Pääskyvuoren koulun osittainen peruskorjaus ja laajennus on alkanut.

Pääskyvuoren koulun osittainen peruskorjaus ja laajennus on alkanut. Tontille on perustettu työmaa-alue, joka on aidattu.

Työmaa-alueella oleskelu tai liikkuminen ilman asianomaista lupaa on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty. Myös muuta oleskelua tontilla tulee kesällä turvallisuussyistä välttää.

Koulun ns. välisiipi (A- ja B-osan välinen osa) puretaan kesän aikana pois ja tilalle aletaan rakentaa uutta laajennusosaa. A-osassa toiminta jatkuu tavalliseen tapaan ja B-siipi on tarvittaessa koulun väistötilana. B-siivessä toimii edelleen iltapäiväkerho ja esikoulu. Kesällä 2022 A-siivessä suoritetaan korjaustöitä.

Tontille ajo on myös muuttunut – uusi liittymä on avattu työmaaliikennettä ja huoltoajoa varten Pääskynlennosta kentän alapuolelta.

Työmaa-alue tulee syksyllä vaikuttamaan myös kouluun tulemisen reitteihin. Nämä reitit on osoitettu tonttikartassa, jonka julkaisee rakennuttaja projektin sivustolla.

Oppilaat ohjataan tulemaan kouluun Talvitien kautta ns. alapiha kiertäen ja yläpihalle kentän ylälaidasta. Oppilaiden kanssa käydään reitit kouluun ja välituntialueet yhdessä läpi heti lukuvuoden alkaessa. Koulun pääovi on projektin ajan A-siiven ulko-ovet, joiden kautta oppilaat tulevat sisälle koulurakennukseen.

Pääskyvuoren koulun osittainen peruskorjaus ja laajennus – projektiin liittyvä infosivusto on osoitteessa:

https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/projektit-ja-hankkeet/rakentamiseen-liittyvia-projekteja-ja-hankkeita-1

Kyseiseltä sivustolta löytyvät  myös yhteystiedot mahdollisia tiedusteluja tai kyselyjä varten.