Multix-hanke 2017-2019

Multix- hanke oli Turun perusopetuksen monikulttuurisen opetuksen opettajien Erasmus + -täydennyskoulutushanke ajalla 1.6.2017-31.5.2019.

Hankkeen tavoitteena oli luoda mahdollisuudet monikulttuurisen opetuksen opettajien kansainvälistymiseen Erasmus + -täydennyskoulutuskursseille osallistumisen myötä. Hankkeelle myönnettiin yhteensä 13 liikkuvuutta ja mukana oli yhdeksän koulua. Kurssien sisällöiksi valittiin mm. monikulttuurisuuden ja kielitietoisuuden kehittäminen, toiminnalliset opetusmenetelmät, samanaikaisopetus, yhteissuunnittelu ja eriyttäminen.

Hanketta koordinoi kv-toiminta, suunnittelija Laura Vahtera.

Jokainen täydennyskoulutuskurssille osallistuva opettaja kirjoitti reissustaan blogia. Alasivulta ”blogit” pääset lukemaan näitä postauksia.