Kartta.nyt – tukea paikkatiedon käyttöön

Paikkatietosovelluksia ja -palveluita sekä avoimia laadukkaita paikkatietoaineistoja on yhä enemmän käytössä eri aloilla työelämässä, arjessa ja yhteiskunnallisen osallistumisen työkaluina. Näistä olisi kouluissakin paljon hyötyä kunhan niiden käyttö olisi sujuvaa. Tätä se ei vielä useinkaan ole.

Paikkatieto ja avoin data on virallisesti vuodenvaihteessa 2018˗2019 aloittava hanke, joka vastaa tähän tarpeeseen. Käytännössä hanketta on aloitettu jo syksyn 2018 kuluessa muun muassa tiedottamalla toiminnasta ja kasvattamalla mentoriverkostoa.

Hanketta koordinoidaan Turun kaupungin sivistystoimialalla TOP-keskuksessa ja yhteistyössä ovat mukana ESRI Finland, Maanmittauslaitos ja SYKE (Suomen ympäristökeskus). Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Toiminnalla pyritään kolmeen tavoitteeseen:

 1.  luodaan yhdessä opettajien kanssa oppiaineita integroivia pedagogisia malleja, jotka keskittyvät luonnontieteisiin, teknologiaan, matematiikkaan ja taideaineisiin. Mallit kannustavat oppijoita hyödyntämään ja tuottamaan itse paikkatietoa ja avointa paikkatietodataa omissa projekteissa.
 2. järjestetään etäkoulutustilaisuuksia, joissa opettajat saavat tietoa erilaisista mahdollisuuksista hyödyntää paikkatietoa ja avointa dataa osana opiskelua.
 3. perustetaan geomentoriverkosto. Se on maantieteen opettajien, maantieteilijöiden ja muiden paikkatiedon käytöstä kiinnostuneiden yhteinen ryhmä, joka edistää paikkatiedon koulukäyttöä ja auttaa opettajia paikkatiedon hyödyntämisessä omassa työssään.

kartta.nyt -sivuston ja sen yhteydessä toimivan geomentoriverkoston tavoitteena on pyrkiä saamaan paikkatietoaineistot ja -työkalut aktiiviseen käyttöön ja kaikkien hyödyksi.

Hanke on suunnattu lukiokoulutuksen kehittämiseen. Geomentoriverkostoon ovat kuitenkin kaikki opettajat luokkatasosta riippumatta tervetulleita mukaan. Myös pedagogiset mallit pyritään tekemään niin, että niitä on mahdollista hyödyntää eri tasoilla.

Kartta.nyt -sivustolle tietoa paikkatiedon hyödyntämisestä opetuksessa

Kartta.nyt -sivustolle kerätään hankkeen aikana vinkkejä ja malleja paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksista eri oppiaineissa ja monialaisessa oppimisessa.

Lisäksi sivustolla kerrotaan opetukseen soveltuvista avoimista paikkatietoaineistoista ja ohjeistetaan niiden käyttöönottoon.

 

Geomentoriverkostosta vertaistukea opettajalle

Geomentoriverkosto on maantieteen opettajien, maantieteilijöiden ja muiden paikkatiedon käytöstä kiinnostuneiden yhteinen ryhmä, joka edistää paikkatiedon koulukäyttöä ja auttaa opettajia paikkatiedon hyödyntämisessä omassa työssään.

Geomentoriverkosto toimii ensisijaisesti Facebookissa kartta.nyt -ryhmässä. Verkostossa toimiva geomentori on henkilö, joka

 • jakaa tietoa paikkatiedon ja avoimen paikkatietodatan hyödyntämisestä kouluopetuksessa
 • neuvoo erilaisiin oppimistarpeisiin soveltuvien paikkatietopalveluiden löytämisessä
 • auttaa paikkatietosovellusten ja -palveluiden käytössä esiin tulevissa ongelmissa

Geomentoriverkostossa toimiminen on vapaaehtoista ja palkatonta toimintaa. Mentori voi aloittaa ja lopettaa silloin kun itse niin päättää.

Tule mukaan toimintaan!

Kartta.nyt -verkkosivustolle kertyy hankkeen aikana tietoa paikkatiedon hyödyntämisestä opetuksen tukena.

Liity jäseneksi aloittelevaan geomentoriverkoston toimintaan kartta.nyt -facebook-ryhmään! Se ei sido sinua mihinkään.

Jos haluat toimia mentorina, lue lisää toiminnasta kartta.nyt -sivustolta tai ota yhteyttä hankekoordinaattoriin: virpi.hirvensalo@turku.fi

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Kokeile uusittavaa PaikkaOppia!

PaikkaOpin kehittämistä jatketaan vielä. Voit silti kokeilla palvelun beta-versiota jo nyt.

