Oppilasagentit työn touhussa – kevät 2019

Oppilasagenttitoiminta jatkuu Turun kouluissa. Agenttitoiminnasta hyötyvät niin opettajat kuin oppilaatkin, ja tunneista on saatu todella hyvää palautetta. Alla agenttioppilaiden ja -opettajien kuulumisia tämän kevään osalta.

Cygnaeus Skola

Aktiivisesti mukana olevia agentteja on noin viisi. Tämän ydinryhmän lisäksi toiminnassa on ollut vaihtelevasti mukana muita oppilaita. Olemme työskennelleet tarpeen mukaan yhdessä mediatiimin kanssa. Tämä onkin ollut hyvä asia, sillä näin olemme pystyneet auttamaan toinen toisiamme.

Olemme käyttäneet melko paljon aikaa sekä suunnitteluun että toteutukseen. Olemme yrittäneet järjestää tunnit niin, että oppilaat eivät jäisi paitsi luokan ohjelmasta ja niin, että läksyjen ja tehtävien määrä ei agenttiuuden johdosta lisääntyisi kohtuuttomasti.

Kaikki keväälle suunnitelmamme asiat eivät ole toteutuneet ajanpuutteen vuoksi. Suunnitelmat ovat myöskin muuttuneet matkalla. Oppilasagenttien toimintavuotta on leimannut  Minecraft, joka on ollut suosittu erityisesti 4.-5.-luokkalaisten keskuudessa. Agenteissamme onkin erinomaisia asiantuntijoita, jotka ovat suoriutuneet tehtävästään loistavasti. Minecraft on ollut opetuskäytössä paitsi historian myös luonnontieteiden eri kokonaisuuksissa.

Tämä on ollut sekä mielenkiintoista että haasteellista. Meiltä on odotettu teknisten asioiden lisäksi myös opetussuunnitelman tuntemusta ja hallintaa. Esimerkiksi veden kiertokulku, antiikin Kreikka tai pohjoismaiden nähtävyydet edellyttävät myös kyseisten asioiden ja käsitteiden tuntemusta.
Agenttien ajatuksia:
“Auttaminen on kivaa silloin kun kaikki ovat kiinnostuneita.”
“Olen voinut näyttää osaamistani.”
“Olen voinut antaa eri vaihtoehtoja, joita muut oppilaat ovat voineet testata.”
“On hankalaa kun kaikki eivät seuraa ohjeita.”
“On ollut kivaa käydä eri luokissa ja auttaa.”
“On hauskaa opettaa kilttejä oppilaita, mutta kaikki eivät kuuntele. Olen oppinut paljon itsekin.”


Teksti: Minna Muallim

TVT-oppilasagenttien toiminta vahvistuu Katariinassa

Katariinan koulun oppilasagenttien tilaaminen luokkiin on lisääntynyt koko ajan kevään 2019 mittaan. Agentit ovat työskennelleet pareittain ja toteuttaneet ohjaustilanteiden suunnittelun yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. Käytännön toteutus luokissa on sujunut oikein hyvin ja palaute on ollut erittäin positiivista. Olemme erityis-/yhtenäiskoulu, joten yläluokkien agenteilla on ollut hieman pienempi kynnys mennä ohjaamaan pieniä oppilaita. Ohjausta ja oppilastutorointia on ollut myös esim. vitosluokille, joten myös muutamia hieman vanhemmille suunnattuja ohjelmia on ollut käytössä. Nyt toukokuullekin on jo sovittuna muutamia luokkakäyntejä ja suunnittelu niihin on käynnissä.

 

Koulumme oppilasagenttitoiminta on ollut omiaan kasvattamaan agenttien itseluottamusta ja ohjaustaitoja vuorovaikutustilanteissa. Suurella osalla koulumme oppilaista on kielellisiä erityisvaikeuksia, jotka osaltaan lisäävät haastetta asioiden selittämiseen ja itsensä ilmaisuun. TVT-tutoroinnin yhteydessä agentit ovat kuitenkin oivallisesti saaneet asioita ohjattua ja selitettyä ja heidän osaamisestaan on ollut paljon hyötyä muille oppilaille ja myös henkilökunnan jäsenille. Aiomme jatkaa toimintaa myös ensi lukuvuonna 2019-2020!

