Monialaista oppimista avaruudesta

Luostarivuoren koulussa vietettiin 15.–17.10. MOK-viikkoa, jonka teemana oli avaruus. Toteutukseen osallistuivat myös Kerttulin ja Martin yksiköt.

Eri ikäluokat sekoitettiin ryhmiksi, jotka saivat kiertää erilaisia monialaisen oppimisen rasteja. Rastien oppisisältö oli mukautettu ikäkauden mukaan. Ohjelmassa oli esimerkiksi retki Tuorlan planetaarioon, avaruusteemainen pakohuonepeli, avaruusteemaisten muffinssien valmistus sekä luento avaruuden mittasuhteista. Turun Taidekontit olivat käytössä avaruusaiheisten graffititeosten näyttämönä, ja musiikkiluokassa sävellettiin musiikkia Star Wars -elokuviin.

Erilaisia toimintapisteitä oli yhteensä 17, ja opettajat olivat teemasta ja toteutuksesta vähintään yhtä innoissaan kuin oppilaatkin.

– 1.- ja 2.-luokat toimivat omina ryhminään, mutta 3.–9.-luokkalaiset pistettiin reippaasti sekaisin niin, että joka ryhmään tuli oppilaita kaikilta ikäluokilta. Jälkikäteen ajateltuna ikähaitari olisi voinut olla sisältöjen luomisen kannalta hieman pienempi, mutta olemme todella tyytyväisiä toteutukseen. Eri-ikäiset oppilaat toimivat hienosti yhdessä toinen toistaan auttaen, ja ryhmissä ilmeni myös jonkinlaista tuutori-ilmiötä, kertoo Luostarivuoren koulun rehtori Henri Littunen.

Myös liikunnanopettaja Harri Kumlander kiittelee toteutustapaa ja suosittelee samaa myös tulevien MOK-jaksojen suunnittelijoille.

– Luokkarajojen rikkominen teki ryhmistä sopivan kokoisia. Henkilöstömääräksi riitti hyvin yksi pisteenvetäjä sekä oma ryhmänjohtaja, joka huolehti siirtymistä, Kumlander kertoo.

Yksi neuvo on ylitse muiden: suunnittele ajoissa ja tarkasti. MOK-jaksojen ohjelman tulee olla riittävän joustava, jotta tilaa jää myös muutoksille. Lisäksi sisällön tulee olla niin laaja, että se mahdollistaa monien oppisisältöjen limittämisen.