VESO 12.3.2016

VESO lauantaina 12.maaliskuuta oli vain puolipäiväinen.

Kuulimme useita 15 minuutin pituisia esityksiä, tässä ne kaikille muistin virkistämiseksi.

Koodaus tulee oletko valmis?

S2, monilukutaito ja yhteisopettajuus

”Pienten ryhmien toimiva vuorovaikutus pedagogiseksi voimavaraksi”

Erasmus+ hankkeen kuulumisia

Laaja-alainen opetus

LUOKKATUNNIT – LUTU

Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja valinnaisaineet

 

MITEN VAHVISTAMME KOULUSSA PIENRYHMÄTYÖSKENTELYÄ?

Muutoksen on oltava yhteisön yhteinen tavoite!
Rakenteet yhteissuunnittelulle: aika, paikka, tila
Luokanvalvojien rooli, samaa luokkaa opettavat opettajat,
opettajien sitoutuminen
Kokeiluja: kuka? mitä? milloin? missä?
Valtion erityisavustuksen hakeminen perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia

Taustaa: OPS:n uudistustyössä korostuu, miten koulun toimintakulttuurin tulisi muuttua vastaamaan tulevaisuuden haasteita – entistä enemmän osallistaen oppilaita. Osallistamisessa on oleellista, että jokainen saa osallistumisen kokemuksia. Nämä kaksi asiaa taas linkittyvät motivaatioon ja viihtyvyyteen, jotta oppiminen onnistuu. Pedagoginen viihtyminen on tila, jossa oppilaat ovat turvallisessa ryhmässä uteliaita ja motivoituneita oppimaan ja he kokevat myös voivansa vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Tämän taas on todettu tapahtuvan parhaiten tiettyjen ryhmäprosessin rakentamisen vaiheiden kautta luoduissa pienissä pysyvissä ryhmissä.

Toiminnan toteutus:

-N. kerran kuukaudessa koko koulussa samaan aikaan pidettävien luokanohjaajan tuntien kehittäminen edlm. periaatteiden mukaan.

– Luokanohjaajat jakavat luokan oppilaat pysyviin ryhmiin. (koulutus ja ohjeistus, mallit), 4-5 opp ryhmiä.

– N. kerran kuukaudessa (riippuu luokka-asteesta) pidettäviin luokanohjaajan tunteihin tulee aina joku isompi tai pienempi tehtävä, joka tehdään edlm. ryhmissä. tehtävä liittyy koulun kehittämiseen; toimintakulttuuriin, oppimisympäristöihin, työrauhaan, oppimiseen.

– Tavoitteena on kaikkien luokan oppilaiden mahdollisuus vaikuttaa aktiivisesti, henkilökohtainen sitoutuminen sekä tavoitteellinen ja tehokas toiminta vähitellen lukuvuoden aikana turvalliseksi tulevassa pienessä ryhmässä.

 

 

– Tuloksena pienessä ryhmässä selkeiden tehtävien suorittamisessa tulee olemaan   vuorovaikutustaitojen kehittyminen, työrauhan paraneminen, vastuun kantaminen ryhmässä, annetun tehtävän tehokkaampi suorittaminen, itseohjautuvuuden lisääntyminen sekä oppimismotivaation lisääntyminen.

 

Lisäksi muutkin kuin luokanohjaajat hyötyvät tästä prosessista. Tuloksena on ryhmässä toimimisen taitojen siirtyminen uusiin tilanteisiin. Luokissa on valmiit ryhmät, jotka ovat oppineet toimimaan motivoituneina, vastuullisesti ja tehokkaasti, ja näitä samoja ryhmiä voi sitten hyödyntää esim. eri aineiden ryhmätöissä. Säästää aikaa ja poistaa ryhmien muodostukseen liittyviä ongelmia.

OPPILASKUNTATYÖ ja TURVALLISUUSKÄVELY Nummen ja Halisten yksiköissä

OPPILASKUNTATYÖ

Yhteisenä panoksena koulun viihtyvyyteen jokainen oppilas suunnitteli joulupallon ruokalan seinällä oleviin puihin ja kiinnitti senihan itse paikoilleen.

Yhteisenä panoksena koulun viihtyvyyteen jokainen oppilas suunnitteli joulupallon ruokalan seinällä oleviin puihin ja kiinnitti sen ihan itse paikoilleen.

Syksyllä ensimmäisessä rehtorin pitämässä ”Päivän pysähdyksessä” oppilaskunnan vastaava opettaja kertoi hallituksen toiminnasta ja tulevasta äänestyksestä.

Sen jälkeen luokissa järjestettiin äänestys, valittiin jäsen ja varajäsen.