Teksti: ohjaavat opettajat Ville Pajakkala ja Leena Haukioja

Katariinan koulussa TVT-oppilasagentit käyvät luokissa aina työparin kanssa. Olemme yhdeksännellä luokalla. Olemme koulussamme ensimmäistä kertaa TVT-oppilasagenttina. Olemme käyneet opastamassa ja ohjaamassa sekä ala- ja yläluokilla. Alaluokilla aiheina olivat Comicshead ja i Movie.

Yläluokilla harjoiteltiin Robotiikkaa. Valmistauduimme tehtäviin päivää aikaisemmin. Tärkeää on se, että hallitset ohjelman hyvin. Toki ohjaaminen vaati harjoittelua, koska on vaikea tietää mistä aloittaisi. Ensin esittelimme itsemme. Oppilaat ottivat meidät hyvin vastaan ja kuuntelivat tarkkaan. Mielestäni onnistuimme hyvin ja osasimme vastata heidän kysymyksiinsä. Oppilaat onnistuivat tekemisissään. Pikkuoppilaat tarvitsivat eniten apua kuvan ottamisen ja videon nauhoittamisen vaihdoissa. Yläluokalla robotiikassa robottien hallinta sujui hyvin hyvien ohjeiden mukaan.

Koemme, että tällainen toiminta antaa meille rohkeutta ottaa vastaan uusia, vaikeitakin haasteita. Oli myös kiva kokemus ohjaa muita oppilaita. Ja yhdessä tekeminen oli mukavaa.

Teksti: Ali ja Jami 9. lk

Sirkkala skolas elevagenter

Vi började med elevagentverksamheten i januari i vår skola. Vi började smått med två elever i åk 5. Både Casimir och Victor har visat stort intresse för datorer och programmering och därför tog jag kontakt med dessa killar. Pojkarna var genast med på noterna och ville sätta igång med arbetet med en gång. Båda pojkarna har haft små uppdrag inom programmering. Första uppdraget var att visa för sina jämnåriga klasskamrater hur Spherobollarna styrs och hur man kan jobba med dem. Casimir fick i det här fallet vara expert eftersom han har en egen Spheroboll och har jobbat mycket med den hemma. Victor tycker om att jobba med datorn, han blev genast förtjust i Scratch. Han lärde sig snabbt och hittade snart på ett spel som han sedan har visat både för klasskompisar men även för andra elever i skolan.

Eleverna i åk 4-5 har en lektion i veckan där de kan välja bland olika kortkurser. Bland dessa kurser finns en som handlar om programmering, där har Victor och Casimir även varit med som experter. De har hjälpt de andra deltagarna och fungerat som hjälplärare. Förutom Victor och Casimir har även en flicka i åk 4 varit engagerad med elevagentuppdraget. Vera var också ivrig att delta och har hjälpt till med arbetet med lärplattorna främst i åk 4. Under de resterande vårveckorna kommer elevagenterna främst att hjälpa till med Scratch i åk 6 samt Scratch Jr i åk 2.

Eftersom vi började med detta arbete så sent som i januari, har vi än så länge bara hunnit snusa på hur vi ska jobba och vilka uppdrag elevagenterna har. Från hösten ska vi sätta igång på allvar och då hoppas vi på att få flera elevagenter med i vårt gäng, vårt mål är att ha elevagenter i årskurserna 4, 5 och 6.  På det här sättet får vi flera elever som kan dela på uppgifterna och på så vis sprida kunskapen till flera elever och inte minst lärare.

Text: Jessica Nyman

Ilpoisten koulun oppilasagenttitoiminta kevät 2019

Ilpoisten koulun oppilasagentit ovat kevään aikana jatkaneet ansiokkaasti hommiaan. Ryhmään on tullut muutama oppilas lisää.  Nuorimpana agenttina toimii yksi 2.-luokkalainen tyttö. Olemme jatkaneet kokoontumisia kouluajan ulkopuolelle 2h/viikossa. Tämän lisäksi agentit ovat omatoimisesti harjoitelleet uusia asioita. Alkuvuodesta päätimme mainostaa toimintaamme enemmän. Mainostamiseen käytimme kuulutuksia ja teimme mainoksia koulumme info- televisioon. Mainostaminen tuotti tulosta ja hommia on tullut koko ajan lisää.

Agenttien isoin projekti on kevään aikana ollut Micro:bit-kiertue, jossa tarkoituksena on pitää kaikille koulumme luokille koodaustunti Micro:biteillä. Agentit ovat suunnitelleet jokaiselle luokalle sopivat oppisisällöt ja he ovat itsenäisesti hoitaneet tuntien sopimiset ja niiden pitämiset. Tunneista on tullut todella hyvää palautetta.

