Opintojen aikana

Ota selvää, millaista tukea sinulle on tarjolla kurssien aikana lukiossasi. Hyödynnä tarjolla olevia tuen muotoja, kuten tukikursseja, -pajoja ja -opetusta sekä hyvinvointia lisäävää toimintaa. Tarvittaessa voit olla yhteydessä erityisopettajaan.

Seuraa ja arvioi opintojesi etenemistä. Keskustele kurssivalinnoistasi yhdessä ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa.