Hanke on päättynyt

Open väylät -hanke on päättynyt.

Kiitämme lämpimästi kaikkia osallistujia ja kouluttajia aktiivisesta osallistumisesta tähän koulutuskokonaisuuteen. Saatujen palautteiden mukaan koulutuksiin on oltu hyvin tyytyväisiä ja ne ovat olleet oman työn kannalla hyödyllisiä.

Syksystä 2020 alkaen voit osallistua Föliin-hankkeen koulutuksiin. Lue lisää Föliin! -blogista!

Terveisin TOP-keskuksen tiimi

Moderneihin oppimisympäristöihin tutustumassa

Pedagogisen TVT-asiantuntijan koulutusohjelman molemmat ryhmät yhdistivät rivinsä, astuivat bussiin ja vierailivat 6.2.2019 kahdessa uudessa turkulaiskoulussa. Koulutusohjelman lähipäivän aiheena olivat modernit oppimisympäristöt.

Päivän ensimmäisenä kohteena oli elokuussa 2018 toimintansa aloittanut Syvälahden monitoimitalo ja siellä erityisesti perusopetuksen toiminnot.

Rehtori Jarmo Salo pohjusti kierrosta henkilökunnan kahvihuoneessa kertomalla hankkeen taustoista ja suunnittelun toteutusvaiheista.

Talon ytimessä on avara keskustorialue, joka toimii myös ruokalana ja juhlatilana.

Monitoimitalo koostuu eri toiminnoille tarkoitetuista soluista, mm. 1.-2. luokkien solu sekä taito- ja taideaineiden solu.

Vierailujen välissä koulutusohjelman vastuukouluttaja Aleksi Lahti piti työpajaa oppimisympäristöteemaan liittyen TOP-keskuksessa.

Päivän toisena kohteena oli vieläkin tuoreempi tapaus – vasta tammikuussa 2019  ovensa avannut Yli-Maarian monitoimitalo, jota kutsutaan myös nimellä Ypsilon. Rehtori Marianne Ulfstedt ja apulaisrehtori Mia Autio kertoivat uuden talon syntyhistoriasta.

Nykyaikainen käsityönopetus on paljon muutakin kuin viilaamista, höyläämistä ja kutomista. Yläkoulun oppilaat suunnittelivat opettaja Harri Bläuerin johdolla 3D-malleja pilleistä, jotka tulostettiin 3D-tulostimella. Käsityötiloissa oli myös mm. iso laserleikkuri.

Opettajat Jukka Rauvola ja Suvi Lehtomäki kertoivat teknologisesti suuntautuneelle ryhmällemme koulun opetusteknologiaratkaisuista muunneltavissa tiloissa. Peruslähtökohtana on ollut, että teknologia on helppokäyttöistä ja mahdollistaa erilaiset oppimistilanteet joustavasti. Langattoman verkon kattavuuteen ja kapasiteettiin – myös pihalla – kiinnitettiin alusta asti huomiota.

Kiitos molempien koulujen henkilöstölle, että saimme vierailla paikan päällä!

Ilmoittaudu alkuvuoden Open väylät -koulutuksiin!

Vuoden 2019 ensimmäisiin Open väylät -koulutuksiin voi nyt ilmoittautua.

Lisätietoa kurssin sisällöstä ja ilmoittautumisohjeen saat klikkaamalla kurssin otsikkoa.

iPad äidinkielen oppimisen tukena alakoulussa
17.1.2019 klo 09:00 – 15:00

Digivälineet S2-koulutuksessa
29.1.2019 klo 09:00 – 15:00

Digitaalisen maalauksen perusteet
30.-31.1.2019 klo 08:15 – 14:15

Inspiraatiota iPadin opetuskäyttöön
7.2.2019 klo 09:00 – 15:00

Open väylät -koulutukset ovat maksuttomia kaikille kohderyhmään kuuluville (esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opettajat). Osallistujat vastaavat itse matkakuluistaan.

Minecraft Education Edition iPadilla 11.12.2018

Minecraft: Education Edition on avoin toimintaympäristö, eikä siinä ole perinteisiä pelaamiseen liittyviä sääntöjä, näin se myös tarjoaa loputtomat puitteet luovuudelle ja mielikuvitukselle – alustan, joka mahdollistaa mielenkiintoisen matkan mihin tahansa oppimisen maisemaan!

Koulutuksessa opimme MEE:n perustoiminnot, oppimistehtävien luomisen, dokumentoinnin ja arvioinnin sekä erilaisia toimintamalleja oppilastyöskentelyyn.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Ilmoittaudu 4.12.2018 mennessä,

Open väylät -koulutukset ovat maksuttomia kaikille kohderyhmään kuuluville (esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opettajat). Osallistujat vastaavat itse matkakuluistaan.

3D-piirtämisen perusteet 27.11.2018

Koulutuksessa käydään läpi 3D-piirtämisen perusteita SketchUp-ohjelman ilmaisversiolla. Samalla tutustutaan rakennuksen 3D-mallintamiseen pohjapiirustuksesta lähtien. Tavoitteena on koulutuspäivän aikana luoda yksinkertainen 3D-malli itse suunnitellusta talosta.

Koulutuksessa on varattu aikaa myös vapaaseen työskentelyyn.

Open väylät -koulutukset ovat maksuttomia kaikille kohderyhmään kuuluville (esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opettajat). Osallistujat vastaavat itse matkakuluistaan.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Ilmoittaudu 19.11.2018 mennessä.

TOP-keskuksen koulutussivu

VESO-päivän TVT-pajoissa kuhinaa!

Osana suurta perusopetuksen VESO-koulutuspäivää 10.11.2018 Open väylät -hanke järjesti TVT:n pedagogiseen opetuskäyttöön keskittyviä työpajoja, joihin osallistui n. 200 opettajaa.

Tässä kuvia päivän aktiviteeteista.