Historia eläväksi Minecraftilla

Minecraft Education Edition – toiminnallista historiaa pelaamalla

 

     Historian elävöittäminen onnistuu monin keinoin. Kuvataiteen ja askartelun avulla saa tehtyä paljon ja se konkretisoi oppilaalle historian rakennelmia. Näyttelemällä ja eläytymällä pääsee eläytymään ihmisten elämään eri aikakausina. Nämä työtavat vaativat usein opettajalta paljon pohjatyötä materiaalien valmistamiseen ja haalimiseen. Projektit tuppaavat myös koulussa helposti venymään, sillä oppilaiden on vaikea pysyä aikataulussa.

Käyttämällä tietotekniikkaa, on mahdollista hyödyntää perinteisien konkreettisten työtapojen etuja pienemmällä etukäteissuunnittelulla ja materiaaleja ja luontoa säästäen.

Olen käyttänyt Minecraftia historian opiskelussa kolmen eri jakson yhteydessä.

Historian opiskelu alkaa ihmisen historialla ja kivikaudella. Jakson päätteeksi kokeilimme, mitä ongelmia ihmisen on ratkaistava selvitäkseen villin luonnon armoilla. Aloitimme Minecraft-monipelin selviytyjä-moodissa. Selviytyjä-moodissa pelaaja on yöllisten saalistajien ja luonnosta löytyvien materiaalien armoilla. Selvitäkseen pelissä, pelaajien on ensin rakennettava itselleen turvallinen yösija luonnosta löytyvien materiaalien avulla. Myöhemmin pelaajan on hankittava ravintoa ja edetäkseen pelissä, tulee pelaajan oppia hyödyntämään eri materiaaleja ja rakennettava työkaluja, peltoja ja muita mukavuuksia. Näin siis siirrytään kivikaudelta kohti maanviljelykulttuuria ja rautakautta. Oppilaat huomasivat nopeasti, miten tärkeää on toimia ryhmänä. On paljon helpompaa toimia pienissä heimoissa, kuin koittaa ehtiä tehdä suoja yksin, kerätä ravintoa ja vielä hankkia mukavuuksia.

Egyptin historiaa opiskellessa oppilaat kiinnostuivat suuresti erilaisista rakennelmista, joita ihmiskunta sai aikaiseksi. Niiden monimuotoisuus ja rakennustapa puhutti kovasti. Myös elokuvista ja kirjallisuudesta tunnetuksi tulleet pyramidien ansat ja muut seikkailut muinaisessa Egyptissä kiinnostivat siinä määrin, että päätimme rakentaa omia Egyptin rakennelmia Minecraftilla. Aloitimme pelin Nikkaroija-moodissa, jolloin ei tarvinnut huolehtia öisin saalistavista pedoista tai materiaalin keräämisestä. Tässä tehtävässä oli helppoa huomioida oppilaiden osaamista muun muassa sanaston osalta. Erilaiset muinaisen Egyptin termit konkretisoituivat myös oppilaille, joilla ennestään ei ollut hajuakaan sargofageista tai faaraoista. Myös suunnittelu ja yhteistoiminta nousi oppilaiden osalta tärkeään rooliin. Yhteisen pyramidin rakentaminen ilman kunnollista työnjohtoa johti kaaokseen, joka oli oppilaille opettava kokemus.

Oppilaat pitivät Minecraftilla opiskelusta siinä määrin, että päätimme kokeilla sitä myös Antiikin Rooma –jakson päätteeksi. Työtapa oli oppilaille jo siinä määrin tuttu, että annoin heille vapaat kädet rakentaa ja näytellä tapahtumia antiikin Roomasta. Pyysin oppilailta videoita, jossa he näyttelevät gladiaattoritaisteluita tai kilpa-ajoja rakentamillaan areenoilla. Lisäksi oppilaat rakensivat akvedukteja, insuloita, domuksia ja kylpylöitä. Tämä oli erityisen tehokasta terminologian opiskelun kannalta. Myös rakennelmat noudattivat monin paikoin aiemmin opittua. Muun muassa Colosseumin alle oppilaat rakensivat hienot vankityrmät gladiaattoreita varten. Yhteistyö sujui jo hienosti ja oppilaat työskentelivät ennen näkemättömän motivoituneesti. Palautetta ryhmät antoivat toisilleen jo ilman erillistä kehotusta ja he esittelivät hienoimpia rakennelmiaan yhteisesti koko luokalle appletv:n kautta tai kutsumalla kavereita pelimaailmaansa.

Tekninen osaaminen pelin suhteen löytyy oppilailta ainakin minun luokallani. Itse osaan vain pelin peruskomennot, mutta oppilailta teknistä osaamista löytyy yllin kyllin. He jakavat toisilleen tietouttaan mielellään ja projektien aikana asiantuntijuus luokassa siirtyikin vahvasti opettajalta oppilaille. Ainoastaan toiminnan ohjauksen valvominen ja pedagogisen keskustelun johtaminen jäi opettajan vastuulle. Erittäin onnistuneita projekteja siis sekä opettajan, että oppilaiden kannalta. Muutamille huoltajille työtapaa jouduin selittämään vähän auki. Heitä ihmetytti, kun ”koulussa vaan pelataan”.

PDF esitys aiheesta, johon on koottu mm. videoesimerkkejä ja ohjeistusta oppilaille. MEE_5lkhi

Teemu Honkala
Hannunniitun koulu / 5A