VALMO Comics Head

Luostarivuoren koulun Martin yksikön VALMO-luokassa kokeiltiin Comics Head -sarjakuvasovellusta, joka taipuu myös moneen muuhun kuin sarjakuvien tekemiseen. Vaikka ohjelma on englanninkielinen, se sisältää hyvät kuvat toiminnoille, joiden avulla aloittevallakin kielitaidolla pärjää hyvin.

VALMO-oppilaiden ja TOP-tutorien yhdessä tekemässä videossa tutustutaan adjektiiveihin ja ruumiinosiin. Oppilaat saivat mm. miettiä adjektiiveja ympäriltään ja kuvata ne sitten kameralla. Kuva lisättiin sarjakuvaan, jonka jälkeen sana kirjoitettiin, lausuttiin ääneen ja äänitettiin sekä suomeksi että oppilaan omalla äidinkielellä.

VALMO-luokan oppilaat ovat tulleet Suomeen eri maista 1-4 kuukautta sitten.  VALMOSSA tavoitteena on oppia suomea sekä muita koulussa tarvittavia aineita ennen lähikouluun siirtymistä. Uuden opetussuunnitelman yhtenä tavoitteena on ohjata oppilaita arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja sekä edistää kaksi- ja monikielisyyttä.

Teksti: Teemu Takio ja Maarit Pihlava

 

Kutsu kouluille: Robo-Turku-tapahtuma keskiviikkona 21.11.

TOP-keskus järjestää 3.-9.-luokkalaisille Robo-Turku-tapahtuman keskiviikkona 21.11. vierailukeskus Joessa. Pääajatuksena on koota yhteen ohjelmointia ja robotiikkaa opettavat opettajat oppilaineen ja nähdä mitä kaikkea eri kouluissa tehdään. Tapahtuma on osa Turussa järjestettävää kansainvälistä robotiikkaviikkoa, jonka päätapahtuma on Turun AMK:n järjestämä.

Robo-Turku on matalan kynnyksen oppimistapahtuma, johon voit tulla oppimaan yhdessä muiden kanssa. Oppilaat voivat osallistua kahteen leikkimieliseen ”kilpailulajiin”, Sumoon sekä pelastusrataan. Mikäli ette halua osallistua kilpailuihin, voitte tulla oppilaiden kanssa koodaamaan Micro:bittejä tai muita elektroniikkasarjoja sekä esittelemään koulunne toimintaa toisille oppilaille.

ALUSTAVA AIKATAULU

9.00–10.00 oppilaiden saapuminen ja tavaroiden levittäminen
10.00–10.30 AVAUS
10.30–11.30 rakentelua ja koodien tarkistamista (kenttien harjoittelua), kisaamisen aloittaminen
11.30–12.15 Lounas (eväät mukaan koululta)
12.15–15.00 rakentelua, kiertämistä ja kisoja

Ilmoittautumiset viimeistään 7.11.2018. Ilmoittautumislomake

Lisätietoja: Teemu Tauriainen (etunimi.sukunimi@turku.fi)

Monialaista oppimista avaruudesta

Luostarivuoren koulussa vietettiin 15.–17.10. MOK-viikkoa, jonka teemana oli avaruus. Toteutukseen osallistuivat myös Kerttulin ja Martin yksiköt.

Eri ikäluokat sekoitettiin ryhmiksi, jotka saivat kiertää erilaisia monialaisen oppimisen rasteja. Rastien oppisisältö oli mukautettu ikäkauden mukaan. Ohjelmassa oli esimerkiksi retki Tuorlan planetaarioon, avaruusteemainen pakohuonepeli, avaruusteemaisten muffinssien valmistus sekä luento avaruuden mittasuhteista. Turun Taidekontit olivat käytössä avaruusaiheisten graffititeosten näyttämönä, ja musiikkiluokassa sävellettiin musiikkia Star Wars -elokuviin.

Erilaisia toimintapisteitä oli yhteensä 17, ja opettajat olivat teemasta ja toteutuksesta vähintään yhtä innoissaan kuin oppilaatkin.

– 1.- ja 2.-luokat toimivat omina ryhminään, mutta 3.–9.-luokkalaiset pistettiin reippaasti sekaisin niin, että joka ryhmään tuli oppilaita kaikilta ikäluokilta. Jälkikäteen ajateltuna ikähaitari olisi voinut olla sisältöjen luomisen kannalta hieman pienempi, mutta olemme todella tyytyväisiä toteutukseen. Eri-ikäiset oppilaat toimivat hienosti yhdessä toinen toistaan auttaen, ja ryhmissä ilmeni myös jonkinlaista tuutori-ilmiötä, kertoo Luostarivuoren koulun rehtori Henri Littunen.

Myös liikunnanopettaja Harri Kumlander kiittelee toteutustapaa ja suosittelee samaa myös tulevien MOK-jaksojen suunnittelijoille.

