Huhti-toukokuun koulutustarjontaa

iPad opetuksessa
16.4.2018 klo 09:00 – 15:00
Miten iPad soveltuu opetuksen välineeksi? Kurssilla käydään läpi muutamia keskeisiä työkaluja (mm. Popplet lite, Baiboard 3, Stripdesign, Explain everything, QR-koodi), joita voit hyödyntää opetuksessasi.

iPad varhaiskasvatuksessa
23.4.2018 klo 09:00 – 15:00
Koulutuksessa perehdytään iPadien pedagogiseen käyttöön varhaiskasvatuksessa. Päivän aikana tutustutaan erilaisiin appeihin ja valmiisiin digitaalisiin sisältöihin sekä harjoitellaan omien materiaalien tekemistä.

VEX IQ ja RobotC
23.4.2018 klo 09:00 – 15:00
VEX IQ on mikrokontrolleripohjainen laiterakentelu- ja ohjelmointiympäristö, joka soveltuu peruskouluun 3.-9.lk ja lukioon. Vexiä ohjelmoidaan C-kielisesti. Ohjelmointisofta sisältää sekä graafisen- että tekstipohjaisen editorin ja maksulliset virtuaalimaailmat. Kurssilla tutustaan VexIQ-järjestelmään ja sen monipuoliseen ohjelmointiin 20 harjoituksen avulla.

Tutustu videon tuottamiseen iPadilla
25.4.2018 klo 09:00 – 15:00
Tutustu, miten voit tuottaa videoita iPadillasi. Kurssilla käydään vertailun vuoksi läpi eri tyyppisiä videoappseja (Puppet Pals, iMovie, iMotion, Green Screen), joilla syntyy hyvinkin erilaista jälkeä. Lopuksi tutustumme vielä videoeditointiin iMoviella.

Digitaaliset kokeet ja testit (aineenopettajille)
27.4.2018 klo 09:00 – 15:00
Ensisijaisesti aineenopettajille suunnatussa koulutuksessa perehdytään sähköiseen arviointiin ja verkon maksuttomiin työkaluihin, joilla voi luoda kokeita ja testejä. Niistä valitaan yhdessä useita sovelluksia kokeiltavaksi. Monet sovellukset sopivat arvioinnin ohella myös asioiden harjoitteluun ja kertaamiseen sekä keskustelun aktivointiin oppitunneilla.

Mediakasvatus ja pedagoginen sisällöntuottaminen varhaiskasvatuksessa
3.5.2018 klo 09:00 – 15:00
Miten innostaa lapsia ilmaisuun ja kerrontaan digivälineitä hyödyntäen? Miten tehdä näkyväksi arjen pedagogiikkaa lasten kanssa? Koulutuksessa pohditaan ja otetaan haltuun pienten lasten mediakasvatusta tutustumalla erilaisiin mediatuottamisen keinoihin itse kokeillen sekä etsitään yhdessä ideoiden työkaluja arjen toiminnassa esiin tulleisiin pedagogiikan ja dokumentoinnin kehittämistarpeisiin.

Virtuaalitodellisuus ja 360-kuvat opetuksessa
7.5.2018 klo 09:00 – 15:00
Mitä on virtuaalitodellisuus? Miten voin hyödyntää sitä opetuksessani? Mitä 360-kuvat ovat? Miten oppimista voidaan rikastuttaa virtuaalitodellisuuden avulla? Miten oppilaat voivat luoda virtuaalisia oppimisympäristöjä 360-kuvista? Miten pääsen alkuun? Koulutus tarjoaa vastaukset yllä oleviin kysymyksiin. Koulutus tarjoaa opettajille perustietämyksen virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksista ja kuinka sitä voidaan hyödyntää pedagogisesti järkevällä tavalla.

TVT-avusteinen bändisoittotunti

Käytännönläheistä jatkoa ”iPad musiikinopetuksessa” -koulutukselle!

> Miten TVT:aa voi hyödyntää bändisoittotunneilla?
> Millaisia kappaleita ja sovituksia tulisi käyttää bändisoitossa?
> Millaisia nuotteja/sointulappuja opettaja voi tehdä?
> Miten opetan rumpuja, bassoa ja sointusoittimia TVT:aa hyödyntäen?
> Miten organisoin bändisoittotunnin niin, että kaikille riittää soitettavaa/laulettavaa?

