Alkuluokka

Pansion koulussa on alkuluokka. Luokassa työskentelee erityisopettaja ja mahdollisuuksien mukaan koulunkäynninohjaaja. Oppilaat, joiden valmiudet koulunkäynnin aloittamiseen eivät riitä, saavat vuoden lykkäystä ja ohjautuvat alkuluokalle psykologin suosituksella.

Alkuluokan opetuksen tavoitteena on mahdollistaa oppilaiden kehitysviiveiden tasoittuminen, koulussa tarvittavien valmiuksien saavuttaminen ja onnistunut siirtyminen perusopetukseen.