Före studentskrivningarna

Reflektera över vilka ämnen du tänker skriva i studentskrivningarna och när du tänker delta i studentskrivningarna. Diskutera med en studiehandledare om saker som du funderar över i anknytning till studentskrivningarna innan du gör en plan för studentskrivningarna i Wilma. Reflektera över om du behöver stöd för studentproven såsom t.ex. extra tid. Berätta om dina stödbehov för din grupphandledare i god tid eller senast på hösten under det andra läsåret eller ett halvt år innan studentskrivningarna börjar. Anmäl dig till studentprovet och delta i ämnesspecifika stöd- och repetitionskurser i ditt gymnasium.