Open merkit

Huhti-toukokuun koulutustarjontaa

iPad opetuksessa
16.4.2018 klo 09:00 – 15:00
Miten iPad soveltuu opetuksen välineeksi? Kurssilla käydään läpi muutamia keskeisiä työkaluja (mm. Popplet lite, Baiboard 3, Stripdesign, Explain everything, QR-koodi), joita voit hyödyntää opetuksessasi.

iPad varhaiskasvatuksessa
23.4.2018 klo 09:00 – 15:00
Koulutuksessa perehdytään iPadien pedagogiseen käyttöön varhaiskasvatuksessa. Päivän aikana tutustutaan erilaisiin appeihin ja valmiisiin digitaalisiin sisältöihin sekä harjoitellaan omien materiaalien tekemistä.

VEX IQ ja RobotC
23.4.2018 klo 09:00 – 15:00
VEX IQ on mikrokontrolleripohjainen laiterakentelu- ja ohjelmointiympäristö, joka soveltuu peruskouluun 3.-9.lk ja lukioon. Vexiä ohjelmoidaan C-kielisesti. Ohjelmointisofta sisältää sekä graafisen- että tekstipohjaisen editorin ja maksulliset virtuaalimaailmat. Kurssilla tutustaan VexIQ-järjestelmään ja sen monipuoliseen ohjelmointiin 20 harjoituksen avulla.

Tutustu videon tuottamiseen iPadilla
25.4.2018 klo 09:00 – 15:00
Tutustu, miten voit tuottaa videoita iPadillasi. Kurssilla käydään vertailun vuoksi läpi eri tyyppisiä videoappseja (Puppet Pals, iMovie, iMotion, Green Screen), joilla syntyy hyvinkin erilaista jälkeä. Lopuksi tutustumme vielä videoeditointiin iMoviella.

Digitaaliset kokeet ja testit (aineenopettajille)
27.4.2018 klo 09:00 – 15:00
Ensisijaisesti aineenopettajille suunnatussa koulutuksessa perehdytään sähköiseen arviointiin ja verkon maksuttomiin työkaluihin, joilla voi luoda kokeita ja testejä. Niistä valitaan yhdessä useita sovelluksia kokeiltavaksi. Monet sovellukset sopivat arvioinnin ohella myös asioiden harjoitteluun ja kertaamiseen sekä keskustelun aktivointiin oppitunneilla.

Mediakasvatus ja pedagoginen sisällöntuottaminen varhaiskasvatuksessa
3.5.2018 klo 09:00 – 15:00
Miten innostaa lapsia ilmaisuun ja kerrontaan digivälineitä hyödyntäen? Miten tehdä näkyväksi arjen pedagogiikkaa lasten kanssa? Koulutuksessa pohditaan ja otetaan haltuun pienten lasten mediakasvatusta tutustumalla erilaisiin mediatuottamisen keinoihin itse kokeillen sekä etsitään yhdessä ideoiden työkaluja arjen toiminnassa esiin tulleisiin pedagogiikan ja dokumentoinnin kehittämistarpeisiin.

Virtuaalitodellisuus ja 360-kuvat opetuksessa
7.5.2018 klo 09:00 – 15:00
Mitä on virtuaalitodellisuus? Miten voin hyödyntää sitä opetuksessani? Mitä 360-kuvat ovat? Miten oppimista voidaan rikastuttaa virtuaalitodellisuuden avulla? Miten oppilaat voivat luoda virtuaalisia oppimisympäristöjä 360-kuvista? Miten pääsen alkuun? Koulutus tarjoaa vastaukset yllä oleviin kysymyksiin. Koulutus tarjoaa opettajille perustietämyksen virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksista ja kuinka sitä voidaan hyödyntää pedagogisesti järkevällä tavalla.