VASU

Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma käytännössä:

Aamulla

Päivähoitopaikka avaa ovensa klo .. 6.15. Hyvästellään vanhemmat ja valmistaudutaan päivään. Vapaata leikkiä aamupalaan asti, joka alkaa klo 8.00.

Erilaista toimintaa/ leikkiä pienryhmissä tai ryhmän kanssa. Aamupalan jälkeen voidaan myös lähteä heti ulkoilemaan. Tarkemmat aikataulut ja suunnitelmat saat henkilökunnalta tai ilmoitustaululta.

Pukeminen, riisuminen

Alle 3–vuotias: Harjoittelua aikuisen kanssa, aikuisen mallilla. Oppii oman kehon tuntemusta ja motoriikkaa.

Yli 3–vuotias: ”minä itse” –oppimisen iloa ja tyytyväisyyttä osaamisestaan. Oma-aloitteisuuteen kannustaminen. Perustaitojen harjoittelu ja säännöllisen harjoittelun merkitys. Omien vaatteiden tunnistaminen.

Esiopetus: Itsetunnon kasvattaminen ja itsestä huolehtiminen. Pettymyksien sietäminen ja ongelmaratkaisuun oppiminen.

Vanhemmat:

– Asianmukaiset, helposti puettavat vaatteet

– Omatoimisuuteen kannustaminen

Päivähoito:

– Tilaa ja aikaa pukemiseen

– Yksilöllisyys

Ulkoilu:

Alle 3–vuotias: Motorinen kehitys vahvistuu. Ruoka ja uni maittavat paremmin ulkoilun jälkeen

Yli 3–vuotias: Tärkeää lapsen terveydelle. Motorinen haasteellisuus. Sosiaalisten taitojen kehittyminen ja sääntöjen opettelu

Esiopetus: Monipuolinen liikkuminen tärkeää lapselle. Sosiaalisuus, kaveriporukassa pärjääminen ja pelisäännöt

Vanhemmat:

– Sopivan kokoinen, oikeanlainen vaatetus auttavat lasta liikkumaan ulkona

– Myös perheiden yhteinen liikunta ja ulkoilu edesauttaa lapsen kehitystä

Päivähoito:

– Aikuisen seura lasten leikeissä

– Tilaa leikkiin

– Turhat säännöt pois

Ruokailu:

Alle 3–vuotias: Harjoitellaan syömistä (lusikan käyttö, mukista juominen, istuminen) ja erilaisten ruokalajien maistamista

Yli 3–vuotias: Harjoitellaan pöydässä istumista ja ruokailuvälineiden käyttämistä. Ruokailutapojen harjoittelu. Kaikkien ruokalajien maistaminen

Esiopetus: Yhteisesti sovittujen ruokailutapojen ylläpitäminen. Monipuolinen ruokavalio on edellytys kasvulle ja kehitykselle

Vanhemmat:

-Ruokailutapojen merkitys

-Monipuolinen ruokavalio

-Aikuisen oma esimerkki

Päivähoito:

-Aikaa ja rauha syömiselle

-Aikuisen oma esimerkki

Päivälepo:

Alle 3–vuotias: Välttämätön fyysisen ja psyykkisen kehityksen kannalta. Rauhoittuminen turvallisessa ympäristössä

Yli 3–vuotias: Oma rauha ja lepo auttavat jaksamaan. Lapsen kasvu ja kehitys vaativat myös lepoa ja rauhaa päivän hälinän keskellä

Esiopetus: Lepoa tarvitsee jokainen ryhmässä olija. Toisten huomioon ottaminen

Vanhemmat:

-Säännöllinen päivärytmi luo turvallisuutta

-Levon ja rauhoittumisen tarvitsevat kaikki

Päivähoito:

– Tilaa ja aikaa levolle ja rauhoittumiselle

– Aikaa lapselle

-Vanhemmat lapset harjoittelevat jo petaamaan sängyt itse

Kotiinlähtö:

Välipala, leikkiä ja ulkoilua kuuluu vielä lapsen päivään ennen kotiinlähtöä. Välipala on klo 14.00, jolloin viimeisetkin lapset heräävät. Päiväkoti sulkee ovensa klo 17.00. ”Käsiheippa” antaa mahdollisuuden päättää päivän ja samalla vaihtaa vanhemman kanssa tärkeimmät kuulumiset päivästä. Ja sitten mukavan päivän jälkeen turvallisesti kotiin.

Yhteistyö:

Kasvatuskumppanuudessa yhdistyvät vanhempien ja kasvatushenkilöstön tiedot ja kokemukset. Kasvatuskumppanuuden muodostumiselle tärkeää on luottamuksen syntyminen. Sitä edesauttavat alkukeskustelu, tutustumisjakso ja päivittäiset kohtaamiset. Päivittäin vaihdetaan aamuisin kuulumisia lapsen aamusta sekä vastaavasti hoitopäivän päätteeksi siitä, miten hoitopäivä on sujunut. Vuosittain huoltajien kanssa käydään kasvatuskeskustelut, joiden pohjalta rakentuu lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Yhdessä tehty lapsen varhaiskasvatussuunnitelma luo pohjan lapsen hyvälle arjelle ja elämän kokonaisuudelle. Yhteistyö eri tahojen kanssa on tärkeää – jokainen lapsi tarvitsee kasvaakseen ja kehittyäkseen tukea. Esiopetusvuonna yhteistyö koulun kanssa korostuu.

 

Haluamme kehittää toimintaamme. Toivomme, että noin kuukausi lapsesi päivähoidon aloituksen jälkeen käyt osoitteessa turku.fi/varhaiskasvatus.

Turun kaupungin varhaiskavatussunnitelma

Turun kaupungin esiopetussuunnitelma