VALMO Comics Head

Luostarivuoren koulun Martin yksikön VALMO-luokassa kokeiltiin Comics Head -sarjakuvasovellusta, joka taipuu myös moneen muuhun kuin sarjakuvien tekemiseen. Vaikka ohjelma on englanninkielinen, se sisältää hyvät kuvat toiminnoille, joiden avulla aloittevallakin kielitaidolla pärjää hyvin.

VALMO-oppilaiden ja TOP-tutorien yhdessä tekemässä videossa tutustutaan adjektiiveihin ja ruumiinosiin. Oppilaat saivat mm. miettiä adjektiiveja ympäriltään ja kuvata ne sitten kameralla. Kuva lisättiin sarjakuvaan, jonka jälkeen sana kirjoitettiin, lausuttiin ääneen ja äänitettiin sekä suomeksi että oppilaan omalla äidinkielellä.

VALMO-luokan oppilaat ovat tulleet Suomeen eri maista 1-4 kuukautta sitten.  VALMOSSA tavoitteena on oppia suomea sekä muita koulussa tarvittavia aineita ennen lähikouluun siirtymistä. Uuden opetussuunnitelman yhtenä tavoitteena on ohjata oppilaita arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja sekä edistää kaksi- ja monikielisyyttä.

Teksti: Teemu Takio ja Maarit Pihlava

 

Kutsu kouluille: Robo-Turku-tapahtuma keskiviikkona 21.11.

TOP-keskus järjestää 3.-9.-luokkalaisille Robo-Turku-tapahtuman keskiviikkona 21.11. vierailukeskus Joessa. Pääajatuksena on koota yhteen ohjelmointia ja robotiikkaa opettavat opettajat oppilaineen ja nähdä mitä kaikkea eri kouluissa tehdään. Tapahtuma on osa Turussa järjestettävää kansainvälistä robotiikkaviikkoa, jonka päätapahtuma on Turun AMK:n järjestämä.

Robo-Turku on matalan kynnyksen oppimistapahtuma, johon voit tulla oppimaan yhdessä muiden kanssa. Oppilaat voivat osallistua kahteen leikkimieliseen ”kilpailulajiin”, Sumoon sekä pelastusrataan. Mikäli ette halua osallistua kilpailuihin, voitte tulla oppilaiden kanssa koodaamaan Micro:bittejä tai muita elektroniikkasarjoja sekä esittelemään koulunne toimintaa toisille oppilaille.

ALUSTAVA AIKATAULU

9.00–10.00 oppilaiden saapuminen ja tavaroiden levittäminen
10.00–10.30 AVAUS
10.30–11.30 rakentelua ja koodien tarkistamista (kenttien harjoittelua), kisaamisen aloittaminen
11.30–12.15 Lounas (eväät mukaan koululta)
12.15–15.00 rakentelua, kiertämistä ja kisoja

Ilmoittautumiset viimeistään 7.11.2018. Ilmoittautumislomake

Lisätietoja: Teemu Tauriainen (etunimi.sukunimi@turku.fi)

Sähköiset kokeet

Mitä oppilaat ajattelevat sähköisistä kokeista? Tässä tunnelmia Nummenpakan Aurajoen yksiköstä:

Turkulaiset opetusinnovaatiot HundrED-alustalla

Viime viikolla lanseerattu HundrED-sivusto 100 + 100 opetusinnovaatiolle esittelee myös kaksi turkulaista hanketta:

eTapIt100 – Suuri opetuspelikokeilu (Maarit Savolainen / TOP-keskus), jonka tavoitteena oli kerätä Turun kouluista 100 oppimispeliä. Hankkeeseen osallistui lopulta n. 900 oppilasta, jotka tekivät huikeat 700 peliä.

Kouluruokalasta kouluravintolaksi (Cygnaeus skola), joka nostaa kouluruoan arvostusta ja osallistaa niin oppilaat kuin vanhemmatkin kouluruokakeskusteluun.


Kuva: eTapIt (kurkkaa lisää kuvia hankkeen Instagram-sivuilta)

Askelia digiviidakossa

Digitalisaatio on sana, johon törmäämme nyt kaikilla elämänaloilla, myös koulutuksessa. Teknologian lisääntyminen arjessa herättää tunteita laidasta laitaan. Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteerin tehtävät juuri jättänyt Kaisa Vähähyyppä totesi blogikirjoituksessaan  digitalisaatiosta viisaasti: ”Siitä ei tarvitse innostua eikä sitä tarvitse inhota. Se on olemassa ja ympärillämme joka tapauksessa”. Koulun tehtävänä on valmistaa lapsia ja nuoria vallitsevaan – ja tulevaan – yhteiskuntaan sen monet eri vivahteet huomioiden. Kaikki ei ole digiä, mutta digiä on vähän kaikessa. Eikä vähiten opetussuunnitelmassa.

