Multix-hanke 2017-2019

Multix- hanke on Turun perusopetuksen monikulttuurisen opetuksen opettajien Erasmus + -täydennyskoulutushanke. Hankeaika on 1.6.2017-31.5.2019.

Hankkeen tavoitteena on luoda mahdollisuudet monikulttuurisen opetuksen opettajien kansainvälistymiseen Erasmus + -täydennyskoulutuskursseille osallistumisen myötä. Hankkeelle on myönnetty yhteensä 13 liikkuvuutta ja mukana on yhdeksän koulua. Kurssien sisällöiksi on valittu mm. monikulttuurisuuden ja kielitietoisuuden kehittäminen, toiminnalliset opetusmenetelmät, samanaikaisopetus, yhteissuunnittelu ja eriyttäminen.

Hanketta koordinoi kv-toiminta, suunnittelija Laura Vahtera.

Jokainen täydennyskoulutuskurssille osallistuva opettaja kirjoittaa reissustaan blogia. Alasivulta ”blogit” pääset lukemaan näitä postauksia.

Hankkeessa järjestetään loppuseminaari keväällä 2019, jonne kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan!