Lunasta osaamismerkki!

Open väylien koulutuksista jaetaan osallistujille osaamismerkit. Osaamismerkin saa jokaisesta vähintään 1 op koulutuskokonaisuudesta, mikä vastaa 4,5 koulutuspäivää (á 6h).

Open väylissä on tarjolla valmiita 1 op laajuisia opintokokonaisuuksia:

  • Varhaiskasvatuksen väylä: Pedagoginen TVT-osaaja
  • Perusopetuksen väylä: Pedagoginen TVT-asiantuntija
  • Lukion väylä: Pedagoginen TVT-asiantuntija

Lisäksi voit muodostaa oman, henkilökohtaiseen osaamisesi parhaiten soveltuvan 1 op laajuisen opintokokonaisuuden hankkeessa tarjottavista lyhyemmistä koulutusosioista.

Väylien osaamismerkit myönnetään automaattisesti, kun väylän mukaiset opinnot on suoritettu. Muista koulutuksista osallistujan tulee pyytää suoritusmerkkiä koulutuksen järjestäjältä, kun väh. 4,5 koulutuspäivää on tehtynä.