– Luokkarajojen rikkominen teki ryhmistä sopivan kokoisia. Henkilöstömääräksi riitti hyvin yksi pisteenvetäjä sekä oma ryhmänjohtaja, joka huolehti siirtymistä, Kumlander kertoo.

Yksi neuvo on ylitse muiden: suunnittele ajoissa ja tarkasti. MOK-jaksojen ohjelman tulee olla riittävän joustava, jotta tilaa jää myös muutoksille. Lisäksi sisällön tulee olla niin laaja, että se mahdollistaa monien oppisisältöjen limittämisen.

Varissuon koulu mukana Euroopan kielten päivän kilpailussa

Varissuon koulu osallistui Euroopan kielten päivän kilpailuun, jossa etsittiin monikielisiä yhteisöjä.

– Kaksi oppilaskunnan hallituksen jäsentä innostui kilpailusta. He kiersivät jokaisessa luokassa kyselemässä oppilaiden osaamia kieliä, joita kertyi peräti 30! Oppilaat ideoivat ja suunnittelivat itse, millaisen posterin he voisivat tehdä. Lopputuloksena on maailmankartta, johon on sydämin sijoitettu koulumme kielet sekä lista kielistä, kertovat Varissuon koulun oppilaskunnan ohjaavat opettajat Seija Sairanen ja Anna Vesterinen.

Tervetuloa Kielikarnevaaliin!

Turun kieliluokkien Kielikarnevaalia vietetään 17.4. Kupittaan urheiluhallissa. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna toista kertaa. Tapahtumaan on kutsuttu mukaan kaikki Turun koulujen kieliluokilla opiskelevat eli lähes 1000 oppilasta 1.–9. luokilta.

Tapahtuman aikataulu:
9.00–10.45 1.–2. lk Kielipiste luokittain yliopisto-opiskelijoiden johdolla
11.15–12.45 3.–6. lk Kieliseikkailupeli ryhmissä
13.15–14.45 7.–8. lk Kielimessut

Tapahtuman tavoitteena on innostaa oppilaita kielten opiskeluun ja verkostoitua toisten kieliluokilla olevien oppilaiden kanssa. Turussa opiskellaan kieliluokilla englantia, ruotsia, ranskaa, venäjää ja saksaa.

Lisätietoja tapahtumasta ja kieltenopetuksesta Kielivirta-sivustolta.

Mikaelin koulun Jaana Hintikalta uutta tunnetaitojen opetusmateriaalia

Mikaelin koulun erityisluokanopettaja Jaana Hintikka väitteli kasvatustieteen tohtoriksi helmikuussa 2016. Väitöstutkimuksessaan hän tarkasteli 8-13-vuotiaiden oppilaiden tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittymistä Aggression portaat –opetusohjelman avulla, jonka mukaisesti oppilaat saivat opetusta kolmen lukuvuoden ajan säännöllisesti ja johdonmukaisesti. Tutkimustulokset osoittavat, että oppilaat hyötyvä tunnetaitojen opettamisesta kyseisen opetusohjelman avulla. Esimerkiksi oppilaiden myönteiset tunnekokemukset lisääntyivät merkittävästi tutkimusjakson aikana, samoin väkivallan vastainen asenne. Lisäksi opetusohjelman mukaista opetusta saaneet oppilaat kokivat, että heillä oli keinoja itsensä rauhoittamiseksi ja rentouttamiseksi, päinvastoin kuin kontrolliryhmän oppilaat, joilla keinottomuuden kokemus sen sijaan lisääntyi.

Hintikka on kouluttanut Aggression portaat –opetusohjelmaan liittyen sekä opettajia että varhaiskasvattajia eri puolilla Suomea etenkin perusopetuksen opetussuunnitelman (elokuu 2016) sekä varhaiskasvatussuunnitelman (elokuu 2017) voimaantulon myötä. Niissä velvoitetaan aikaisempaa painokkaammin opettajat ja varhaiskasvattajat opettamaan lapsille tunne- ja vuorovaikutustaitoja.
Tammikuussa 2018 Hintikka julkaisi odotetun tunnetaitojen opetusmateriaalin, joka perustuu hänen väitöstutkimukseensa ja pitkäaikaiseen kokemukseen Aggression portaat –opetusohjelman toteuttamisesta käytännön opetustyössä. Opetusmateriaaliin kuuluu Aggression portaat –opetusohjelmaa tukeva Opettajan käsikirja valmiine tuntisuunnitelmavinkkeineen ja tehtävämonisteineen vuosiluokille 1-5. Lisäksi muita tunnetaitojen opetusmateriaaleja ovat Tunnekortit, Vahvuuskortit, Julistepaketti ja Arviointitaulukko, jossa on monistettavat ja väritettävät symbolit ja monistettavat hymiöarkit.