Tässä agenttien tekemää listausta kevään hommista:

 • Auttaneet opettajia TVT-asioissa ja toimineet apuopettajina esim. 1.-2.- luokkalaisten TVT-tunneilla.
 • Auttaneet toisia oppilaita TVT-ongelmissa esim. henkilökohtaisten päätelaitteiden kanssa. (iPadit, win7- sekä win10-koneet)
 • Tehneet Ipadien päivityksiä ja selvittäneet ongelmia.
 • Apuna iPadien käyttöönotoissa (4. lk)
 • Opettajien kouluttaminen:  erilaisten sovellukset opettaminen, Office365 käytön opastuksia (Sway, Onedrive ja jakaminen ym.)
 • Apuna TVT-välineiden käyttöönotoissa (Apple- TV, digikamerat, sphero, drone ym.)
 • Tehneet lisämateriaalia oppimisen tueksi: Kahoot, Sway ym.
 • Toiminnan suunnittelua: sovellusten valinnat, niiden opettelu ja opettaminen oppilaille/opettajille
 • IPad-kerhotoiminnan suunnittelu ja toteutus 2h/vko
 • Micro:bit-kiertue (suunnittelu & toteutus)
 • Info TV ( ideointi & toteutus)
 • uusien oppilasagenttien koulutusta

Oppilasagenttiryhmä on ollut koko vuoden erittäin motivoitunut ja omatoiminen. He ovat hienosti ottaneet vastuuta suunnittelussa ja toteutuksessa. Agentit ovat onnistuneet madaltamaan opettajien ”TVT- kynnystä” tarjoamalle apua oppitunneille sekä koulutusta opettajille.
Tämän lukuvuoden perusteella voimme sanoa, että hanke on ollut rahan arvoinen ja tällaista toimintaa tulee jatkaa. Agenttitoiminnasta hyötyvät niin opettajat kuin oppilaatkin, koko kouluyhteisö.

Teksti: ohjaavat opettajat Kimmo Nikkilä ja Sameli Valkama

Digiagenttitoiminta Raunistulan koululla

Raunistulan koulun agenttitoiminta jatkui keväällä 2019. Tammi-helmikuussa oli agenttitoiminnan suhteen hieman hiljaisempaa, sillä toinen opettaja-agentti oli isyysvapaalla. Aktivoiduimme toden teolla maalis-huhtikuussa ja harjoittelimme mm. oppilaskunnan blogin päivittämistä, Keynotea, erilaisia koodausohjelmia jne.

Yritimme ottaa käyttöön sähköisen kalenterin varauksien tekoon, mutta palasimme lopulta paperiseen varauslistaan opettajanhuoneen seinälle, koska koimme sen käytön helpommaksi esimerkiksi vähemmän tietokoneita ja laitteita käyttävien opettajien osalta. Nämä vähemmän koneita käyttävät opettajat olivat kuitenkin useimmiten asiakkainamme. Kevät on ollut melko kiireinen ja varmaankin siitä syystä oppilasagentteja ei varattu yhtä aktiivisesti kuin syksyn puolella. Oppilaat saivat kuitenkin aina töitä saatuaan positiivista palautetta ja hyviä kokemuksia muiden ohjaamisesta. Uskomme, että syksyllä töitä taas riittäisi.

Olemme kokoontuneet useana perjantaina koulun jälkeen valmistautumaan tuleviin tehtäviin ja opetelleet käyttämään uusia sovelluksia, joista arvioimme olevan hyötyä agentin työssä. Oppilaat ovat edelleen olleet aktiivisesti mukana toiminnassa, vaikkakin yksi agenteista jättäytyi pois tehtävästään syksyn aikana. Agentteja meillä oli kevätlukukaudella 8 kappaletta. Omien havaintojemme perusteella oppilaat ovat edelleen tykänneet agentin hommista ja esimerkiksi koulutuksien järjestäminen kouluajan ulkopuolella ei ole ollut koko vuoden aikana oppilaille ongelma. Oppilaat ovat tulleet mielellään koulutustilaisuuksiin. Koulutustilaisuudet ovat olleet normaalia koulutoimintaa rennompia tapahtumia.

