Osallisuus – kaikki mukaan

Millaisia oppilaiden osallisuutta koulun arjessa edistäviä toimintoja kouluissamme jo tehdään? Katso video ja tutustu mm. viikkotavoitteisiin, kaverivälkkiin, itseohjautuvuuteen ja osallistamiseen.

Videon ovat tehneet perusopetuksen osallisuuskoordinaattorit yhteistyössä Liikkuva koulu -hankkeen kanssa.

Oppilasagentit koulun arjessa

Lue miten oppilasagentit ovat jalkautuneet syksyn mittaan Turun kouluihin. Disco idipsum -hankkeen avulla opettajat saivat hieman tukea toiminnalleen ja niinpä toiminta lähti hienosti käyntiin. Alla raportit toiminnasta mukana olleilta kouluilta.

Ilpoisten koulun oppilasagenttitoiminta syksy 2018

”Me Ilpoisten koulun oppilasagentit olemme 5.-6. luokkalaisia ja meitä on yhteensä 10 aktiivista. Kokoonnumme kouluajan ulkopuolelle vähintään 2h viikossa, jolloin suunnittelemme aikataulua, jaamme työtehtäviä, harjoittelemme uusia juttuja tai valmistaudumme tuleviin hommiin. Keikkoja on ollut mukavasti ja olemme säännöllisesti mainostaneet toimintaamme.”

Jatka lukemista ”Oppilasagentit koulun arjessa”

Animaatiot oppimisen tukena

Luostarivuoren koulun Martin yksikön VALMO-luokassa kokeiltiin animaatioiden tekoa iMoviella. Tavoitteena oli suomen kielen puhumisen ja vuoropuhelun harjoitteleminen sekä suomen kielen puhumisen tallentaminen maassaolon alkuvaiheessa. Apuna animaatioiden toteutuksessa oli TOP-tutori Teemu Takio.

Animaatioiden tekstien vuorokeskustelut on mukailtu Opetushallituksen Eka Suomi -kirjasta. Oppilaat tekivät pienet keppinuket vuorokeskustelun hahmoista kuvaamataidon tunnilla. Vuoropuhelut on kuvattu iPadin iMovie-ohjelmalla. Osa videoista on äänitetty jälkikäteen erikseen. Lopuksi lisäsimme vielä tekstityksen. Vuoropuheluiden valinnassa ja treenauksessa oli mukana erityisluokanopettajaharjoittelija Kaisa Salonen. Oppilaspareja oli kuusi ja videon kuvaamiseen ja leikkaamiseen käytimme aikaa vajaa 2 tuntia.

VALMO-luokan oppilaat ovat tulleet Suomeen eri maista 1-5 kuukautta sitten. Tämän porukan oppilaat tulevat Ghanasta, Espanjasta, Irakista, Latviasta, Romaniasta, Somaliasta, Venäjältä ja Virosta. Valmossa tavoitteena on oppia suomea sekä muita koulussa tarvittavia aineita ennen lähikouluun siirtymistä. Valmistavan opetuksen yhtenä tavoitteena on suomen kielen puhumisessa rohkaistuminen.

Teksti: erityisluokanopettaja Maarit Pihlava

 

Oppilaskuntatoiminta vaikuttamisen väylänä

Oppilaskuntatoiminta Turun yläkouluissa on erittäin aktiivista. Katso, mitä kaikkea kuuluu yläkoulujen oppilaskuntatoimintaan.

Videon ovat tehneet perusopetuksen osallisuuskoordinaattorit yhteistyössä Liikkuva koulu -hankkeen kanssa.

Pienikin voi vaikuttaa isoihin asioihin

Jokaisessa turkulaisessa alakoulussa toimii oppilaskunta, jonka tavoitteena on oppilaiden osallistuminen koulun toimintakulttuurin suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Katso, mitä kaikkea kuuluu alakoulujen oppilaskuntatoimintaan. Videon ovat tehneet perusopetuksen osallisuuskoordinaattorit yhteistyössä Liikkuva koulu -hankkeen kanssa.

VALMO Comics Head

Luostarivuoren koulun Martin yksikön VALMO-luokassa kokeiltiin Comics Head -sarjakuvasovellusta, joka taipuu myös moneen muuhun kuin sarjakuvien tekemiseen. Vaikka ohjelma on englanninkielinen, se sisältää hyvät kuvat toiminnoille, joiden avulla aloittevallakin kielitaidolla pärjää hyvin.

VALMO-oppilaiden ja TOP-tutorien yhdessä tekemässä videossa tutustutaan adjektiiveihin ja ruumiinosiin. Oppilaat saivat mm. miettiä adjektiiveja ympäriltään ja kuvata ne sitten kameralla. Kuva lisättiin sarjakuvaan, jonka jälkeen sana kirjoitettiin, lausuttiin ääneen ja äänitettiin sekä suomeksi että oppilaan omalla äidinkielellä.

VALMO-luokan oppilaat ovat tulleet Suomeen eri maista 1-4 kuukautta sitten.  VALMOSSA tavoitteena on oppia suomea sekä muita koulussa tarvittavia aineita ennen lähikouluun siirtymistä. Uuden opetussuunnitelman yhtenä tavoitteena on ohjata oppilaita arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja sekä edistää kaksi- ja monikielisyyttä.