Näihin ruohonjuuritason kysymyksiin haetaan koulutuksessa pedagogisesti perusteltuja vastauksia.
Tarkoitus on antaa jokaiselle koulutukseen osallistuvalle vinkkejä nimenomaan omassa koulussa/musiikkiluokassa toimimiseen.

Koulutukseen kuuluu koululounas Loukinaisten koulussa. Ilmoita erityisruokavaliostasi etukäteen: mikko.m.hirvonen[ät]turku.fi.

HUOM! Koulutus pidetään aidossa kouluympäristössä Loukinaisten koulun musiikkiluokassa.

Paikka: Loukinaisten koulu, Lieto

Aika: 28.3.2018 klo 09:00 – 15:00

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Kevättä kohti Open merkeissä

Lisää Open merkit -tarjontaa. Kurssin otsikkoa klikkaamalla saat lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet.

IMOVIE-VIDEOEDITOINTIKURSSI IPADILLA 
7.3.2018 klo 09:00 – 15:00

iMovie on iPadissa oleva näppärä videoeditori. Opetellaan käyttämään sitä hyödyksi ja editoimaan omia videoita käden käänteessä.

3D-PIIRTÄMISEN PERUSTEET
19.3.2018 klo 09:00 – 15:00

Koulutuksessa käydään läpi 3D-piirtämisen perusteita SketchUp-ohjelman ilmaisversiolla. Samalla tutustutaan rakennuksen 3D-mallintamiseen pohjapiirustuksesta lähtien. Tavoitteena on koulutuspäivän aikana luoda yksinkertainen 3D-malli itse suunnitellusta talosta. Koulutuksessa on varattu aikaa myös vapaaseen työskentelyyn.

KUVANKÄSITTELYN MONET MUODOT
22.3.2018 klo 09:00 – 15:00

Monipuolisessa koulutuksessa otetaan kuvankäsittelyn sekä vektorigrafiikan perusteet haltuun ilmaisten Pinta- ja Inkscape-ohjelmien avulla. Myös tuikiarkiset kysymykset kuvien rajaamisesta, kuvakoon muuttamisesta ja eri tallennusmuodoista saavat vastauksensa. Päivän lopuksi tutustutaan muutamiin iPad-sovelluksiin, joilla voi vaivattomasti luoda näyttävää kuvamateriaalia lähimmäisten hämmästeltäväksi.

AKTIIVISUUTTA LUOKKAAN: KAHOOT, SOCRATIVE JA FORMS 28.3.2018 klo 09:00 – 15:00

Herätä keskustelua Socrativella, innosta pelimäisellä Kahootilla ja luo tietovisoja Formsilla! Koulutus kokoaa yhteen kolme mainiota oppilaiden aktivointiin ja osaamistason mittaamiseen suunnattua palvelua. Kaikki palvelut toimivat tietokoneella, tabletilla ja kännykällä, eivätkä vaadi oppilailta kirjautumista. Huom! Formsin käyttö edellyttää pääsyä oman kunnan Office 365 -palveluun.

Kaikki Open merkit -koulutukset ovat kohderyhmään (perusopetuksen, lukion ja varhaiskasvatuksen opettajat) kuuluville osallistujille maksuttomia (OPH rahoittaa).

iPad musiikinopetuksessa -jatkokurssista toinen toteutuskerta!

Suursuosion saaneen iPad musiikinopetuksessa -jatkokurssin toinen toteutuskerta:

28.2.2018 klo 09:00 – 15:00 (TÄYNNÄ)

Koulutus on jatkoa lokakuussa 2017 pidetylle iPad musiikinopetuksessa -koulutukselle. Tarjolla käytännön työtapoja ja pedagogisia vinkkejä iPadin käyttöön musiikintunneilla. Koulutuksessa tutustutaan syvällisemmin GarageBand-, iReal Pro- ja Riffstation-sovelluksiin. Harjoittelemme myös mahdollisuuksien mukaan flipped learning -opetusvideoiden tekemistä iPadin omilla Kamera-, ScreenRecorder- ja iMovie-sovelluksilla. Koulutuksen tavoitteena on saada ideoita niin iPadin käyttöön opettajan apuvälineenä kuin oppilaiden työkaluna musiikin opiskelussa.

Koulutukseen osallistuvan olisi hyvä hallita iPadin peruskäyttö ja GarageBandin alkeet.

(Koulutukseen voi osallistua, vaikka edeltävä lokakuun koulutus on jäänyt väliin).

