Henkilökohtaiset oppilaslaitteet alakoulussa

Turun peruskoulujen kaikilla 4.-5. ja 7.-8. luokkien oppilailla on opiskelukäytössä henkilökohtainen oppilaslaite. Miten oppilaat ja opettajat ovat ottaneet uuden mahdollisuuden vastaan?

Oppilaat: Syvälahden koulu
Opettajat: Elli Mansikkaniemi ja Janna Kurth
Kuvaus ja editointi: Tero Jaakkola
Tuotanto: TOP-keskus 2018

Matematiikkaluokkien avoimet ovet Raunistulassa

Raunistulan koulun matematiikkaluokkien oppilaat järjestivät tiistaina 11.12. matematiikkaluokkien avoimet ovet Turun ja lähialueen 2.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen. Tapahtuma oli osa matematiikkaluokkien monialaista oppimiskokonaisuutta.

Oppilaat suunnittelivat tapahtumaan erilaisia toiminnallisia pisteitä. Osallistujat pääsivät koodaamaan iPadilla, ratkaisemaan erilaisia ongelmia liikunnallisesti ja toiminnallisesti sekä toimimaan tutkijoina pienien käytännön kokeiden kautta.

– Oppilaat ottivat aktiivisen ohjaajan roolin ja auttoivat hienosti 2.-luokkalaisia tehtäväpisteillä. Suurin osa avoimiin oviin osallistuneista lapsista ja heidän huoltajistaan olivat tyytyväisiä illan antiin. Näytti siltä, että tapahtuma oli lapsia motivoiva, ja että kiinnostus matematiikkaa kohtaan lisääntyi, kertoo 4. matematiikkaluokan luokanopettaja Leo Bernoulli.

Matematiikkaluokille haetaan Wilman kautta viimeistään 13.1.2019.