Esiopetussuunnitelman päivitys

Esiopetus tulee velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen. esiopetuksen velvoittavuus_tiedote Lisätietoa Opetushallituksen tiedote 26.1.2015

Esiopetussuunnitelman päivitykseen liittyvät alueelliset kevään tapaamiset toteutetaan seuraavasti:

Pohjoinen alue, Munterinkadun yksikkö:
9.2. klo 13-15
30.3. klo 13-15
4.5. klo 13-15

Eteläinen alue, Kerttulin yksikkö:
11.2. klo 13-15
31.3. klo 13-15
6.5. klo 13-15

Itäinen alue, Seikonkadun yksikkö:
9.2. klo 13-15
27.3. klo 13-15
7.5. klo 13-15

 

 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on hyväksytty. Ne löytyvät Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.

 

Tehtävät sivuille on lisätty Esiopettajien tarinat -linkki sekä Huoltajien kertomukset -linkki 18.11.2014.

 

Esiopetussuunnitelman päivitykseen liittyvät alueellisten syksyn tapaamisten aikataulu on seuraava:

11.9. Pohjoinen alue, Munterinkadun yksikkö
18.9. Itäinen alue, Seikonkadun yksikkö
22.9. Eteläinen alue, Vähä-Heikkilän koulu

27.10. Itäinen alue, Seikonkadun yksikkö
27.10. Pohjoinen alue, Munterkinkadun yksikkö
28.10. Eteläinen alue, Kerttulin yksikkö

11.12. Pohjoinen alue, Munterinkadun yksikkö
12.12. Eteläinen alue, Kerttulin yksikkö
15.12. Itäinen alue, Seikonkadun yksikkö