Hanke on päättynyt

Open väylät -hanke on päättynyt.

Kiitämme lämpimästi kaikkia osallistujia ja kouluttajia aktiivisesta osallistumisesta tähän koulutuskokonaisuuteen. Saatujen palautteiden mukaan koulutuksiin on oltu hyvin tyytyväisiä ja ne ovat olleet oman työn kannalla hyödyllisiä.

Syksystä 2020 alkaen voit osallistua Föliin-hankkeen koulutuksiin. Lue lisää Föliin! -blogista!

Terveisin TOP-keskuksen tiimi