Digikasvio

Digikasvikansio

Kasvikansio on varmaan yksi perinteisimmistä koulutöistä, joita sukupolven toisensa jälkeen ovat tehneet. Digikasvikansion idea on korvata kasvien kerääminen ja käsittely sillä, että kasvit kuvataan tai videoidaan niiden luontaisessa elinympäristössä.

Digikasviossa kasvikansion idean ydin säilyy, eli oppilas menee edelleen maastoon ja tunnistaa kasvit. Nyt kasveja ei kuitenkaan tarvitse niittää luonnosta, eikä niiden käsittelyyn tarvitse käyttää aikaa. Digikasviossa kasvit myös säilyvät ”tuoreina” ja tunnistettavina.

Kasvien tuntemuksen lisäksi digikasviossa opitaan käyttämään myös jotakin esitysohjelmaa. Opettaja voi halutessaan määrätä käytettävän ohjelman, jolloin kaikki joutuvat tutustumaan ohjelman peruskäyttöön. Toinen vaihtoehto on se, että oppilas voi itse valita käytettävän ohjelman, jolloin hän voi työskennellä itselle tutuimmalla ohjelmalla tai opetella halutessaan uuden. Tämä toimii myös eriytykseen niin, että joku voi tehdä työnsä yksinkertaisesti tutulla Wordilla kuin toinen oppilas haluaa haastaa itsensä vaikka ennakkoon tuntemattomalla Swayllä ja tehdä sillä kasvion visuaalisesti mahdollisimman hienoksi.

Edellä mainittu vaihtoehto, jossa oppilaat itse valitsivat haluamansa esitysohjelman, kevensi myös projektia siltä osin, että pystyin määräämään työn pääasiassa kotona tehtäväksi. Näin projekti ei varastanut oppitunteja koulusta 4-5 tuntia enempää. Projektin keskellä tai loppupuolella pidetty tarkistustunti osoittautui hyväksi siinä mielessä, että osalla porukkaa oli vielä koko projekti aloittamatta siinä missä toisten kanssa tehtiin enää viimeisiä hienosäätöjä. Osa oppilaista hoksasi, että deadline on aivan kohta ja hommia pitää alkaa tekemään. Tarkistustunti lisäsi myös oppilaiden tekemää yhteistyö niin, että joku vinkkasi jonkun kasvin löytöpaikan ja sitten oppilaat lähtivät sinne pienellä ryhmällä koulun jälkeen kasvia kuvaamaan.

Annoin oppilaiden valita, että tekevätkö he perinteisen kasvikansion vai digikasvion. Ehkä hiukan yllättävää oli se, että valtaosa oppilaista halusi tehdä perinteisen kasvikansion digikasvion sijaan. Luokallisesta oppilaita ehkä kolmas-neljäsosa teki digikasvion ja loput keräsivät kasvinsa käsin. Ilmeisesti se on sitten perinteet kunniaan.