Katso ohjeistus palvelun tämän hetkiseen käyttöön tästä!

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Uusi PaikkaOppi beta testikäyttöön!

Kymmenvuotias PaikkaOppi uudistuu!

Uusi PaikkaOppi on helppokäyttöinen karttapohjainen projektialusta luokka- ja ulkokäyttöön perusopetuksessa ja myös lukioissa, esimerkiksi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Uusi palvelu toimii kännyköillä, tableteilla, läppäreillä ja pöytäkoneilla selaimen kautta.

Jos kunnassanne opetuksen tietohallinto on tehnyt MPASS-sopimuksen, pääsette kokeilemaan PaikkaOpin beta-versiota eli viimeistelyvaiheessa olevaa palvelua.

Palvelu säilyy maksuttomana ja sen koordinoimisesta vastaa tällä hetkellä TOP-keskus Turun kaupungin sivistystoimialalla. Palvelua kehittää tällä hetkellä CSC (Tieteen tietotekniikan keskus). Kehittämis- ja koordinointityön rahoittaa Opetushallitus.

Miksi PaikkaOppi uudistuu?

Erilaisia paikkatietoa hyödyntäviä sovelluksia ja palveluita on tullut lisää ihmisten arkeen, yhteiskunnallisen osallistumisen avuksi ja työelämän eri aloille.

Paikkatiedon peruskäyttötaitojen voidaan katsoa olevan osa kansalaisten monilukutaitoa, josta on hyötyä opiskeluissa ja myöhemmin työelämässä.

Myös koulukäyttöön suunnattujen paikkatietoa hyödyntävien palveluiden määrä on lisääntynyt.

Erilaisia paikkatietopalveluita tarvitaan kouluissa esimerkiksi ulkona oppimiseen ja liikunnan tueksi joko pelillisesti tai ilman pelillisiä elementtejä, paikkatietoanalyyseihin, viestintällisiin tarkoituksiin ja toisaalta paikkatiedon perusteiden harjoitteluun. Opettajan ei tarvitse osata käyttää näitä kaikkia, vaan valita itselle sopivimmat työkalut haluamiinsa tarkoituksiin.

PaikkaOppi on uudistettu palvelemaan paikkatiedon perusteiden oppimista pääasiassa perusopetuksessa. Se toimii helppokäyttöisenä karttapohjaisena projektialustana myös lukioissa esimerkiksi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

PaikkaOppi on uudistettu nimenomaan ensiaskeleen työkaluksi, jolla alakoululainenkin pääsee helposti kiinni paikkatiedon käyttöön.

 Testaa PaikkaOpin beta-versiota ja anna palautetta

Uusi PaikkaOppi on avattu beta-versiona testikäyttöön osoitteessa: https://paikkaoppi.csc.fi

Palvelun kehittäminen on kesken. Avaamalla palvelun nyt testikäyttöön haluamme saada palautetta loppuvaiheessa käyttäjiltä, jotta PaikkaOppi palvelee käyttäjiä mahdollisimman hyvin.

Voit antaa palautetta ja jättää mielipiteesi palvelusta!

Uuteen PaikkaOppiin pääsee tällä hetkellä kirjautumaan Wilma-tunnuksilla, jos kunta on solminut MPASS-sopimuksen.Voit tarkistaa, onko kuntasi mukana sopimuksessa täältä.

PaikkaOppiin on myöhemmin tulossa myös vaihtoehtoinen kirjautumismahdollisuus, jota kuitenkin selvitetään vielä.

Jos koulu haluaa MPASSiin mukaan, käytännössä asia etenee niin, että esimerkiksi koulun rehtori ottaa yhteyttä omassa kunnassa opetuksen tietohallinnosta vastaavaan henkilöön, joka tekee MPASS-sopimuksen.

Mikä on MPASS?

MPASS on suomalainen Opetus- ja kulttuuriministeriön edistämä tunnistuspalvelu, jonka avulla oppilaat voivat käyttää yhtä ja samaa, opetuksen järjestäjän antamaa tunnusta kirjautuakseen eri palveluntarjoajien digitaalisiin palveluihin.

MPASS-sopimuksen solmimisen myötä mahdollistuu useiden digitaalisten palveluiden käyttö Wilma-tunnuksella. Näet MPASS-sopimuksen solmineet kunnat ja digitaaliset palvelut täältä.

Uusi PaikkaOppi pähkinänkuoressa

Alla on tiivis kuvaus uudesta PaikkaOpista. Tähän blogiin on myöhemmin tulossa tarkempi esittely uuden PaikkaOpion toiminnallisuuksista.