Teksti: Teemu Takio ja Maarit Pihlava

 

Kutsu kouluille: Robo-Turku-tapahtuma keskiviikkona 21.11.

TOP-keskus järjestää 3.-9.-luokkalaisille Robo-Turku-tapahtuman keskiviikkona 21.11. vierailukeskus Joessa. Pääajatuksena on koota yhteen ohjelmointia ja robotiikkaa opettavat opettajat oppilaineen ja nähdä mitä kaikkea eri kouluissa tehdään. Tapahtuma on osa Turussa järjestettävää kansainvälistä robotiikkaviikkoa, jonka päätapahtuma on Turun AMK:n järjestämä.

Robo-Turku on matalan kynnyksen oppimistapahtuma, johon voit tulla oppimaan yhdessä muiden kanssa. Oppilaat voivat osallistua kahteen leikkimieliseen ”kilpailulajiin”, Sumoon sekä pelastusrataan. Mikäli ette halua osallistua kilpailuihin, voitte tulla oppilaiden kanssa koodaamaan Micro:bittejä tai muita elektroniikkasarjoja sekä esittelemään koulunne toimintaa toisille oppilaille.

ALUSTAVA AIKATAULU

9.00–10.00 oppilaiden saapuminen ja tavaroiden levittäminen
10.00–10.30 AVAUS
10.30–11.30 rakentelua ja koodien tarkistamista (kenttien harjoittelua), kisaamisen aloittaminen
11.30–12.15 Lounas (eväät mukaan koululta)
12.15–15.00 rakentelua, kiertämistä ja kisoja

Ilmoittautumiset viimeistään 7.11.2018. Ilmoittautumislomake

Lisätietoja: Teemu Tauriainen (etunimi.sukunimi@turku.fi)

Monialaista oppimista avaruudesta

Luostarivuoren koulussa vietettiin 15.–17.10. MOK-viikkoa, jonka teemana oli avaruus. Toteutukseen osallistuivat myös Kerttulin ja Martin yksiköt.

Eri ikäluokat sekoitettiin ryhmiksi, jotka saivat kiertää erilaisia monialaisen oppimisen rasteja. Rastien oppisisältö oli mukautettu ikäkauden mukaan. Ohjelmassa oli esimerkiksi retki Tuorlan planetaarioon, avaruusteemainen pakohuonepeli, avaruusteemaisten muffinssien valmistus sekä luento avaruuden mittasuhteista. Turun Taidekontit olivat käytössä avaruusaiheisten graffititeosten näyttämönä, ja musiikkiluokassa sävellettiin musiikkia Star Wars -elokuviin.

Erilaisia toimintapisteitä oli yhteensä 17, ja opettajat olivat teemasta ja toteutuksesta vähintään yhtä innoissaan kuin oppilaatkin.

– 1.- ja 2.-luokat toimivat omina ryhminään, mutta 3.–9.-luokkalaiset pistettiin reippaasti sekaisin niin, että joka ryhmään tuli oppilaita kaikilta ikäluokilta. Jälkikäteen ajateltuna ikähaitari olisi voinut olla sisältöjen luomisen kannalta hieman pienempi, mutta olemme todella tyytyväisiä toteutukseen. Eri-ikäiset oppilaat toimivat hienosti yhdessä toinen toistaan auttaen, ja ryhmissä ilmeni myös jonkinlaista tuutori-ilmiötä, kertoo Luostarivuoren koulun rehtori Henri Littunen.

Myös liikunnanopettaja Harri Kumlander kiittelee toteutustapaa ja suosittelee samaa myös tulevien MOK-jaksojen suunnittelijoille.

– Luokkarajojen rikkominen teki ryhmistä sopivan kokoisia. Henkilöstömääräksi riitti hyvin yksi pisteenvetäjä sekä oma ryhmänjohtaja, joka huolehti siirtymistä, Kumlander kertoo.

Yksi neuvo on ylitse muiden: suunnittele ajoissa ja tarkasti. MOK-jaksojen ohjelman tulee olla riittävän joustava, jotta tilaa jää myös muutoksille. Lisäksi sisällön tulee olla niin laaja, että se mahdollistaa monien oppisisältöjen limittämisen.

Varissuon koulu mukana Euroopan kielten päivän kilpailussa

Varissuon koulu osallistui Euroopan kielten päivän kilpailuun, jossa etsittiin monikielisiä yhteisöjä.

– Kaksi oppilaskunnan hallituksen jäsentä innostui kilpailusta. He kiersivät jokaisessa luokassa kyselemässä oppilaiden osaamia kieliä, joita kertyi peräti 30! Oppilaat ideoivat ja suunnittelivat itse, millaisen posterin he voisivat tehdä. Lopputuloksena on maailmankartta, johon on sydämin sijoitettu koulumme kielet sekä lista kielistä, kertovat Varissuon koulun oppilaskunnan ohjaavat opettajat Seija Sairanen ja Anna Vesterinen.