Abitin perusteet ja Abitin tehokäyttö 29.3.

 TÄYNNÄ Abitin perusteet

Aika: ke 29.3.2017 klo 9-11:45
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32, 20520 Turku

Osallistumalla tähän koulutukseen saat selkeän käsityksen Abitti-järjestelmän käyttämisestä lukion arkikäytössä ja koeviikoila. Aihetta käsitellään katsomalla kokonaisuutta ensin ”lintuperspektiivistä” yleiskuvan hahmottamiseksi ja tämän jälkeen pureudutaan yleiskuvan eri osakokonaisuuksiin hiukan tarkemmin ja käytännössä harjoitellen. Koulutuksen jälkeen osaat perusteet Abitti-koekysymysten laadinnasta (tehtävänannoissa tekstiä, kuvia, taulukoita, monivalintoja ja matemaatikoille kaavoja), osaat viedä laatimasi kokeen käyttöön kurssikokeessa, tiedät miten Abitti-koeverkko saadaan toimintaan Nettiniilon avulla, osaat pitää kokeen opiskelijoille ja lopuksi pisteyttää opiskelijoiden vastaukset.

Kouluttajana Janne Cederberg.

Voit ottaa mukaan oman työkannettavasi, käytettävissä on myös lainalaitteita.

Ilmoittaudu tästä. Turun kaupungin työntekijät ilmoittautuvat lisäksi SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla ”top” – muista ilmoittautua kaikkiin haluamiisi koulutustilaisuuksiin).

Abitin tehokäyttö YKSI PAIKKA VAPAANA

Aika: ke 29.3.2017 klo 12:30-15
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32, 20520 Turku

Mikäli osaat Abitti-käytön perusteet, on Abitti-tehokäyttökoulutus sinua varten. Koulutuksessa edetään osallistujien kysymysten/toiveiden pohjalta. Käsiteltävinä asioina esimerkiksi liitetiedostojen liittäminen Abitti-kokeisiin Abitin omalla liitetiedostotoiminnolla ja toisaalta Nettiniilon avulla, videot liitteinä (ml. keskustelua videolaadun vaikutuksesta, videomuotokonvertoinnista), eri tiedostotyypit liitteinä (esim. taulukkolaskenta, PDF, GeoGebra, laskintiedostot), Nettiniilon materiaalinjakosivun kustomointi index.html-tiedoston avulla, Abitissa opiskelijalle tarjolla olevat ohjelmistot. 

Kouluttajana Janne Cederberg.

Voit ottaa mukaan oman työkannettavasi, käytettävissä on myös lainalaitteita.

Ilmoittaudu tästä. Turun kaupungin työntekijät ilmoittautuvat lisäksi SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla ”top” – muista ilmoittautua kaikkiin haluamiisi koulutustilaisuuksiin).

TVT-osaamisen jakaminen oppilaitoksissa

KOULUTUS ON TÄYNNÄ.

5.4.2017 klo 9-15 / TOP-keskus (Lemminkäisenkatu 32, Turku)

Opettajilla on paljon osaamista ja monipuolista kokemusta tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä oppimisen tukena. Usein osaaminen jää kuitenkin piiloon, jakamatta omille kollegoille. Kuinka koulun johtaja, rehtori voi tukea jakamisen kulttuurin syntymistä

Koulutuspäivän aikana tutustutaan erilaisiin konkreetteihin toimintamalleihin ja teknologiaratkaisuihin, joiden avulla piilossa olevaa TVT-osaamista voidaan jakaa omassa oppilaitoksessa, kunnassa ja laajemmissa verkostoissa.

Päivä koostuu käytännön esimerkeistä, ryhmäkeskusteluista ja yhdessä tehtävistä harjoituksista.

Ota koulutuspäivään mukaan oma päätelaitteesi (kannettava, tablet, älypuhelin)

Kouluttajana toimii Teemu Moilanen / Ilona IT Oy.

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu tästä. Turun kaupungin työntekijät ilmoittautuvat lisäksi SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla ”top” – muista ilmoittautua kaikkiin haluamiisi koulutustilaisuuksiin).

Lukion arviointikulttuurin muutos

on lukioiden matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia) opettajille suunnattu kaksiosainen koulutus, joka koostuu teoriasta, toiminnallisista harjoituksista, ennakko- ja välitehtävistä sekä arvioinnin suunnittelusta.

Lähipäivät:

tiistai 4.4.2017 klo 9 – 16
Päivän ohjelmarunko:

 • Virittäytyminen päivään
 • Toiminnallista työskentelyä: Oman oppimiskulttuurin haastaminen
 • Teoriaa käänteisestä oppimisesta
 • Toiminnallista työskentelyä: Visio
 • Teoriaa oppimiskulttuuria tukevasta arvioinnista
 • Toiminnallista työskentelyä: Oman arviointikulttuurin suunnittelua
 • Päätöskeskustelu

Kouluttaja: Marika Toivola
Marikan ajatuksiin voi ennalta tutustua täällä.
Päivän ennakkotehtävä lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

maanantai 24.4.2017 klo 9 – 15:30
Aiheet:

 • Sähköiset työvälineet matematiikan kursseilla
 • Sähköisen ylioppilaskokeen rakenne matematiikassa
 • Sähköisten kurssikokeiden rakentaminen
 • Sähköinen arviointi kokonaisuutena

Kouluttaja: Lauri Hellsten

 Paikka:  Oppilaskuntatalo Kåren (Hämeenkatu 22, turku)

Ilmoittautumiset 28.3. mennessä osoitteessa
https://www.webropolsurveys.com/S/4255B903B4FFC266.par
Mukaan mahtuu korkeintaan 45 osallistujaa.

Koulutuksen järjestää Osaava TSO III –hanke. Sen yhteydessä tarjotaan aamukahvit; lounas on omakustanteinen.

 

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Timo Haukioja (etunimi.sukunimi@turku.fi),
puh. 040 192 5043