 • Palveluun kirjaudutaan esim. Wilma-tunnuksella, jos kunta on liittynyt maksuttoman MPASS-tunnistuspalvelun jäseneksi. Wilma-tunnuksen käyttö kirjautumisessa vähentää unohtuneiden salasanojen uusimiseen liittyvää työtä ja säästää aikaa opetustyöhön.
 • Uuden palvelun ulkoasu on suunniteltu ohjaamaan palvelun käyttöä, jotta aloittavan käyttäjän ei tarvitse käydä läpi pitkiä käyttöohjeita.
 • Tehtäviä jaetaan lyhyellä koodilla. Koodilla tehtävien eli yhteisten karttojen jakaminen onnistuu koulu- ja kuntarajat ylittäen helposti, jolloin yhteisten projektien toteuttaminen onnistuu vaivattomasti.
 • Opettaja aloittaa työskentelyn joko valitsemalla valmiin tehtäväpohjan tai luomalla uuden oman tehtäväpohjan. Hän voi myös halutessaan jakaa tehtäväpohjansa muille opettajille.
 • Tehtävät tagataan muun muassa opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaan, mikä mahdollistaa tehtävien haun opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan.
 • Palvelu on tuotettu avoimen lähdekoodin Oskari.org-ohjelmistoa hyödyntäen.
 • Kartta-aineistot päivittyvät jatkuvasti. Palvelu sijaitsee CSC:n (Tieteen tietotekniikan keskuksen) palvelimella.
 • Käyttö onnistuu eri päätelaitteilla responsiivisen tyylin ansiosta. Näin palvelua voi käyttää luokassa ja retkillä samalla selainpohjaisella palvelulla.

Vanha PaikkaOppi osoitteessa www.paikkaoppi.fi toimii vuoden 2018 loppuun.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä PaikkaOppi -koordinaattoriin: Virpi Hirvensalo, virpi.hirvensalo@turku.fi.

Lisää tietoa uudistuksista on tulossa piakkoin tähän blogiin ja PaikkaOpin Facebookiin!

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Avainsanoina , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Uusi PaikkaOppi beta testikäyttöön!

EduHack – oppimista yhdessä tehden

EduHackin aikana on ollut hieno huomata, miten yhdessä töitä tekemällä ja jakamalla rooleja jokaisen vahvuuksien mukaan saadaan aikaan paljon enemmän kuin yksin.

EduHackissa tiimiläiset olivat intensiivisesti kolme päivää ja yötä yhdessä ja tekivät töitä yhteisen tavoitteen eteen.

Kolme vuorokautta hitsasi porukat yhteen. Normaalista poikkeava ympäristö, uudet ihmiset ja ideointia boostaavat workshopit innoittivat ideoimaan ihan eri tavalla kuin normaalilla oppitunnilla. Tulokset olivat sen mukaiset, aivan mahtavia ideoita!

Kuvassa yllä osallistujat odottelevat karsintakierroksen tuloksien julkaisemista ja tietoa mitkä tiimit pääsevät jatkoon pitchauksien jälkeen.

Kiitokset järjestäjille hyvistä puitteista! Ruokahuolto toimi hyvin ja snackia oli kaikille koko ajan tarjolla. Aikataulussa pysyttiin ja apua sai kaikissa ongelmissa.

Kenellekään osallistujalle ei EduHack varmasti mennyt hukkaan, koska tapahtumasta sai esiintymiskokemusta, kontakteja ja uusia ajatuksia roppakaupalla.

EduHackin luonteeseen kuuluu kuitenkin palkita parhaat, joten tässä tuloksia:

Koko EduHackin voitti tiimi Myryas, joka vastasi GIS and satellite data in learning -haasteeseen. Myryaksen idea hyödynsi hienosti sekä paikkatietoa että SYKEN avointa vedenlaatudataa. Tuloksena oli vedenlaatutiedoista selkeästi kertova sovellus, joka taipuu monelle käyttäjäryhmälle aina mökkeilijöistä asiantuntijoihin.

GIS-haasteessa toiseksi tuli Guardians of Gargarin. He esittelivät PaikkaOpin jatkosovelluksena mahdollisuuden tuoda ja esittää historiallista dataa kartalla näytöllä näkyvän helposti käytettävän liukusäätimen avulla avulla. Idea sisälsi myös ympäristön 3d-mallinnoksen, johon dataa kerätään joukkoistamisen avulla.


Kolmas GIS-haasteeseen osallistunut joukkue Varsinaiset, joka esitteli tehtävämallin PaikkaOppiin. Siinä eri karttakerroksia päällekkäin asettamalla on mahdollista etsiä sopivia reittejä esimerkiksi maastopyöräilyyn.

Suuret kiitokset PaikkaOpin ja SYKEn haasteeseen osallistujille ja kaikille hackaajille!

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Avainsanoina , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa EduHack – oppimista yhdessä tehden