Oppilaanohjauksen kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke

Hankesuunnitelman mukaiset tavoitteet 2021-2023

Hanke toteutetaan kuuden kunnan (Kaarina, Lieto, Paimio, Raisio, Salo, Turku) yhteistyönä. Hankkeessa on muodostettu opinto-ohjaajista koostuva, oppilaanohjausta alueellisesti koordinoiva projektiryhmä.

Ryhmän päätehtävät ovat oppilaanohjauksen kehittäminen, sen alueellinen yhtenäistäminen sekä alueellisen verkostoyhteistyön nostaminen rakenteelliselle tasolle ja opinto-ohjaajien osaamisen vahvistaminen.

Alueellisen yhteistyön lisäksi kehittämistyöllä on seuraavat painopisteet:

Tehostettu oppilaanohjaus > Luodaan tehostetun henkilökohtaisen ohjauksen käytänteitä, joiden avulla vahvistetaan koulujen edellytyksiä huomioida oppilaiden yksilölliset tarpeet oppilaanohjauksessa.

Siirtymäprosessit ja nivelvaiheohjaus > Tavoitteena kehittää alueellisesti moniammatillista yhteistyötä sekä perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen siirtymiä tukevia oppilaanohjauksen toimintatapoja yhdessä muiden ohjaustahojen kanssa.

Oppimistaidot ja oppimiskyvykkyys > Tavoitteena on kehittää työmuotoja, joilla voidaan vahvistaa opiskelutaitoja ja –tekniikkaa jo 7. luokalta alkaen niin, että oppilas pärjää opinnoissa koko oppivelvollisuuden ajan.

Moniammatillinen yhteistyö mm. koulujen, perheiden ja matalan kynnyksen perhetyön, etsivän nuorisotyön ja koulun nuoriso-ohjaajan sekä työelämän kanssa.

 

Yhteystiedot:

Eeva Rantanen, projektipäällikkö

eeva.rantanen@edu.turku.fi p. 044 907 4413

 

Projektikoordinaattorit:

Turku: Kristiina Hellén p. 040 630 8412

Raisio: Anna-Maija Vuorinen p. 044 797 1843

Kaarina: Henri Piispa p. 050 411 0144

Paimio: Suvianna Seppälä p. 02 474 5161

Salo: Markku Kaartinen p. 044 778 4653

Lieto: Tuulia Lehto