Allekkainlaskustrategioiden sanoittamista ja opettelua Explain Everything -videon avulla

Allekkainlaskustrategian sanallistaminen- videoprojekti Explain Everythingillä ja IMoviella.

OPS: (OPS L4 kannustaa oppilaita esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.)
Konkretia ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. Opetus kehittää oppilaiden taitoja esittää matemaattista ajatteluaan ja ratkaisujaan eri tavoilla ja välineillä. Monipuolisten ongelmien ratkaisu yksin ja ryhmässä sekä erilaisten ratkaisutapojen vertailu ovat opetuksessa keskeistä.

Projektin tavoitteet:
Kerrata allekkainvähennyslaskustrategiaa ja lisätä ymmärrystä
Harjoitella sanallistamista
Harjoitella ryhmätyötaitoja
Oppia TVT-taitoja

Alku:
Allekkainvähennyslaskua oli harjoiteltu edeltävällä oppitunnilla. Ryhmänä ovat neljäsluokkalaiset, joille allekkainlaskut on esitelty jo kolmannella luokalla.

Työskentely:
Opettaja oli valmistellut Explain Everythingillä videon, jossa allekkainlasku lainaamisineen etenee hitaasti. Videossa ei ole ääntä. Video jaettiin oppilaille Showbiessa.
Oppilaiden tehtävä oli viedä video IMovieen ja tehdä päälle äänitys. Työskentely tapahtui pareittain. Aluksi kuivaharjoitteluna kokeiltiin puhumista, mutta ei vielä nauhoitettu. Opettaja kierteli auttamassa ryhmiä ja tarkentamassa käsitteitä. Esimerkiksi “lainataan kympeistä” kelpaa, mutta “otetaan tosta” ei kelvannut.
Puheen ollessa sujuvaa, tehtiin äänitykset. Valmiit iMovie-videot jaettiin opettajalle Showbiessa.

Arviota:
Projekti sujui erittäin hyvin. Oppilaat olivat motivoituneita, työskentelytapa osallisti kaikkia ja kertaamista/drillaamista tuli puolivahingossa paljon, kun videoita kelattiin edestakaisin.

Huomioitavaa
Oppilailla täytyy olla jonkin verran harjaantumista eri appien käytössä.

Minna-Maria Aaltonen