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Alkuvuoden 2018 openmerkkikoulutusta

Lisätiedot kursseista ja ilmoittautumisohje: Klikkaa kurssin otsikkoa

IPAD MUSIIKINOPETUKSESSA –JATKOKURSSI (TÄYNNÄ)

31.1.2018 klo 09:00 – 15:00

Tarjolla käytännön työtapoja ja pedagogisia vinkkejä iPadin käyttöön musiikintunneilla. Koulutuksessa tutustutaan syvällisemmin GarageBand-, iReal Pro- ja Riffstation-sovelluksiin. Harjoittelemme myös mahdollisuuksien mukaan flipped learning -opetusvideoiden tekemistä iPadin omilla Kamera-, ScreenRecorder- ja iMovie-sovelluksilla.

 

TUTUSTU VIDEON TUOTTAMISEEN IPADILLA  (TÄYNNÄ)

1.3.2018 klo 09:00 – 15:00

Tutustu, miten voit tuottaa videoita iPadillasi. Kurssilla käydään vertailun vuoksi läpi eri tyyppisiä videoappseja (Puppet Pals, iMovie, iMotion, Green Screen), joilla syntyy hyvinkin erilaista jälkeä. Lopuksi tutustumme vielä videoeditointiin iMoviella.

 

IMOVIE-VIDEOEDITOINTIKURSSI IPADILLA

7.3.2018 klo 09:00 – 15:00

iMovie on iPadissa oleva näppärä videoeditori. Opetellaan käyttämään sitä hyödyksi ja editoimaan omia videoita käden käänteessä.

 

Kaikki Open merkit -koulutukset ovat osallistujille maksuttomia (OPH rahoittaa).

Alkusyksyn 2017 koulutuksia

3D-piirtämisen perusteet ja rakennusten mallintaminen
30.8.2017 klo 09:00 – 15:00, TOP-keskus Turku

Sisältö:
Koulutuksessa käydään läpi 3D-piirtämisen perusteet SketchUp-ohjelman ilmaisversiolla. Samalla tutustutaan rakennuksen 3D-mallintamiseen pohjapiirustuksesta lähtien. Tavoitteena on koulutuspäivän aikana luoda yksinkertainen 3D-malli itse suunnitellusta talosta. Koulutuksessa on varattu aikaa myös vapaaseen työskentelyyn.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://edu.turku.fi/koulutus/

Kieltenopetuksen digitehostajat II: Suullinen kielitaito ja oma tuottaminen TÄYNNÄ
14.9.2017 klo 09:00 – 15:00, TOP-keskus Turku

Sisältö:
Uuden OPSin mukaan tieto- ja viestintäteknologia on osa jokaista oppiainetta. Tässä koulutuksessa tutustutaan, kokeillaan ja testataan käytännössä tietokoneen ja iPadin hyödyntämistä kielenopetuksessa. Koulutuksessa tutustutaan yksilöllisiin ja yhteistoiminnallisiin työtapoihin, jotka kannustavat oppilaan omaan tuottamiseen teknologiaa hyödyntäen – suullisesti ja kirjallisesti. Saat mukaasi heti luokassa käyttöönotettavia ideoita ja vinkkejä.

Koulutus on tarkoitettu jo iPadin perusteet (tekninen peruskäyttö) hallitseville ja se on jatkoa Kieltenopetuksen digitehostajat I –kurssille, mutta osallistua voivat myös ne, jotka eivät ole osallistuneet ensimmäiseen osaan. Voit tuoda mukanasi oman laitteen, kunhan voit ladata sille koulutuksessa käytettävät sovellukset (ilmoitetaan erikseen). Käytettävissä on myös lainalaitteita.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://edu.turku.fi/koulutus/

Geomedia II: Mobiilisti kentällä
14.9.2017 klo 09:00 – 15:00, TOP-keskus Turku

Sisältö:
Tervetuloa kokeilemaan PaikkaOppi -mobiilisovellusta, jolla tallennat helposti kuvia ja tekstiä oppijoiden kanssa erilaisissa paikoissa, esimerkiksi koulun ympäristössä, harrastuksissa tai kotona.

Aamupäivällä kokeillaan itse tableteilla TOP-keskuksen lähiympäristössä vapaavalintaisesti joko matikkatarinaa, geometristen muotojen tallennusta tai kuvasuunnistusta. Lounaan jälkeen suunnitellaan PaikkaOpin mobiilisovellusta hyödyntävä tehtävä, jota voi käyttää omassa opetuksessa.