Toiveiden mukaan räätälöityjen tunnetaitokoulutusten lisäksi Hintikka valmistelee Aggression portaat –opetusohjelman soveltamista yläkoulujen käyttöön, joka tarkoittaa käytännössä koulutusta yläkoulujen opettajille ja sopivaa opetusmateriaalia tunnetaitojen opettamiseen. Lisäksi Hintikan on tarkoitus aloittaa syyslukukauden 2018 alussa väitöstutkimustaan syventävä ja laajentava Aggression portaat –opetusohjelman vaikuttavuuteen liittyvä tutkimus Turun yliopistolle.

Kevään koulutukset – joko olet ilmoittautunut?

Olethan huomannut seurata hankkeiden kevään koulutustarjontaa? Suomenkielisen perusopetuksen Outlook-kalenterista voit seurata varmistuneita koulutuksia, seminaareja ja tapahtumia. Hankkeiden omilla sivuilla löytyy myös tietoa koulutuksista.

Esimerkiksi Kielitietoisesti koulussa -hankkeen koulutustarjonta on mittavaa. Päivityksiä kannattaa seurata hankkeen omasta blogista.

ti 27.2. klo 9-15 Oivaltava oppiminen ja arviointi kieltenopetuksessa II– ilmoittautuminen 4.2. mennessä

to 1.3. klo 14.30–16 Ideanyyttärit: Digitehostajat kielenopetuksessa – Hanna-Maaria Linja-aho – ilmoittaudu täällä.

to 8.3. klo 14.30-16 Seppo-sovelluksen käyttö, Topeliuksen koulu – ilmoittautuminen SAP HR:ssä/sisäinen koulutus- löytyy hakusanalla seppo.

ma 19.3. klo 14.30–16 Varhentajien tiimikokous – ilmoittautuminen 14.3. mennessä/satu.koistinen(at)turku.fi

pe 23.3. klo 9.15–16.30 Oppiaineiden kielitietoinen opetus, Kari Moilanen – Datacity, Lemminkäisenkatu 14-18B Auditorio – ilmoittautuminen SAP HR:ssä (muut kuin Turun kaupungin työntekijät sähköpostitse Satu Koistiselle)

pe 27.4. klo 9-15 Oivaltava oppiminen ja arviointi kieltenopetuksessa III – ilmoittautuminen 4.2. mennessä

ma 14.5. 14.30–16 Varhentajien tiimikokous – ilmoittautuminen 9.5. mennessä/satu.koistinen(at)turku.fi

ti 29.5. klo 16–18 Kielihankkeiden lukuvuoden päätöspirskeet

Lisätietoja: Satu Koistinen/p. 040 5712987

Pedagogiset mallit selailtavissa

Disco idipsum -hankkeen tuottamat ensimmäiset ainekohtaiset mallit ovat nyt selailtavissa. Lisää malleja ilmestyy selailuun sitä mukaa kun niitä valmistuu. Voit kuitenkin jo tutustua ensimmäisiin tiivistelmiin ja ottaa ideoita omaan opetukseesi.

Löydät mallit tämän blogin oikeasta reunasta ”pedagogiset mallit” -sivun alta. Jokaisesta mallista on tarkoitus julkaista mallin tekijän omin sanoin vapaamuotoisesti kertoma juttu, jossa avataan selailtavaa tiivistelmää hieman enemmän.

Turun opettajankoulutuslaitos on tehnyt tiivistä yhteistyötä opetiimiläisten kanssa. Yhteistyön tuloksena opettajien ideoista on syntynyt uuteen opetussuunnitelmaan sopivia ja käyttökelpoisia tunti- ja jaksovinkkejä. OKL:n edustajana hankkeessa on toiminut professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann.

Kuvassa Rita Lappalaisen oppilaat tutkivat ihmiskehon toimintaa ja valmistavat omia esitelmiään mm. tietokoneen avulla.

Opettajat opettajien apuna

Loppukeväällä 2017 polkaistiin käyntiin opetushallituksen rahoittama Disco idipsum -yhdessä oppiminen hanke. Sen tarkoituksena on auttaa opettajia hyödyntämään henkilökohtaisia päätelaitteita paremmin opetuksessaan. Hankkeen ympärille on kerääntynyt n. 30 opettajatiimiläistä eri aineryhmistä. Mukana on Turun, Liedon ja Mynämäen opettajia.

Opettajatiimiläiset miettivät ja kehittävät yhdessä pedagogisia malleja, jotka sopivat uuteen opetussuunnitelmaan.  Mallit julkaistaan kaikkien hyödynnettäviksi. Tiimit aloittavat työnsä ainekohtaisien mallien parista ja laajentavat sitten työtään monialaisten mallien kehittämiseen.

Tiimit ovat nyt työstäneet ideoitaan syksyn ajan ja ainekohtaisia malleja on valmistunut toisille jaettavaksi.

Artikkelikuvan on ottanut kuvataiteen opettaja Tommi Ranti, joka on mukana hankkeessa.