PaikkaOppi muuttaa – infoa käyttäjille

PaikkaOpin karttapalvelu joudutaan siirtämään palvelinympäristöstä toiseen joulu-tammikuun aikana.

Huomioi tästä aiheutuvat vaikutukset suunnitellessasi palvelun käyttöä:

 • Karttapalveluun tallennetut tiedot (tehtäväpohjat ja oppilaiden tallentamat omat kohteet) otetaan talteen 5.12.
 • Tämän jälkeen joulukuussa tallennetut tiedot eivät siirry uuteen ympäristöön, mutta ovat käytettävissä vanhassa ympäristössä vuoden 2019 loppuun saakka. Palvelu on käytössä muilta osin normaalisti.
 • Tammikuun 2020 alussa on odotettavissa noin kahden viikon käyttökatko, jolloin karttapalvelu ei ole käytettävissä.
 • Kun palvelu palaa käyttöön tammikuussa (tavoite viikolla 3), tallessa ovat 5.12.2019 mennessä tallennetut tiedot.

Muutokset tähän suunnitelmaan ovat mahdollisia ja tiedotamme niistä paikkaoppi.fi-sivulla sekä PaikkaOpin Facebook-ryhmässä.

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Esitys BMOLin syyspäivillä 16.11.

Missä mennään paikkatiedon kouluopetuksen kentällä?

Paikkaoppi-esitys BMOLin syyspäivillä 2019

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

PaikkaOppi uudistui – miksi?

Paikkatietoa kouluopetuksessa jo kymmenen vuotta

Paikkatieto tuli kouluopetukseen reilut kymmenen vuotta sitten. Paikkatiedon kouluopetuksen kansallinen palvelu, PaikkaOppi, tuotiin tuolloin koulukäyttöön.

PaikkaOppi suunniteltiin alun perin biologian ja maantieteen opetukseen sekä pienimuotoisen ympäristötutkimuksen harjoitteluun. Palvelu muistutti ammattimaisia paikkatieto-ohjelmistoja, mutta se oli niihin verrattuna yksinkertaistettu ja erityisesti opetuskäyttöön räätälöity palvelu.

PaikkaOppi toi maksutta laadukkaat kansalliset paikkatietoaineistot opetuskäyttöön ja mahdollisti ryhmätyöskentelyn paikkatiedon parissa. Tietokoneella käytettävän palvelun rinnalle kehitettiin myös mobiilisovellus, jolla havaintojen tallentaminen suoraan kartalle onnistui myös maastossa.

Nykyisin paikkatiedon käyttö on arkea kaikille kansalaisille. Myös työelämässä sitä käytetään monilla eri aloilla, esimerkiksi kuljetuksen suunnittelussa, puolustuksessa ja turvallisuudessa, kaupan alalla, sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla, vesihuollossa, peliteollisuudessa, matkailualalla ja kaavoituksessa.

Paikkatietotekniikasta on tullut kymmenen vuoden aikana olennainen osa yhteiskuntaa ja yksi tärkeä tapa ajatella, hallita ja jakaa tietoa.

Tästä syystä olisi olennaista aloittaa harjoittelemaan paikkatieto- ja geomediataitoja jo alakoulusta alkaen. Paikkatietopalveluita ja -sovelluksia voi ja kannattaa hyödyntää eri oppiaineissa, jolloin niistä saa myöhempää elämää ajatellen parhaiten hyödyn irti.

PaikkaOppi ei ole enää ainoa koulukäyttöön soveltuva paikkatietoa hyödyntävä palvelu, vaan palveluita on nykyisin paljon erilaisia moniin tarkoituksiin. Katso esimerkkejä erilaisista palveluista Kartta.nyt-verkkosivulta.

Paitsi että paikkatietoa hyödyntäviä palveluita opetuskäyttöön tulee koko ajan lisää, ne muuttuvat entistä helppokäyttöisemmiksi. Haasteena alkaakin olla se, kuinka löytää omaan tarpeeseen sopivan palvelun.

Uusitun palvelun idea

Uusi PaikkaOppi on ensiaskeleen työkalu kouluihin, jolla alakoululainenkin pääsee helposti kiinni paikkatiedon perusteisiin.

Se on suunnattu perusopetuksen helppokäyttöiseksi projektialustaksi eri oppiaineisiin ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.

Uuden palvelun toimintaidea on lyhyesti seuraava:

 • Opettaja hakee joko valmiita tehtäväpohjia tai luo oman uuden tehtävän Tehtäväkirjastossa. Kun tehtäväpohja jaetaan oppilaille, se saa koodin.
 • Oppilas hakee koodilla opettajan jakaman tehtävän Omat tehtävät -näkymässä. Tehtäviä voi jakaa koodien avulla koulu- ja kuntarajoista riippumatta, joten yhteiset projektit vaikkapa kumppaniluokan kanssa eri puolilla Suomea onnistuvat helposti.

 • Kaikki tehtävät toteutetaan kartalle, jossa on perustyökalut kohteiden tallennukseen.
 • Palveluun kirjaudutaan Wilma- tms. tunnuksella. Ei erillisiä käyttäjätunnuksia tai salasanoja.
 • Ei tarvitse ladata sovelluksia puhelimiin. Palvelu toimii eri päätelaitteilla selaimen kautta.

Uusi PaikkaOppi säilyy maksuttomana palveluna, joten se on edelleen kaikkien koulujen tasaveroisesti käytettävissä.

