Det medeltida Åbo – en rundvandring

Det medeltida Åbo – en rundvandring

Under hösten 2018 hade vi i årskurs 6 undervisning i historia med temat det medeltida Åbo. Eftersom en stor del av det medeltida Finland handlar just om Åbo så är det perfekt att man kan gå ut och titta på det man just behandlat i undervisningen. I klassrummet har vi tillsammans diskuterat vilka platser som redan fanns under medeltiden i Åbo och vilka som kanske ännu idag finns kvar. Dessutom så har vi i elevernas häfte ritat en enkel karta över var platserna fanns under medeltiden.
När själva vandringen inleds är eleverna uppdelade i par och alla par har en lärplatta (Ipad). Eleverna har som uppgift att under rundvandringen ta fotografier på historiska objekt. Tillbaka i skolan gör eleverna en historisk plansch av sina fotografier med hjälp av Pic Collage-applikationen.
Läraren fungerar som guide under vandringen i det medeltida Åbo. Ett tips på en rutt är att börja där St Olofs kloster låg och sedan fortsätta längs rutten Aboa Vetus-Gamla Stortorget- Åbo Domkyrka- Galgbacken. Rundvandringen kan förlängas efter tid och intresse.
Alla planscher presenteras och diskuteras i klassen. De övriga eleverna ger positiv respons.


Marcus Lindroos