Koulutuksia TVT-vastaaville

Osaava TSO järjestää Turun alueen TVT-vastaaville koulutusta kevään 2014 mittaan. Tässä kootusti tulevia tilaisuuksia:

Flipped Classroom

Ajankohta: ke 19.3.2014 klo 13-16
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32, 20520 Turku

Työpajassa tutustutaan ajatuksiin Flipped Classroomin ja Mastery Learningin taustalla. Työpaja antaa eväitä kääntää opetus omassa luokkahuoneessaan. Pajassa pohditaan myös yksilöllisempää oppimista ja sisäisen motivaation kasvua. Lisäksi käsitellään opetusvideoiden hyödyntämistä ja tekemistä opetuksessa.

Kouluttajana toimii Jooseppi Järvinen Turun Normaalikoulusta.

Ilmoittautuminen 10.3. mennessä http://edu.turku.fi/koulutus

TVT-vastaavan iPad-tehokurssi

Ajankohta: to 3.4. klo 9:00 – 15:30
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32, 20520 Turku

Tämä koulutus on vain TVT-vastaavaopettajille. Päivän aikana annetaan seudun TVT-vastaavaopettajille eväitä koulun pedagogisena iPad-vertaistukena toimimiseen, tarpeellisia teknisiä vinkkejä unohtamatta.  Päivän aikana harjoitellaan käytännössä pedagogista prosessia, jossa hyödynnetään useaa iPad-sovellusta saman oppimistavoitteen tukemiseksi ja henkilökohtaisen tuotoksen valmistamiseksi. Opitaan iPad-laitteelle luontevia työskentelytapoja, joita voi hyödyntää eri oppiaineissa ja kouluasteilla: materiaalin kerääminen, työstäminen eri sovelluksissa sekä jakaminen. Lisäksi saadaan TVT-vastaavalle hyödyllisiä vinkkejä iPad-laitteiden käyttöönottoon, arkiseen hallintaan ja järkevään toimintakulttuuriin oppilaitoksissa. Hyvien kokemusten jakamista kollegoiden kanssa.

Kouluttajana toimii Applen sertifioima Apple Professional Development (APD) -kouluttaja Jukka Kilpiä, Edulution Oy.

Ilmoittautuminen 24.3. mennessä http://edu.turku.fi/koulutus

Tekisinkö tietokonepelejä KODUlla?

Ajankohta: ke 16.4.2014 klo 9-15
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32, 20520 Turku

Toiminnallinen työpaja soveltuu luokan-, erityis- ja aineenopettajille eikä esitietovaatimuksia ole. KODU Game Lab on Microsoftin kehittämä visuaalinen ohjelmointikieli, joka on suunniteltu yksinomaan pelien tekemiseen. Ohjelmointi tapahtuu ikoneilla eikä monimutkaista ohjelmointikieltä tarvitse opetella. Tietokonepelien kehittäminen KODUlla on helppoa, nopeaa ja erittäin mielenkiintoista.

Kouluttajana toimii Jarkko Sievi Lauttasaaren yhteiskoulusta.

Ilmoittautuminen 7.4. mennessä http://edu.turku.fi/koulutus

 

Tervetuloa mukaan!