Koulutusmallit

Open väylät –hankkeen koulutusmallit

1. Open väylät – pitkäkestoinen opettajien täydennyskoulutus 4,5 kpv (1op)
– koulutuskokonaisuuden kesto n. 6 kk
– lähikoulutus + verkko- ja etätehtäviä

a) Varhaiskasvatuksen väylä: Pedagoginen TVT-osaaja
Päivä 1 Varhaiskasvatuksen digitalisoituva oppimisympäristö 6h
Päivä 2 Monilukutaito ja tvt 6h
Päivä 3 Avoimet digitaaliset oppimateriaalit 6h
Päivä 4 Opintovierailu paikalliseen varhaiskasvatuksen oppimisympäristöön 6h
Verkko- ja välitehtävät osioiden välissä 3h

b) Perusopetuksen väylä: Pedagoginen TVT-asiantuntija
Päivä 1 Yhteisöllinen oppiminen digitaalisissa ympäristöissä 6h
Päivä 2 Digitaalistuvat oppimateriaalit ja –sisällöt 6h
Päivä 3 Digitaaliset välineet ja oppimisanalytiikka arvioinnin monipuolistamisessa ja eriyttämisessä 6h
Päivä 4 Opintovierailu (moderni oppimisympäristö) ja oman asiantuntijuuden tiekartta/koonti 6h
Verkko- ja välitehtävät osioiden välissä 3h

c) Lukion väylä: Pedagoginen TVT-asiantuntija
Päivä 1 Yhteisöllinen oppiminen digitaalisissa ympäristöissä 6h
Päivä 2 Digitaalistuvat oppimateriaalit ja –sisällöt 6h
Päivä 3 Digitaaliset välineet ja oppimisanalytiikka arvioinnin monipuolistamisessa ja eriyttämisessä 6h
Päivä 4 Opintovierailu (moderni oppimisympäristö) ja oman asiantuntijuuden tiekartta/koonti 6h
Verkko- ja välitehtävät osioiden välissä 3h

2. Henkilökohtaistetut opintoväylät
Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetushenkilöstölle. Osallistuja valitsee koulutustarjottimelta itselleen parhaiten soveltuvat koulutukset ja muodostaa niistä oman koulutuskokonaisuutensa. Kokonaisuuden laajuus esimerkiksi 1-2 op, mutta myös lyhytkestoisempi väylä on mahdollinen.
Aihekokonaisuudet:
– Algoritminen ajattelu ja ohjelmointi opetuksessa
– Tvt:n hyödyntäminen oppimista tukevan arviointikulttuurin monipuolistamisessa
– Monilukutaito ja tvt
– Yhteisöllisen oppimisen tukeminen tvt:n avulla
– Maker-kulttuuri
– Oppiaineisiin kohdennetut pedagogiset tvt-koulutukset (erityisesti lukio ja yläkoulu)

3. Työpajatapahtuma
Suuren osallistujamäärän koulutustapahtuma (6h) tarjoaa napakassa paketissa laajan valikoiman tvt-opetuskäytön parhaita, konkreettisia toimintatapoja sekä avaa näkymiä tulevaisuuden oppimiseen.

Tapahtumassa järjestetään n. 50 toiminnallista pajaa tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön liittyen. Käytännönläheisten pajojen vetäjinä toimivat ensisijaisesti opettajat, lisäksi mukana muita tvt-opetuskäytön asiantuntijoita. Valittavana on useita vaihtoehtoisia ohjelmia. Osallistujat rakentavat oman koulutuspäivänsä (á 4-5 erillistä pajaa). Koulutustapahtuma on suunnattu esi- ja perusopetuksen opetushenkilöstölle.