PaikkaOppi uudistui – miksi?

Paikkatietoa kouluopetuksessa jo kymmenen vuotta

Paikkatieto tuli kouluopetukseen reilut kymmenen vuotta sitten. Paikkatiedon kouluopetuksen kansallinen palvelu, PaikkaOppi, tuotiin tuolloin koulukäyttöön.

PaikkaOppi suunniteltiin alun perin biologian ja maantieteen opetukseen sekä pienimuotoisen ympäristötutkimuksen harjoitteluun. Palvelu muistutti ammattimaisia paikkatieto-ohjelmistoja, mutta se oli niihin verrattuna yksinkertaistettu ja erityisesti opetuskäyttöön räätälöity palvelu.

PaikkaOppi toi maksutta laadukkaat kansalliset paikkatietoaineistot opetuskäyttöön ja mahdollisti ryhmätyöskentelyn paikkatiedon parissa. Tietokoneella käytettävän palvelun rinnalle kehitettiin myös mobiilisovellus, jolla havaintojen tallentaminen suoraan kartalle onnistui myös maastossa.

Nykyisin paikkatiedon käyttö on arkea kaikille kansalaisille. Myös työelämässä sitä käytetään monilla eri aloilla, esimerkiksi kuljetuksen suunnittelussa, puolustuksessa ja turvallisuudessa, kaupan alalla, sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla, vesihuollossa, peliteollisuudessa, matkailualalla ja kaavoituksessa.

Paikkatietotekniikasta on tullut kymmenen vuoden aikana olennainen osa yhteiskuntaa ja yksi tärkeä tapa ajatella, hallita ja jakaa tietoa.

Tästä syystä olisi olennaista aloittaa harjoittelemaan paikkatieto- ja geomediataitoja jo alakoulusta alkaen. Paikkatietopalveluita ja -sovelluksia voi ja kannattaa hyödyntää eri oppiaineissa, jolloin niistä saa myöhempää elämää ajatellen parhaiten hyödyn irti.

PaikkaOppi ei ole enää ainoa koulukäyttöön soveltuva paikkatietoa hyödyntävä palvelu, vaan palveluita on nykyisin paljon erilaisia moniin tarkoituksiin. Katso esimerkkejä erilaisista palveluista Kartta.nyt-verkkosivulta.

Paitsi että paikkatietoa hyödyntäviä palveluita opetuskäyttöön tulee koko ajan lisää, ne muuttuvat entistä helppokäyttöisemmiksi. Haasteena alkaakin olla se, kuinka löytää omaan tarpeeseen sopivan palvelun.

Uusitun palvelun idea

Uusi PaikkaOppi on ensiaskeleen työkalu kouluihin, jolla alakoululainenkin pääsee helposti kiinni paikkatiedon perusteisiin.

Se on suunnattu perusopetuksen helppokäyttöiseksi projektialustaksi eri oppiaineisiin ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.

Uuden palvelun toimintaidea on lyhyesti seuraava:

  • Opettaja hakee joko valmiita tehtäväpohjia tai luo oman uuden tehtävän Tehtäväkirjastossa. Kun tehtäväpohja jaetaan oppilaille, se saa koodin.
  • Oppilas hakee koodilla opettajan jakaman tehtävän Omat tehtävät -näkymässä. Tehtäviä voi jakaa koodien avulla koulu- ja kuntarajoista riippumatta, joten yhteiset projektit vaikkapa kumppaniluokan kanssa eri puolilla Suomea onnistuvat helposti.

  • Kaikki tehtävät toteutetaan kartalle, jossa on perustyökalut kohteiden tallennukseen.
  • Palveluun kirjaudutaan Wilma- tms. tunnuksella. Ei erillisiä käyttäjätunnuksia tai salasanoja.
  • Ei tarvitse ladata sovelluksia puhelimiin. Palvelu toimii eri päätelaitteilla selaimen kautta.

Uusi PaikkaOppi säilyy maksuttomana palveluna, joten se on edelleen kaikkien koulujen tasaveroisesti käytettävissä.

Palvelun työkaluvalikoima on rajoittunut edistyneempien oppijoiden näkökulmasta. Esimerkiksi karttatasoja ei voi kerrostaa. Edistyneemmille karttapalveluiden käyttäjille esimerkiksi maantiedon projekteihin yhdeksännellä luokalla ja lukiossa suositellaan Paikkatietoikkunaa, jos PaikkaOpin työkalupakki ei ole riittävä.

Miksi PaikkaOppia muutettiin?

  1. Koska paikkatiedon käyttö yhteiskunnassa on lisääntynyt valtavasti ja paikkatiedon peruskäyttötaidot voidaan lukea osaksi kansalaisten monilukutaitoa, joka puolestaan mainitaan perusopetuksen uudessa opetussuunnitelmassa laaja-alaisten oppimistavoitteiden yhtenä osana. Perustaitojen opetteluun tarvitaan maksuton, kaikkien saatavilla oleva karttapalvelu.
  2. Monet käyttäjät kokivat vanhan PaikkaOpin hankalaksi käyttää. Se on toiminut kymmenen vuoden ajan hyvin biologian ja maantieteen erikoiskursseilla yläkouluissa ja lukioissa siinä tarkoituksessa mihin se alunperin suunniteltiin. Nyt kun palvelun kohderyhmä on laajentunut ja osin vaihtunut, myös palvelun on täytynyt muuttua. Lisäksi vanhan PaikkaOppi-palvelun tekiikka oli sen verran iäkästä, että perusteellinen uudistaminen oli joka tapauksessa edessä.
  3. Koska on olemassa muita lähes vastaavia palveluja koulukäyttöön.  Paikkatietoikkuna käsittää suurin piirtein samat toiminnallisuudet kuin vanha PaikkaOppi. Myös ArcGIS Online on tarjolla maksutta koulukäyttöön edistyneemmille käyttäjille. Molempien käytöstä järjestetään koulutusta.
  4. Paikkatietoa hyödyntäviä palveluita ja sovelluksia oppimiskäyttöön on tullut viime vuosina paljon lisää ja vaikka minkälaisia! Enää ei voi olettaa, että yksi palvelu käsittää kaikki toiminnallisuudet joka ikäryhmälle ja taitotasoille. Katso kuinka paljon erilaisia paikkatietoa hyödyntäviä palveluita oppimiskäyttöön on olemassa.

Tule mukaan keskustelemaan paikkatiedon opetuskäytöstä kartta.nyt -Facebook-ryhmään!

Jos haluat kysyä jotain tai kommentoida artikkelia, ota yhteyttä Kartta.nyt-hankkeen koordinaattori Virpi Hirvensaloon, virpi.hirvensalo@turku.fi

Keskiviikona 4.9.2019 klo 14.30-15.00 on webinaari uudistuneen PaikkaOpin perustoiminnoista. Tervetuloa!

 

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.