Hanke

Tällä hetkellä kehitämme PaikkaOpille uutta kartta-alustaa. Kehittämistyötä rahoittaa Opetushallitus, ja sitä ohjaa ohjausryhmä, jossa on edustus seuraavilta tahoilta: Opetushallitus, Helsingin, Turun ja Jyväskylän yliopistot, Maanmittauslaitos, Turun kaupunki, Lappeenrannan lyseon lukio ja Tölö Gymnasium.

Hankerahoitusta uuden palvelun kehittämiselle on myönnetty ajalle 1.3.2017-31.12.2018.