Kaikkien oppilaskuntien toiminnan yhteisenä tavoitteena on oppilaiden osallistuminen opetuksen,
oppimisympäristön ja koulun toimintakulttuurin suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Lisäksi tarkoituksena on selvittää oppilaskunnan toiveita ja ideoita yleensä liittyen kaikkeen koulun toimintaan liittyvään. Ottaa toiveet huomion ja mahdollistaa niitä.

Oppia kokouskäytäntöjä.

Rohkaista mielipiteen ilmaisuun.

Tänä syksynä hallitus on järjestänyt esimerkiksi turvallisuuskävelyn. Lisää toiminnasta seuraavassa kuukausitiedotteessa.

TURVALLISUUSKÄVELY

Syys-lokakuussa hallitus suunnitteli oppilaskunnan turvallisuuskävelyn. Ensin luokat opettajansa kanssa mietti koulun mahdollisia vaarallisia paikkoja ja kirjasi ne muistiin. Tämän jälkeen luokka käveli ulkona ja sisällä, oman luokkansa lähialueilla, ja kirjasi lisää vaaranpaikkoja. Tämän jälkeen hallitus kävi vielä kuvaamassa paikkoja iPadeillai. Kuvat ja huomiot toimitettiin rehtorille, joka yhdessä kiinteistönhoitajien ja turvallisuusvastaavan kanssa kävi ne läpi. Osa ongelmista on jo korjattu ja loppuja käydään parhaillaan läpi.

Halisissa
Lasten turvallisuuskävelyn tulokset (vko 44/2014)

Vaaran paikat/pelottavat paikat:

– autot: pihalle ajavat autot
– sisääntuloväylä + pysäköintialue: autot, pallot, pyörät
– pensaat: joku voi olla piilossa
– roska-astiat: sormet voivat jäädä väliin, aukeneminen pelottavaa
– hiekka-astia
– hiekan heittäminen
– labyrintti: kiusaaminen (esim. vetäminen alas labyrintin päältä), nauloja pystyssä
– liukas maa + portaat + kuisti + luiska
– kuisti: liukas sateella, hippaleikissä vaarallinen, kaiteella kiipeily ja portaissa juokseminen vaarallista, avonaiset sateenvarjot vaarallisia, katolla jääpuikkoja talvella
– ulko-ovi: lasista työntäminen vaarallista
– reunoilla kiipeily (istutus- ja leikkialue)
– lentopallokentän kaadettu pylväs
– kiipeily pylväisiin
– leikkipaikka + kiipelyteline: kaatuilu + loukkaaminen tolppaan, jäiset telineet liukkaita
– palloseinä: romahtaminen pelottaa, kiusaaminen seinän takana piilossa
– betonimöykky: lasinsirpaleita alla
– pyöräteline: jalka voi jäädä jumiin, voi liukastua
– keinut: hypätessä voi loukata keinun tolppaan tai alastulossa, liikkuva keinu voi osua toiseen

Kivat paikat:

– portaat: kiva istua
– pingis-pöytä
– labyrintti: hauska leikkipaikka
– leikkipaikka: kiva
– betonimöykky

Sisätilat:

– käytävä liukas
– ovien edustat: aukeava ovi voi osua
– kaatuminen: toiset voivat törmätä päälle

VESO syksy 2014

Veso 041014 kutsu ja asialista

Nummenpakan koulun toimintakulttuuri 261013

Oppimiskäsityksistä

Osallistujat esittäytyivät toisilleen ja kertoivat kokemuksiaan OPSista eri vuosikymmeniltä

vuosikymmenetEtukäteistehtävänä ollut käsitteiden etsiminen tiivistettiin ryhmissä ja koottiin lattialle yhteiseksi käsiteympyräksi.

opettajat ympyrässä

käsitteitä 1Yhteisiä, tärkeiksi koettuja aiheita olivat esimerkiksi
Monilukutaito
Yhteistyö kodin kanssa
Fyysinen aktiivisuus
Arvojen ristipaine
Kestävä kehitys
Turvallinen arki
Esteettisyys
Oppilaan ainutlaatuisuus
Itseohjautuvuus
Tasa-arvo
Vuorovaikutustaidot
Monialaiset oppiiskokonaisuudet
Työtavat
EriyttäminenKäsitteiden ympyrä 2Tehtävä: Tehdään arvio siitä, miten oppimiskäsityksen tärkeät asiat toteutuvat nykyisin omassa luokassa ja koko koulussa.

Osallistujat tekivät myös jokainen Kolbin oppimis- ja toimintatyylitestin .
Testi löytyy sivulta ›www.tenviesti.fi /testit/ oppimistyylitesti.

Yhdessä keskusteltiin testin tulosten pohjalta.

Tehtävä: ›Miten huomioin erilaiset oppijat työyhteisössä?
Miten huomioin erilaiset oppijat kuin minä luokassa?

Tallenna

Tallenna