Parhaillaan tieto- ja viestintäteknologian (TVT) rooli peruskoulun arjessa on kasvamassa nk. päätelaiteprojektin edetessä. Tätä kirjoitettaessa Turun neljäsluokkalaiset ovat saaneet iPadinsä ja seiskaluokkalaisistakin jo suurin osa kannettavan tietokoneensa. Oppilaalle luovutettu laite on kuitenkin vasta alkusysäys, muutoksen mahdollistaja. Oleellisinta on, mitä luokissa tapahtuu nyt, kun teknologian hyödyntäminen on mahdollista milloin tahansa, joustavasti muiden työtapojen lomassa. Emme ole enää sidottuja 45-minuuttisten ”tietokonetuntien” ja ”kirjatuntien” vuorotteluun.

Tässäkin asiassa avainasemassa on opettaja. Tarvitaan opettajan tietoista ohjausta ja työtapojen harkittua valintaa, jotta teknologia asettuu sille sopivaan rooliin oppimisen välineenä ja nykyaikaisena tietotyökaluna. Ilman opettajan aktiivista panosta teknologia jää hyödyntämättä tai sen pedagoginen anti olemattomaksi.

Vaikka laitteiden levitys on jo hyvässä vauhdissa, matkamme on vasta alussa. Tavoitteenamme on se, että iPadeistä ja kannettavista tietokoneista tulee luonteva osa oppimisen välineistöä, mutta tähän tavoitteeseen ei päästä hetkessä. Tärkeintä nyt on, että emme jää paikallemme, vaan kaikki yhdessä liikumme eteenpäin – omista lähtökohdistamme, omaa vauhtiamme. Ei ole välttämätöntä loikkia, kunhan jokainen ottaa sopivan mittaisen askeleen toisensa perään kohti tavoitetta. Myös pienet harha-askeleet kuuluvat asiaan. Maaliin ei ole yhtä oikeaa reittiä.

Tieto- ja viestintäteknologian soveltamisen eri asteita on kuvannut havainnollisesti Ruben R. Puentedura, jonka SAMR-malli havainnollistaa neljä eri tasoa, jolla teknologiaa voidaan hyödyntää oppimisessa. Ensimmäisellä tasolla (Substitution) aikaisemmin esim. paperilla ja kynällä tehty oppimistehtävä on siirretty sellaisenaan sähköiseen muotoon. Viimeisellä tasolla (Redefinition) teknologiaa käytetään oppimistehtäviin kokonaan uusilla tavoilla, jotka eivät olisi mahdollisia ilman teknologiaa. Mitä korkeammalle tasolle päästään, sitä suurempi tutkimusten mukaan on teknologian vaikutus oppimiseen.

Puenteduran mallissa ei kuitenkaan ole tarkoitus loikata suoraan huipulle, vaan niin opettaja kuin oppilaskin etenevät oppimisessaan askelmalta toiselle. Lähde sinäkin liikkeelle portaalta, jonka koet sinulle sopivimmaksi ja jalansijan tuntuessa varmemmalta, kurottele kohti seuraavia askelmia.  Et ole tällä tutkimusmatkalla yksin. Oman koulusi opekollegoiden ja esimiehen lisäksi mm. TOP-keskus, tutoropettajat ja TVT-vastaavat ovat apunasi, kun tarvitset tukea, koulutusta tai neuvoja.


Kuva: TOP-keskuksen tiedote 1986

Kirjoittanut: Jouni Paakkinen, TOP-keskus

Esittelyssä TOP-tutorit

Kaikki turkulaiset 4-. ja 7.-luokkalaiset saavat tänä syksynä käyttöönsä päätelaitteet. Tuntuuko sen tuoma pedagoginen haaste luissa ja ytimissä? Haluaisitko tukea ideointiin, tai jonkun jakamaan oppituntiasi samanaikaisopetuksen tyyliin – vai haluatteko kenties koulussa isommallekin porukalle täsmätsemppikoulutuksen? Oman koulun tutoreiden lisäksi voit ottaa yhteyttä TOP-tutoreihin – varaamalla heidät suoraan Outlook-kalenterista! Kurkkaa tästä videosta, keitä he ovat ja miten yhteydenotto käytännössä luonnistuu.