Opettajan näkökulmasta agenttitoimintaa olisi hienoa jatkaa, kun toiminnan perusteet on laadittu, oppilaille on kertynyt jo paljon osaamista eri aiheista ja toiminta on jo tuttua koulumme henkilökunnalle, jolloin agenttien käyttämiseen ei ole kynnystä. Meillä on myös ahkera porukka kasassa.

Teksti: Marko Kursi ja Mikko Kuusisto

Kärsämäen koulu

Tänä keväänä olemme saaneet jatkaa Oppilasagenttitoimintaa hankkeen puitteissa. Olemme luokissa harjoitelleet tänä keväänä erityisesti AR-todellisuuden tuomissa puitteissa erilaisia laajempia asioita, kuten tarinankerrontaa, joten oppilasagentit ovat harjoitelleet esim 3DBearin ja Makr-sovelluksen teknisiä puolia. Näitä oppilasagentit pystyivät puolestaan viemään eteenpäin muihin luokkiin. Muita AR sovelluksia olemme myös harjoitelleet, kuten HOLOGO, josta oltiin kovin innostuneita. Harmiksemme huomasimme samoihin aikoihin, että osa olikin Hologo-sovelluksessa mennyt maksumuurin taakse ja emme pystyneetkään ottamaan sitä niin laajaan käyttöön kuin alun perin oli ajateltu. Se oli tosi harmi, sillä sovellus itsessään oli lupaava.   

Koulumme agenttioppilaat saivat vapaana tuotoksena tuottaa itsestään esittelyvideon käyttämällä jotain haluamaansa AR-sovellusta. Näistä videonpätkistä he editoivat omat esittelyvideonsa, jotka jaettiin QR-koodin kautta nähtäväksi koulun youtube-kanavaan istutettuna. Blogin lopussa muutama näitä koodeja 

Uutena asiana ja koulun toimintakulttuurin kehittämiskohteena vanhimmat 6 lk oppilasagentit otettiin olennaisena mukaan koulun vuosittaisen Talent-show järjestelyihin AV-tekniikasta vastaavina oppilaina eli he huolehtivat juhlan valo- ja äänitekniikasta Talentin kahdessa esikarsinnassa ja varsinaisessa finaalissa. Tätä perinnettä on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina.

Marja Haastola
Kärsämäen koulu
koulun blogiin

Oppilasagenttitoimintaa Suikkilassa ja vähän muuallakin

”Mistä se sana agentti tulee?”

”Ehkä siitä, että kun me autetaan muita, he oppivat melkein huomaamatta. Siinä samalla siis oppii, vaikka me toimitaan huomaamattomasti kuin agentit.”
(Tämä varsin osuva kuvaus tuli erään oppilasagenttimme suusta, kun olimme esittelemässä toimintaamme Teräsrautelan yksikössämme ja siellä ihmeteltiin, keitä nämä oppilasagentit oikein ovat.)

Agentit koolla opehuoneessa.

Oppilasagenttitoimintamme kevätlukukaudella on ollut innostunutta, onnistunutta ja monipuolista. Oppilasagenttikuusikkomme on saanut näyttää taitojaan ja tietojaan monenlaisissa tehtävissä.

Projektikummeina ykkösten matkailumainosprojektissa.

Meillä Suikkilassa toimii upea kuuden neljäsluokkalaisen tytön oppilasagenttitiimi, jolla riittää intoa ja ideoita suunnitella, miten tieto- ja viestintäteknologia saataisiin tehokkaammin osaksi koulumme oppilaiden ja opettajien arkea. Kokoonnumme säännöllisesti tiistaisin koulupäivän päätteeksi. Kokouksissa ideoimme, sovimme, suunnittelemme, opettelemme ja valmistelemme asioita, joita aiomme toteuttaa.
Agentit ovat esimerkiksi ohjanneet eri-ikäisiä oppilaita erilaisten iPad-projektien teossa ja pädin peruskäytössä ja  opettaneet rehtorille uusia sovelluksia.  He ovat neuvoneet opettajille, miten asioita voisi oppia teknologian avulla ja toimineet lisäkäsinä ja pikkuryhmien ohjaajina tunneilla.
 

Yhteistyötä ja onnistumisia.

