Opetus, johtaminen ja tulevaisuus

Webinaarisarja opetusalan johdolle

Muuttuvassa maailmassa myös opetusalan johdon on välttämätöntä olla ajan hermolla tieto- ja viestintätekniikan kehityksen vaikutuksista opetukseen. Osaava TSO III –hanke järjestää keväällä ainutlaatuisen webinaarisarjan, jossa esiintyvät tutkimuksen, johdon ja opettajankoulutuksen huippuasiantuntijat.

Osaava TSO III on uuden pedagogisen toimintakulttuurin sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön verkostomaisen kehittämisen hanke TSO-alueella. Hankkeen TVT-osion erityispainopisteenä on TVT-vastaavaopettajien, rehtoreiden ja johtajien verkostoituminen sekä heidän osaamisensa jakaminen.

16.5.2016 klo 14.00-15.00
Tietotekniikan merkitys ja tulevaisuuden näkymät koulussa – tutkijan näkökulma
Liisa Ilomäki, KT, koordinaattori
Helsingin yliopisto, psykologian laitos

Katso tallenne tästä.
Lataa luentodiat tästä.

14.6.2016 klo 14.00-15.00
Minkälaisia tvt-taitoja tulevaisuuden opettaja tarvitsee?
Jari Laru, KT, yliopistonlehtori
Oulun yliopisto, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö

Katso tallenne tästä.
Katso ja lataa luentodiat tästä.

22.8.2016 klo 14.00-15.00
Opetustoimen johto muutosten keskellä – miten tekniikka ja pedagogiikka kohtaavat?
Leena Pöntynen, perusopetuksen erityisasiantuntija
Kuntaliitto

Linkki tallenteeseen lähetetty kaikille ilmoittautuneille
Lataa luentodiat tästä