Från friskrivning till ljudbok

FRÅN FRISKRIVNING TILL LJUDBOK

Som klasslärare med musik och bildkonst som övriga ansvarsämnen har jag återkommande dåligt samvete över att jag inte gör lika många ”roliga grejer” med min egen klass i musik (och bildkonst) som med de övriga grupperna. Med mitt ”mörka förflutna” som artist och tjugo års erfarenhet av live-musicerande känner jag mig obekväm med musikapplikationer över lag; ”äkta” musik skapas ju enligt mig i kontakt människor emellan och med riktiga instrument 😉 Nåja, med detta som bakgrundsinfo kan jag berätta att mitt mål för läsåret har varit att utmana mig själv och ta i bruk musikproduceringsprogrammet Garage Band.

Enligt läroplanen i musik ska eleverna få använda sin fantasi och uppfinningsrikedom. Dessutom uppmanar läroplanen till att utföra tvärvetenskapliga helheter som utvecklar det kreativa och estetiska tänket som hör ihop med ljud och musikaliska uttryckssätt. Med detta i åtanke planerade jag tillsammans med min parallell först ett omfattande friskrivningsprojekt som jag sedan vidare bearbetade med våra femteklassister till ljudböcker. Vilken rolig utmaning likväl för eleverna som för mig som lärare!

Vi började Garage Band-arbetet med att lyssna till en ljudbok som jag bandat in samtidigt som jag presenterade mixerbordet och de ljudspår jag lagt in. Jag valde att bearbeta Stina Wirséns bilderbok ”Vem städar inte?” för att den helt enkelt inspirerade mig till olika röster och ljudeffekter. Eleverna hade lätt att följa med min inspirationspresentation då de samtidigt som de lyssnade kunde följa med ljudspåren visuellt. Jag använde alltså AppleTV:n, kanonen och lärplattans (iPad:ens) skärmdubbleringsfunktion. Glädjande nog fungerade också ljudåtergivningen i klassen smärtfritt – en förutsättning för en lyckad Garage Band-presentation.

Hur gjorde jag sedan i praktiken för att få eleverna igång? Vi började alla tillsammans med att skapa varsin ny låt, alla jobbade på den egna plattan. Friskrivningstexterna var färdigt bearbetade, renskrivna och utprintade. Notera: Väl inne i Garage Band är det viktigt att se till att alla allra först ändrar på antalet takter i den egna låten för att undvika att ljudspåret tar slut innan hela texten är inläst. Det gör man genom att trycka på pluset i högra övre hörnet under rubriken ”Låtsektioner” och sedan välja ”automatisk”. Sedan gick vi igenom de olika instrumenten, mikrofonvolym, användning av rec-funktionen (record, banda in) samt andra praktiska detaljer kring programmet.

Första lektionens mål var att alla skulle banda in berättelsens titel och författarens namn (alltså det egna namnet). Därefter lyssnade alla på sitt ljudspår, det tar nämligen tid att vänja sig att lyssna på den egna rösten. Sedan fortsatte arbetet självständigt (hörlurar är ett måste) och eleverna jobbade i egen takt och enligt egen ambitions- och intressenivå. De färdiga ljudböckerna delades sedan i klassen och vi fick njuta av många fina och personliga berättelser. Planen är att ännu skapa ett QR-kods ljudbibliotek av böckerna för att kunna bevara dem längre och dela med t.ex. faddereleverna. Möjligheterna är oändliga – ”Sky is the limit!”

Lotta Svartsjö