Alkusyksyn Open väylät -koulutuksia

Alkeisohjelmointia iPadilla (ScratchJr, esi- ja alkuopetus)
17.9.2019 klo 09:00 – 15:00

Koodi eläväksi Micro:bitin avulla
19.9.2019 klo 09:00 – 15:00

Varhaiskasvatuksen väylä: Pedagoginen TVT-osaaja 1 op / 4,5 koulutuspäivää
syyskuu 2019 – helmikuu 2020, ilmoittautuminen käynnistyy elokuussa

Lukion väylä: Pedagoginen TVT-asiantuntija 1 op / 4,5 koulutuspäivää
syyskuu 2019 – helmikuu 2020, ilmoittautuminen käynnistyy elokuussa

 

Moderneihin oppimisympäristöihin tutustumassa

Pedagogisen TVT-asiantuntijan koulutusohjelman molemmat ryhmät yhdistivät rivinsä, astuivat bussiin ja vierailivat 6.2.2019 kahdessa uudessa turkulaiskoulussa. Koulutusohjelman lähipäivän aiheena olivat modernit oppimisympäristöt.

Päivän ensimmäisenä kohteena oli elokuussa 2018 toimintansa aloittanut Syvälahden monitoimitalo ja siellä erityisesti perusopetuksen toiminnot.

Rehtori Jarmo Salo pohjusti kierrosta henkilökunnan kahvihuoneessa kertomalla hankkeen taustoista ja suunnittelun toteutusvaiheista.

Talon ytimessä on avara keskustorialue, joka toimii myös ruokalana ja juhlatilana.

Monitoimitalo koostuu eri toiminnoille tarkoitetuista soluista, mm. 1.-2. luokkien solu sekä taito- ja taideaineiden solu.

Vierailujen välissä koulutusohjelman vastuukouluttaja Aleksi Lahti piti työpajaa oppimisympäristöteemaan liittyen TOP-keskuksessa.

Päivän toisena kohteena oli vieläkin tuoreempi tapaus – vasta tammikuussa 2019  ovensa avannut Yli-Maarian monitoimitalo, jota kutsutaan myös nimellä Ypsilon. Rehtori Marianne Ulfstedt ja apulaisrehtori Mia Autio kertoivat uuden talon syntyhistoriasta.

Nykyaikainen käsityönopetus on paljon muutakin kuin viilaamista, höyläämistä ja kutomista. Yläkoulun oppilaat suunnittelivat opettaja Harri Bläuerin johdolla 3D-malleja pilleistä, jotka tulostettiin 3D-tulostimella. Käsityötiloissa oli myös mm. iso laserleikkuri.

Opettajat Jukka Rauvola ja Suvi Lehtomäki kertoivat teknologisesti suuntautuneelle ryhmällemme koulun opetusteknologiaratkaisuista muunneltavissa tiloissa. Peruslähtökohtana on ollut, että teknologia on helppokäyttöistä ja mahdollistaa erilaiset oppimistilanteet joustavasti. Langattoman verkon kattavuuteen ja kapasiteettiin – myös pihalla – kiinnitettiin alusta asti huomiota.

Kiitos molempien koulujen henkilöstölle, että saimme vierailla paikan päällä!