Palvelun työkaluvalikoima on rajoittunut edistyneempien oppijoiden näkökulmasta. Esimerkiksi karttatasoja ei voi kerrostaa. Edistyneemmille karttapalveluiden käyttäjille esimerkiksi maantiedon projekteihin yhdeksännellä luokalla ja lukiossa suositellaan Paikkatietoikkunaa, jos PaikkaOpin työkalupakki ei ole riittävä.

Miksi PaikkaOppia muutettiin?

 1. Koska paikkatiedon käyttö yhteiskunnassa on lisääntynyt valtavasti ja paikkatiedon peruskäyttötaidot voidaan lukea osaksi kansalaisten monilukutaitoa, joka puolestaan mainitaan perusopetuksen uudessa opetussuunnitelmassa laaja-alaisten oppimistavoitteiden yhtenä osana. Perustaitojen opetteluun tarvitaan maksuton, kaikkien saatavilla oleva karttapalvelu.
 2. Monet käyttäjät kokivat vanhan PaikkaOpin hankalaksi käyttää. Se on toiminut kymmenen vuoden ajan hyvin biologian ja maantieteen erikoiskursseilla yläkouluissa ja lukioissa siinä tarkoituksessa mihin se alunperin suunniteltiin. Nyt kun palvelun kohderyhmä on laajentunut ja osin vaihtunut, myös palvelun on täytynyt muuttua. Lisäksi vanhan PaikkaOppi-palvelun tekiikka oli sen verran iäkästä, että perusteellinen uudistaminen oli joka tapauksessa edessä.
 3. Koska on olemassa muita lähes vastaavia palveluja koulukäyttöön.  Paikkatietoikkuna käsittää suurin piirtein samat toiminnallisuudet kuin vanha PaikkaOppi. Myös ArcGIS Online on tarjolla maksutta koulukäyttöön edistyneemmille käyttäjille. Molempien käytöstä järjestetään koulutusta.
 4. Paikkatietoa hyödyntäviä palveluita ja sovelluksia oppimiskäyttöön on tullut viime vuosina paljon lisää ja vaikka minkälaisia! Enää ei voi olettaa, että yksi palvelu käsittää kaikki toiminnallisuudet joka ikäryhmälle ja taitotasoille. Katso kuinka paljon erilaisia paikkatietoa hyödyntäviä palveluita oppimiskäyttöön on olemassa.

Tule mukaan keskustelemaan paikkatiedon opetuskäytöstä kartta.nyt -Facebook-ryhmään!

Jos haluat kysyä jotain tai kommentoida artikkelia, ota yhteyttä Kartta.nyt-hankkeen koordinaattori Virpi Hirvensaloon, virpi.hirvensalo@turku.fi

Keskiviikona 4.9.2019 klo 14.30-15.00 on webinaari uudistuneen PaikkaOpin perustoiminnoista. Tervetuloa!

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa PaikkaOppi uudistui – miksi?

Uusittuun PaikkaOppiin kirjautuminen

Uusitun PaikkaOpin eräänä työskentelyä helpottavana piirteenä on Wilma-tunnusten tai vastaavien käyttäminen palveluun kirjautumisessa. Enää ei siis tarvitse tehdä erillistä käyttäjätunnusta ja salasanaa opettajalle tai oppijoille tätä palvelua varten.

MPASSid mahdollistaa mm. Wilma-tunnusten käytön PaikkaOpin kirjautumisessa

Tämän mahdollistaa suomalainen, kunnille maksuton Opetus- ja kulttuuriministeriön edistämä tunnistuspalvelu, jonka avulla oppilaat voivat käyttää yhtä ja samaa, opetuksen järjestäjän antamaa tunnusta kirjautuakseen eri palveluntarjoajien digitaalisiin palveluihin.

Ideana on, että MPASSis välittää tiedot käyttäjien tiedot opetuksen järjestäjän käyttäjärekisteristä sähköiselle palvelulle, esimerkiksi PaikkaOpille.

Kuva: https://mpass.fi/kayttoonotto/

Tunnistusvälineenä voi olla joku muukin kuin Wilma, esim. Microsoftin koulupalvelun kirjautumissysteemi.

Näet MPASS-sopimuksen solmineet kunnat ja digitaaliset palvelut täältä.

Kunta näkyy MPASSin sivulla jäsenenä, mutta ei PaikkaOpin MPASS-kirjautumisivulla – mikä on ongelmana?

Kaikissa kunnissa MPASSiin liittymisprosessia ei ole viety loppuun.

Esimerkiksi Tampereella perusopetuksen puolelta ei pääse kirjautumaan, koska Helmin kytkeminen MPASSiin on haastavampaa kuin Wilman. Myös Lohjalla prosessi on kuulema kesken.

Jos siis löydät oman kunnan nimen MPASSin jäsensivulla, mutta et MPASS-kirjautumisikkunassa (joka avautuu kun kirjaudut sisään PaikkaOpin karttapalveluun), kysy ensisijaisesti omasta kunnasta opetuksen tietohallinnosta, esim. Wilmasta vastaavalta taholta, onko MPASSiin liittyminen valmis.

Jos prosessi on valmis, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen PaikkaOpin koordinaattoriin, niin selvitetään missä vika on.

Virpi, virpi.hirvensalo@turku.fi, 040 197 13 93.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti