Historian kuvaprojekti

Opiskelimme Luolavuoren koulun 7.luokan pienryhmän kanssa syyslukukauden lopussa Suomen uuden ajan historiaa kuvaprojektin avulla. Oppilaat toimivat pareittain ja tutustuivat historialliseen aiheeseen aluksi oppikirjan ja muun kirjallisen materiaalin avulla ja pohtivat mitä aiheesta jo etukäteen tietävät ja mitä haluavat oppia siitä lisää. Tämän jälkeen pohdittiin yhdessä paikkoja, joissa voisi kuvata aiheeseen liittyviä kohteita.
Paikoiksi valikoituvat Turun tuomiokirkko sekä Turun linna ja molemmissa päädyttiin käymään samalla kerralla. Oppilaat sopivat pareittain, kumpi ottaa päätelaitteen mukaansa kuvausta varten. Retken aikana parit ottivat useampia kuvia valitsemastaan kohteesta.

Retken jälkeen kerättiin aiheesta lisää tietoa eri lähteistä ja tarkasteltiin esimerkiksi mitä kuvia samasta aiheesta netissä on jo julkaistu ja vertailtiin omia kuvia niihin. Tuotokseksi laadittiin aiheesta tietokoneella käsitekartta, joka sitten esiteltiin muulle luokalle. Lopuksi oppilaat tekivät pareittain vertaisarvioinnin sekä parityöskentelystä että lopputuotoksesta ja saivat opettajalta yhteisen palautteen.

 

-Katariina Ruusunen-Nurmio