvan netistä, etsivät myös porkkanan kuvan ja tulostivat myös kaksi värillistä porkkanaa, joista toinen pidettiin kokonaisena ja toinen pilkottiin erikokoisiin osiin. Sen jälkeen ryhmä haki tietoa siitä, mikä oli porkkanan reitti ruoansulatuselimistössä.

B) Luut ja lihakset, PowerPoint-esitys:
Ryhmä aloitti Powerpointin tekemisen Onedrivessä. He halusivat liittää siihen kuvan, jossa on oppilas ja sen päällä luuranko. Toteutus: Etsittiin netistä sopiva luurangon kuva iPadilla, oppilas kuvattiin samassa asennossa. Luuranko leikattiin appsilla ja siirrettiin oppilaan kuvan päälle. Kuva liitettiin Power Pointiin ja se lähetettiin OneNoteen luokan muistikirjaan.

C) Iho, näytelmä, koodaus:
Työskentely alkoi näytelmän teeman valinnalla ja juonen kirjoittamisella. Käsikirjoitus aloitettiin kirjoittamalla käsin paperille: ihokarvan kasvaminen koodattuna Scratch:illa tietokoneella.

D) Hengitys, PowerPoint ja näytelmä: PowerPoint -esityksen tekeminen. Jokainen ryhmän jäsen teki omaa osaansa Onedrive:ssa. Harjoiteltiin liittämään oma osa linkkinä Class Notebookin yhteistyötilaan.

E) Sydän ja verenkiertoelimistö, näytelmä: Teema ja juonen keksiminen sekä käsikirjoituksen aloittaminen ryhmän yhteistyötilassa Class notebookissa.

Työskentelyn syventäminen (1h):

A) Ruuansulatus, animaatio: Oppilaat tekivät animaation porkkanan kulusta ruuansulatuskanavassa. Yksi oppilas kuvasi Padilla, kaksi keskittyi siirtelemään porkkanan paloja ja yksi selosti tapahtumaa.

Lopuksi kuvasarja editoitiin Padilla. Työn valmistuttua, se siirrettiin Onedriven kautta Class notebookin yhteistyötilaan.

Ongelmaksi muodostui se, että kuva tallentui ”kyljellään”. Yritettiin ladata animaatio tietokoneelle ja kääntää, muttei löytynyt sopivaa ohjelmaa ongelman ratkaisemiseksi.

B) Luut ja lihakset, PowerPoint-ryhmä jatkoi työskentelyä lukemalla kirjasta ja netistä tietoa sekä tekemällä omassa yhden oppilaan tilassa jaettuna Power pointtia.

C) Iho, PowerPoint, johon liitettiin linkillä koodaamalla tehtyjä tehtäviä mm. ihon pesusta, näytelmäkäsikirjoituksen liittäminen osaksi PowerPoint-esitystä.

D) Hengitys, PowerPoint: ryhmäläiset työskentelivät omissa tiloissaan etsien kukin itsenäisesti tietoa oppikirjasta ja netistä. Toinen oppilaista kopioi toisen oppilaan tiedot itselleen ja lisäsi kokonaisuuden Class notebookin yhteistyötilaan. (Olisi kannattanut ensin jakaa PowerPoint ja sitten alkaa työstää niin tältä ylimääräiseltä työltä olisi säästytty). Näytelmäkäsikirjoittajat saivat näytelmän valmiiksi. Koko ryhmä käytti lopputunnin näytelmän harjoitteluun.

E) Sydän ja verenkierto, näytelmä: Näytelmä kirjoitettiin loppuun, kuvattiin ja aloitettiin editointi.

Viimeistely ja esittäminen (1h+2h)

Jatketaan loppuun työskentelyosuus ja viimeistellään se.
Viimeistelyvaiheessa osoittautui, että Hengitys-ryhmän Powerpoint-esitys katosi ja sitä ei saatu palautettua. Samoin ongelmia tuotti pitkän näytelmän lataaminen ja siirtäminen linkiksi. Ruuansulatusanimaatio kääntyi aina väärinpäin, kun se vietiin Onedrivesta OneNoteen.

Oppilaat esittelevät työnsä muille.  Muut ryhmät tekevät muistiinpanoja ja lukevat kotitehtävänä yhteistyötilasta.

Arviointi (alle 2h)

15min. – Opettaja on tehnyt Kahootilla leikkimielisen visan aiheesta.
30min. – Oppilaat täyttävät opettajan tekemän arviointilomakkeen Formissa.(sisältää itsearviointia ja kysymyksiä aiheesta)
30min. – Oppilaat tekivät uuden käsitekartan aiheestaan Poppletilla OneNoteen. Verrattiin ennen aiheen opiskelua tehtyyn käsitekarttaan. Huomattiin, että useat aiemmin opitut tiedot olivat tarkentuneet ja joitakin täysin uusiakin asioita tuli opittua.

Aikaa kului yhteensä 14,5h

Rita Lappalainen