Lisäys Turun opetussuunnitelmaan

Jaosto hyväksyi Turun perusopetuksen kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan lisäyksen, jossa  kuvataan koulukohtaisen yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisprosessi.

Lisäksi hyväksyttiin viittomakieli ja kirjallisuus -oppiaineen vuosiluokkaistettu osio vuosiluokille 7 – 9.

Ops tuli – oletko mukana?

Toiminnallinen opetus, käsityön ja liikunnan arviointi,  mielenterveysambulanssi, lukupolku, tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen, LUTU-tunnit, somen sovellukset oppimisen tukena, kestävä elämäntapa koulun arjessa.

KIINNOSTUITKO?

Ilmoittaudu pedagogisten kahviloiden torstaisarjaan, yhteen kahvilaan tai useampaan. Lisätietoja KALENTERISTA syksy 16.

Koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman yhdistäminen

OPS-ohjausryhmä 23.8.2016: Päätettiin yhdistää  tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat yhdeksi suunnitelmaksi. Koska tasa-arvo sisältyy yhdenvertaisuuteen, kutsutaan jatkossa suunnitelmaa yhdenvertaisuussuunnitelmaksi.

  • YHDENVERTAISUUS = samanarvoisuus eri ihmisryhmien välillä
  • TASA-ARVO = sukupuolten välinen tasa-arvo, syrjimättömyys sukupuolen moninaisuuden vuoksi.

Turun opsia laadittaessa ei ollut tietoa  yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisvelvoitteesta. Tämän vuoksi päätettiin laatia kuntaopsiin korjausehdotus. Ehdotuksessa kuvataan suunnitelmien yhdistäminen, suunnitelman laatimisprosessin pääsääntöinen kulku ja se, että koulukohtainen YV-suunnitelma kuvattaisiinkin koulun lukuvuosisuunnitelmassa koulun opsin sijaan.Tällöin voitaisiin joustavammin muunnella suunnitelmaa arvioinnissa saadun palutteen mukaiseksi. Korjausehdotus viedään jaoston käsittelyyn syyskuussa.

Suunnitelman laatiminen edellyttää selvittämään koulukohtaisen yhdenvertaisuustilanteen. Tätä varten päätettiin laatia koulujen työskentelyn tueksi Wilman kautta toteutettava kysely, jossa selvitetään oppilaiden näkemys koulujen yhdenvertaisuustilanteesta. Kyselystä saatavia koulukohtaisia tuloksia ja yhdenvertaisen toimintakulttuurin kehittämiskeinoja koulussa pohditaan yhdessä oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kesken.

Lisää asiasta rehtoreiden ja KOPS-opettajien yhteisessä koulutuksissa syyskuun alussa.