Yksi suosituimmista jutuista on ollut agenttien pitämä digiapuparkki, johon ovat pitkällä välitunnilla tervetulleita niin oppilaat kuin opettajatkin digipulmien kanssa tai vain oppimaan uusia hauskoja ja hyödyllisiä digitaitoja. Erityisesti pienemmät oppilaat ovat olleet innokkaita. Erityisesti ensi syksynä, kun uudet neloset saavat pädit käyttöön, digiapuparkista on varmasti suuri hyöty.  Aikomuksena on silloin myös mennä auttamaan nelosten tunneille pädien käyttöönotossa ja pädin käytön opettelussa.

Näin se toimii.

 Agenttien käsissä on myös syntynyt opettajia ja oppilaita varten lista hyödyllisistä iPad-sovelluksista ja niiden kuvaukset, josta voi katsoa, mikä sovellus olisi kätevin mihinkin tarkoitukseen. Tästä on varmasti hyötyä, kun neloset ottavat pädit käyttöön.
Kevään uutena isona projektina olemme viettäneet pari päivää koulumme Teräsrautelan yksikössä kertomassa oppilasagenttitoiminnastamme, olleet siellä auttamassa tunneilla ja pitäneet heillekin  digiapuparkkia. Vastaanotto oli loistava sekä opettajien että oppilaiden puolesta. Päivät olivat todella onnistuneet, ja agentit erittäin edustavia. Mikä parasta, mainospuheiden jälkeen saimme koulutettavaksemme uusia innokkaita oppilasagenttikokelaita myös Teräsrautelasta. Aloitimme koulutuksen jo nyt keväällä, ja jatkamme sen parissa ensi syksynä. Agenttien mielestä oli jännittävää puhua vieraiden luokkien ja opettajien edessä, mutta kaikki onnistui hyvin ja kokemus oli tosi hieno. ”Parasta oli, että saimme tutustua uusiin ihmisiin, harjoitella esiintymistaitoja ja kertoa mitä kaikkea olemme tehneet.” Myös vanhempainyhdistyksen kanssa on suunnitteilla yhteistyötä. Olemme toivoneet saavamme uusia välineitä koodauksen oppimiseen.

Teräsrautelan oppilasagenttitehdas toiminnassa.

”Ollaan koulutettu uusia oppilasagentteja ja tutustuttu uusiin ihmisiin, opiskeltu sovelluksia ja käytännön asioita.”
”Ollaan opittu yhteistyökykyä.”
”Haluttais kuulla muiden koulujen kokemuksia ja mitä sovelluksia muut oppilasagentit käyttävät.”
”Aiomme pyytää vamhempainyhdistykseltä BeeBoteja.”
”Haluaisimme nähdä muidenkin koulujen agentteja.”
”Olemme levittäneet tietoa meistä ja vieneet toimintaamme eteenpäin Teräsrautelaan. Saimme uudet oppilasagentit siellä innostumaan.”
”Olemme pitäneet digiapuparkkia ja innostaneet muita koululaisia.”
”Olemme perustaneet blogin.”
”Olemme oppineet käyttämään viestityssovelluksia joka ei ole WhatsApp.”
”Olemme opettaneet Bookcreatorin ja Clipsin käyttöä, olemme olleet vierailevina oppilasagentteina Teriksessä.”
Varsinaisen agenttitoiminnan lisäksi agenttimme ovat keksineet omia tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa luovasti monenlaisissa töissä eri aineissa. He ovat innokkaita oppimaan ja selvittämään, miten asiat voisi tehdä jollakin toisella tavalla. Monesti tunneilla olemme saaneet nähdä havainnollistavia esityksiä tai oivaltavia muistiinpanoja. Teknologia ei heidän käsissään ole irrallista tai päälle liimattua, vaan myös sisällöt ovat aina tarkkaan harkittuja ja niiden käsittelyyn on valittu sopiva väline, sovellus tai kanava. Taidot ja niiden esille tuominen saavat muutkin innostumaan teknologian hyödyntämisestä. He osaavat auttaa muita ja antaa vinkkejä, miten asiat kannattaa tehdä. Muut oppilaat tietävät jo, kenen pariin kannattaa kääntyä kun pädi piiputtaa tai tallennus ei toimi.  Oppilasagenttitoiminta onkin kevään mittaan hiipinyt osaksi oman luokkamme arkea.

Agenttimme ovat myös aloittaneet kirjoittamaan blogia osoitteessa https://blog.edu.turku.fi/suikkilanoppilasagentit/ .
Toivottavasti saamme blogille ja koko toiminnalle jatkoa ensi syksynä.

Pauliina Pyykkönen