Fysiikan sähköinen työselostus toiminnallisesta oppilastyöstä

Taustaa

Teimme oppilastyön yläkoulun seitsemäsluokkalaisten kanssa fysiikan tunnilla liittyen aiheeseen ääni. Suunnittelimme ryhmittäin soittimen, joka rakennettiin koululta löytyvistä materiaaleista.
Ennen työn aloitusta olimme käyneet läpi äänen teorian. Pidin myös alkutestin Formsilla. Ohessa testin alku, kysymykset olivat aika helppoja.

Suunnittelu- ja rakennusvaihe raportoitiin OneNoteen kuvin ja tekstein. Lopputuloksesta otettiin myös video ja soittimen äänen voimakkuus ja taajuus mitattiin.

Suunnitteluvaihe

Suunnitteluun käytettiin aikaa yksi tunti. Oppilaat käyttivät suunnitteluun OneNoten yhteistyötilaa. Oppilaat siis näkivät toistensa suunnitelmat reaaliaikaisesti. Tämä oli toisaalta hyvä, koska oppilaat saivat ideoita toisilta, mutta toisaalta taas huono, kun muut ryhmät häiritsivät oman ryhmän suunnittelutyötä. Jatkossa käyttäisin jotain muuta alustaa suunnitteluvaiheessa.

Rakennusvaihe

Oppilaat käyttivät soitinten rakentamiseen koulusta löytyviä materiaaleja. Osa materiaaleista haettiin varastosta, osa muista luokista. Rakennusvaiheeseen käytettiin noin kaksi tuntia. Oppilaat työskentelivät todella motivoituneesti ja keskittyneesti.

   

Työselostus ja raportointi
Oppilaat tekivät selostuksen työvaiheista OneNoteen luokan muistikirjaan. Raportin piti sisältää työvaiheet, kuvat, selostuksen, mittaustulokset ja videon valmiista soittimesta. Äänen voimakkuus desibeleinä ja taajuus hertseinä mitattiin puhelimen sovelluksilla. Äänen mittaaminen oli hieman haastavaa, koska tarpeeksi hiljaista tilaa ei löytynyt kovin helposti. Kävimme ryhmittäin vuorotellen käytävällä mittaamassa ja kuvaamassa videon. Linkki videoon löytyy pedagogisesta mallista.

Esimerkki erään ryhmän työn vaiheista.

Pohdintaa projektista

Aion käyttää jatkossa samanlaista mallia opettaa ääntä. Oppilaat tykkäsivät rakentelusta ja puuhastelusta tosi paljon. Suunnitteluvaiheeseen voisi käyttää kunnolla aikaa ja ehkä varata materiaalit valmiiksi ja näyttää ne ennen suunnittelua.

OneNoten Classroom notebook toimii hyvin alustana tämäntyyppiselle työlle, kuvat ja videot on helppo liittää ja seitsemäsluokkalaisten omat päätelaitteet toimivat hyvin tähän tarkoitukseen.

Äänen mittaamiseen käytimme puhelimen sovelluksia, jotka olivat ihan käyttökelpoisia, mutta varmaankin tähän sopisivat myös mitkä muut tahansa sovellukset, jotka mittaavat ääntä.

Tua Nikula
Nummenpakan koulu, Aurajoen yksikkö
Turku