Abitin perusteet ja tehokäyttö 10.5.

Suursuosion saaneet Abitin perusteet ja Abitin tehokäyttö -koulutukset järjestetään uudelleen samoilla sisällöillä 10.5.:

Abitin perusteet

Aika: ke 10.5.2017 klo 9-11:45
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32, 20520 Turku

Osallistumalla tähän koulutukseen saat selkeän käsityksen Abitti-järjestelmän käyttämisestä lukion arkikäytössä ja koeviikoilla. Aihetta käsitellään katsomalla kokonaisuutta ensin ”lintuperspektiivistä” yleiskuvan hahmottamiseksi ja tämän jälkeen pureudutaan yleiskuvan eri osakokonaisuuksiin hiukan tarkemmin ja käytännössä harjoitellen. Koulutuksen jälkeen osaat perusteet Abitti-koekysymysten laadinnasta (tehtävänannoissa tekstiä, kuvia, taulukoita, monivalintoja ja matemaatikoille kaavoja), osaat viedä laatimasi kokeen käyttöön kurssikokeessa, tiedät miten Abitti-koeverkko saadaan toimintaan Nettiniilon avulla, osaat pitää kokeen opiskelijoille ja lopuksi pisteyttää opiskelijoiden vastaukset.

Kouluttajana Janne Cederberg.

Voit ottaa mukaan oman työkannettavasi, käytettävissä on myös lainalaitteita.

Ilmoittaudu tästä. Turun kaupungin työntekijät anovat koulutuspoissaoloa lisäksi SAP HR -järjestelmässä. Kurssipaikka varataan ensijaisesti Webropol-lomakkeen kautta.

Abitin tehokäyttö

Aika: ke 10.5.2017 klo 12:30-15
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32, 20520 Turku

Mikäli osaat Abitti-käytön perusteet, on Abitti-tehokäyttökoulutus sinua varten. Koulutuksessa edetään osallistujien kysymysten/toiveiden pohjalta. Käsiteltävinä asioina esimerkiksi liitetiedostojen liittäminen Abitti-kokeisiin Abitin omalla liitetiedostotoiminnolla ja toisaalta Nettiniilon avulla, videot liitteinä (ml. keskustelua videolaadun vaikutuksesta, videomuotokonvertoinnista), eri tiedostotyypit liitteinä (esim. taulukkolaskenta, PDF, GeoGebra, laskintiedostot), Nettiniilon materiaalinjakosivun kustomointi index.html-tiedoston avulla, Abitissa opiskelijalle tarjolla olevat ohjelmistot.

Kouluttajana Janne Cederberg.

Voit ottaa mukaan oman työkannettavasi, käytettävissä on myös lainalaitteita.

Ilmoittaudu tästä. Turun kaupungin työntekijät anovat koulutuspoissaoloa lisäksi SAP HR -järjestelmässä. Kurssipaikka varataan ensijaisesti Webropol-lomakkeen kautta.

Abitin perusteet ja Abitin tehokäyttö 29.3.

 TÄYNNÄ Abitin perusteet

Aika: ke 29.3.2017 klo 9-11:45
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32, 20520 Turku

Osallistumalla tähän koulutukseen saat selkeän käsityksen Abitti-järjestelmän käyttämisestä lukion arkikäytössä ja koeviikoila. Aihetta käsitellään katsomalla kokonaisuutta ensin ”lintuperspektiivistä” yleiskuvan hahmottamiseksi ja tämän jälkeen pureudutaan yleiskuvan eri osakokonaisuuksiin hiukan tarkemmin ja käytännössä harjoitellen. Koulutuksen jälkeen osaat perusteet Abitti-koekysymysten laadinnasta (tehtävänannoissa tekstiä, kuvia, taulukoita, monivalintoja ja matemaatikoille kaavoja), osaat viedä laatimasi kokeen käyttöön kurssikokeessa, tiedät miten Abitti-koeverkko saadaan toimintaan Nettiniilon avulla, osaat pitää kokeen opiskelijoille ja lopuksi pisteyttää opiskelijoiden vastaukset.

Kouluttajana Janne Cederberg.

Voit ottaa mukaan oman työkannettavasi, käytettävissä on myös lainalaitteita.

Ilmoittaudu tästä. Turun kaupungin työntekijät ilmoittautuvat lisäksi SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla ”top” – muista ilmoittautua kaikkiin haluamiisi koulutustilaisuuksiin).

Abitin tehokäyttö YKSI PAIKKA VAPAANA

Aika: ke 29.3.2017 klo 12:30-15
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32, 20520 Turku

Mikäli osaat Abitti-käytön perusteet, on Abitti-tehokäyttökoulutus sinua varten. Koulutuksessa edetään osallistujien kysymysten/toiveiden pohjalta. Käsiteltävinä asioina esimerkiksi liitetiedostojen liittäminen Abitti-kokeisiin Abitin omalla liitetiedostotoiminnolla ja toisaalta Nettiniilon avulla, videot liitteinä (ml. keskustelua videolaadun vaikutuksesta, videomuotokonvertoinnista), eri tiedostotyypit liitteinä (esim. taulukkolaskenta, PDF, GeoGebra, laskintiedostot), Nettiniilon materiaalinjakosivun kustomointi index.html-tiedoston avulla, Abitissa opiskelijalle tarjolla olevat ohjelmistot. 

Kouluttajana Janne Cederberg.

Voit ottaa mukaan oman työkannettavasi, käytettävissä on myös lainalaitteita.

Ilmoittaudu tästä. Turun kaupungin työntekijät ilmoittautuvat lisäksi SAP HR -järjestelmässä (kurssi löytyy esim. hakusanalla ”top” – muista ilmoittautua kaikkiin haluamiisi koulutustilaisuuksiin).