En historisk löpsedel

En historisk löpsedel

Som ett slags avslutning på undervisningen om det antika Egypten i årskurs 5 i Sirkkala skola fick eleverna i uppgift att göra en historisk löpsedel. Med hjälp av lärplattan (Ipad) skulle varje elev göra en löpsedel med rubriker som kunde passat in det antika Egypten. Eleverna var förstås medvetna om att tidningar inte fanns i det antika Egypten, men uppgiften fungerade bra som en variation till att göra ett mera traditionellt arbete om vad eleven lärt sig. Eleverna använder sig av applikationen Pic Collage och bilderna får de fritt söka från t.ex. CC Search. När de är färdiga så delar (Airdrop) eller skickar eleverna sitt arbete till läraren.
Läraren väljer om löpsedeln ska presenteras i klassen eller om den printas ut som en plansch på väggen. Läraren ger eleverna skriftlig (t.ex. via Wilma) eller muntlig respons på hur de lyckades med löpsedeln. Källkritiken kan också diskuteras under möjlig genomgång i klassen.

Marcus Lindroos