Koulutuksia uudistetusta PaikkaOpista

Seuraavat webinaarit uudistetun PaikkaOpin käyttöönotosta ovat:

ti 15.1. klo 15-16

ma 28.1. klo 15-16

to 7.2. klo 16-17

 

Webinaari järjestetään Adobe Connectilla. Webinaaritila löytyy täältä:

https://opetus.adobeconnect.com/_a844445895/uusipaikkaoppi/

Voit tulla kokeilemaan yhteyksiä webinaaritilaan puoli tuntia ennen koulutuksen alkua.

Lue JAMKin ohjeet adobe connectin käyttöön osallistujana.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Webinaareja uuden PaikkaOpin käyttöönotosta

Syksyllä järjestetään kaksi webinaaria uuden PaikkaOpin toiminnallisuuksista ja käyttöönotosta luokan kanssa. Ensimmäinen järjestettiin lokakuussa.

Toinen webinaari on torstaina 8.11. klo 14.15.-14.45

Webinaarit välitetään Adobe Connectilla.

Voit tulla testaamaan yhteyttä puoli tuntia ennen webinaarin alkamista. Soita tai laita viestiä, jos on jotain ongelmaa!

Projektikoordinaattori Virpi 040 197 13 93

virpi.hirvensalo@turku.fi

www.facebook.com/paikkaoppi/

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Uusi PaikkaOppi -webinaarin power point

17.10. järjestetyn, uutta PaikkaOppia koskevan webinaarin power point on löydettävissä täältä.

Seuraava vastaava webinaari järjestetään 8.11. klo 14.15-14.45.

Lisää tietoa tapahtumasta tulee tähän blogiin ja PaikkaOpin Facebook-sivuille.

 

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Kartta.nyt – tukea paikkatiedon käyttöön

Paikkatietosovelluksia ja -palveluita sekä avoimia laadukkaita paikkatietoaineistoja on yhä enemmän käytössä eri aloilla työelämässä, arjessa ja yhteiskunnallisen osallistumisen työkaluina. Näistä olisi kouluissakin paljon hyötyä kunhan niiden käyttö olisi sujuvaa. Tätä se ei vielä useinkaan ole.

Paikkatieto ja avoin data on virallisesti vuodenvaihteessa 2018˗2019 aloittava hanke, joka vastaa tähän tarpeeseen. Käytännössä hanketta on aloitettu jo syksyn 2018 kuluessa muun muassa tiedottamalla toiminnasta ja kasvattamalla mentoriverkostoa.

Hanketta koordinoidaan Turun kaupungin sivistystoimialalla TOP-keskuksessa ja yhteistyössä ovat mukana ESRI Finland, Maanmittauslaitos ja SYKE (Suomen ympäristökeskus). Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Toiminnalla pyritään kolmeen tavoitteeseen:

  1.  luodaan yhdessä opettajien kanssa oppiaineita integroivia pedagogisia malleja, jotka keskittyvät luonnontieteisiin, teknologiaan, matematiikkaan ja taideaineisiin. Mallit kannustavat oppijoita hyödyntämään ja tuottamaan itse paikkatietoa ja avointa paikkatietodataa omissa projekteissa.
  2. järjestetään etäkoulutustilaisuuksia, joissa opettajat saavat tietoa erilaisista mahdollisuuksista hyödyntää paikkatietoa ja avointa dataa osana opiskelua.
  3. perustetaan geomentoriverkosto. Se on maantieteen opettajien, maantieteilijöiden ja muiden paikkatiedon käytöstä kiinnostuneiden yhteinen ryhmä, joka edistää paikkatiedon koulukäyttöä ja auttaa opettajia paikkatiedon hyödyntämisessä omassa työssään.

kartta.nyt -sivuston ja sen yhteydessä toimivan geomentoriverkoston tavoitteena on pyrkiä saamaan paikkatietoaineistot ja -työkalut aktiiviseen käyttöön ja kaikkien hyödyksi.

Hanke on suunnattu lukiokoulutuksen kehittämiseen. Geomentoriverkostoon ovat kuitenkin kaikki opettajat luokkatasosta riippumatta tervetulleita mukaan. Myös pedagogiset mallit pyritään tekemään niin, että niitä on mahdollista hyödyntää eri tasoilla.

Kartta.nyt -sivustolle tietoa paikkatiedon hyödyntämisestä opetuksessa

Kartta.nyt -sivustolle kerätään hankkeen aikana vinkkejä ja malleja paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksista eri oppiaineissa ja monialaisessa oppimisessa.

Lisäksi sivustolla kerrotaan opetukseen soveltuvista avoimista paikkatietoaineistoista ja ohjeistetaan niiden käyttöönottoon.

 

Geomentoriverkostosta vertaistukea opettajalle

Geomentoriverkosto on maantieteen opettajien, maantieteilijöiden ja muiden paikkatiedon käytöstä kiinnostuneiden yhteinen ryhmä, joka edistää paikkatiedon koulukäyttöä ja auttaa opettajia paikkatiedon hyödyntämisessä omassa työssään.

Geomentoriverkosto toimii ensisijaisesti Facebookissa kartta.nyt -ryhmässä. Verkostossa toimiva geomentori on henkilö, joka

  • jakaa tietoa paikkatiedon ja avoimen paikkatietodatan hyödyntämisestä kouluopetuksessa
  • neuvoo erilaisiin oppimistarpeisiin soveltuvien paikkatietopalveluiden löytämisessä
  • auttaa paikkatietosovellusten ja -palveluiden käytössä esiin tulevissa ongelmissa

Geomentoriverkostossa toimiminen on vapaaehtoista ja palkatonta toimintaa. Mentori voi aloittaa ja lopettaa silloin kun itse niin päättää.

Tule mukaan toimintaan!

Kartta.nyt -verkkosivustolle kertyy hankkeen aikana tietoa paikkatiedon hyödyntämisestä opetuksen tukena.

Liity jäseneksi aloittelevaan geomentoriverkoston toimintaan kartta.nyt -facebook-ryhmään! Se ei sido sinua mihinkään.

Jos haluat toimia mentorina, lue lisää toiminnasta kartta.nyt -sivustolta tai ota yhteyttä hankekoordinaattoriin: virpi.hirvensalo@turku.fi

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti