Lunasta osaamismerkki!

Open väylien koulutuksista jaetaan osallistujille osaamismerkit. Osaamismerkin saa jokaisesta vähintään 1 op koulutuskokonaisuudesta, mikä vastaa 4,5 koulutuspäivää (á 6h).

Open väylissä on tarjolla valmiita 1 op laajuisia opintokokonaisuuksia:

  • Varhaiskasvatuksen väylä: Pedagoginen TVT-osaaja
  • Perusopetuksen väylä: Pedagoginen TVT-asiantuntija
  • Lukion väylä: Pedagoginen TVT-asiantuntija

Lisäksi voit muodostaa oman, henkilökohtaiseen osaamisesi parhaiten soveltuvan 1 op laajuisen opintokokonaisuuden hankkeessa tarjottavista lyhyemmistä koulutusosioista.

Väylien osaamismerkit myönnetään automaattisesti, kun väylän mukaiset opinnot on suoritettu. Muista koulutuksista osallistujan tulee pyytää suoritusmerkkiä koulutuksen järjestäjältä, kun väh. 4,5 koulutuspäivää on tehtynä.

Koulutukset starttaavat syksyllä 2018!

Hankerahoitus on myönnetty ja Open väylien koulutukset alkavat elokuussa 2018! Ensimmäiset koulutukset julkaistaan näillä sivuilla kesän aikana. Valitse valmiista väylistä tai luo oma täydennyskoulutusväyläsi – tervetuloa mukaan!

TVT-täydennyskoulutusta opetushenkilöstölle

Open väylät -koulutushankkeelle on haettu rahoitusta Opetushallitukselta. Mikäli myönteinen rahoituspäätös saadaan, koulutukset käynnistyvät elokuussa 2018.

Hanke tarjoaa opetushenkilöstölle pitkäkestoista täydennyskoulutusta ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Koulutukset on suunnattu varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa toimiville opettajille ja kasvattajille.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Turun kaupungin sivistystoimialan Tietokone opetuksessa – TOP-keskus, jolla on kokemusta pedagogisten tvt-koulutusten järjestämisestä jo yli 30 vuoden ajalta.