Formatiivinen arviointi Wilman työkalulla

Opetussuunnitelma edellyttää jatkuvaa arviointia ja sen näkyväksi tekemistä. Oppilaita ohjataan itsearviointiin ja sitä kautta mahdollisesti löytämään itselleen tarpeellisia tapoja kehittää opiskeluaan. Wilmassa on mahdollisuus toteuttaa jatkuvaa arviointia. Opettaja ja oppilas tekevät jatkuvan arvioinnin samaan lomakkeeseen.

Valitaan ensin opetusryhmä ja sen jälkeen välilehdeltä Formatiivinen arviointi.

 

Luodaan oma arviointipohja valmiista arviointilauseista.

Arviointilauseita voi muokata, poistaa tai luoda aivan omia arviointikohteita. Muista tallentaa.

Oppilaat ja opettaja voi tehdä merkinnät samaan formatiivisen arvioinnin pohjaan. Oppilaan merkinnät ovat sinisiä ja opettajan punaisia. Vanhemmat näkevät arvioinnit.

Kun arviointikertoja on riittävän monta, niistä muodostuu viivadiagrammi.

Satu Horst
satu.horst@turku.fi