Mobiilisovellus toimii iOS-laitteissa ja myös ilman verkkoyhteyttä. Koulutuksessa voi käyttää omaa iPadia tai TOP-keskuksen lainalaitetta. Mikäli käytät omaa laitetta, lataa etukäteen PaikkaOppi Mobiili -sovellus.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://edu.turku.fi/koulutus/

Geomedia III: Teemakartat eri oppiaineissa
5.10.2017 klo 09:00 – 15:00, TOP-keskus Turku

Sisältö:
Aamupäivällä tutustutaan erilaisiin teemakarttoihin, katsotaan miten ne eroavat muista kartoista ja missä niitä käytetään. Tämän jälkeen ryhmissä suunnitellaan tehtävä (monialainen tai yhteen oppiaineeseen), jonka yhtenä osana on teemakartan tuottaminen, ja jonka voi toteuttaa omassa koulussa. Lounaan jälkeen tutustutaan Paikkatietoikkunan teemakarttatoimintoon ja toteutetaan omaan tehtävään liittyvä teemakartta itse valitusta tilastoaineistosta.

Koulutukseen voi osallistua, vaikka ei olisi osallistunut Geomedia I ja II -koulutuksiin.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://edu.turku.fi/koulutus/

Musiikinopetuksen digitehostajat: iPad musiikin opetuksessa
5.10.2017 klo 09:00 – 15:00, TOP-keskus Turku

Sisältö:
Tällä alkeiskurssilla perehdytään iPadin eri sovellusten käyttöön musiikinopetuksessa pedagogisesti järkevällä tavalla. Erityisesti harjoittelemme iPadin GarageBand-sovelluksen käyttöä.

Kurssi on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille opettajille. Aiempi kokemus iPadin musiikkisovelluksista ei ole tarpeen. Kurssille osallistuvan tulisi osata iPadin käytön perusteet (tekninen peruskäyttö).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://edu.turku.fi/koulutus/

Ideoita esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön

Ajankohta: ti 16.5.2017 klo 9-15
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32 20520 Turku
Sisältö: Koulutus tarjoaa ideoita esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön. Päivän aikana tutustutaan erilaisiin käytännön esimerkkeihin muun muassa iPadien, videoiden, blogin ja Skypen hyödyntämisestä oppilaiden välisessä yhteistyössä. Päivän aikana on myös aikaa omaan harjoitteluun ja materiaalien työstämiseen.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: edu.turku.fi/koulutus/

Geomedia II: Mobiilisti kentällä

Ajankohta: 10.5.2017 klo 9-15
Paikka: TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32 20520 Turku
Sisältö: Tervetuloa kokeilemaan PaikkaOppi -mobiilisovellusta, jolla tallennat helposti kuvia ja tekstiä oppijoiden kanssa erilaisissa paikoissa, esimerkiksi koulun ympäristössä, harrastuksissa tai kotona.Aamupäivällä kokeillaan itse tableteilla TOP-keskuksen lähiympäristössä vapaavalintaisesti joko matikkatarinaa, geometristen muotojen tallennusta tai kuvasuunnistusta. Lounaan jälkeen suunnitellaan PaikkaOpin mobiilisovellusta hyödyntävä tehtävä, jota voi käyttää omassa opetuksessa.

Mobiilisovellus toimii iOS-laitteissa ja myös ilman verkkoyhteyttä. Koulutuksessa voi käyttää omaa iPadia tai TOP-keskuksen lainalaitetta. Mikäli käytät omaa laitetta, lataa etukäteen PaikkaOppi Mobiili -sovellus.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: edu.turku.fi/koulutus/

Perusopetuksen TVT-vesotori 25.3.2017

TVT-vesotori

Tietokone opetuksessa – TOP-keskus ja Open merkit -täydennyskoulutushanke järjestävät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön keskittyvän suuren VESO-koulutustapahtuman lauantaina 25.3.2017 klo 8:45-14:45.

Osallistujan päivä koostuu 3-5 tietoiskupajoista (á 45 min – 1 h 45 min) sekä lounastauosta. Joka tunnille on runsaasti valinnanvaraa. Voit siis poimia päivän annista sinua kiinnostavay sessiota eri aihepiireistä.

Tapahtuma on tarkoitettu TSO-alueen kuntien (Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku) perusopetuksen opettajille. Osallistuminen on maksuton.

Lue lisää ja ilmoittaudu: edu.turku.fi/tvt-vesotori/