Järjestyssäännöt

Moision koulun järjestyssäännöt

1. Moision koulun oppilaana noudatan koulun järjestyssääntöjä koulutyön rauhallisen sujumisen, turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi.
2. Olen vastuussa sääntöjen ja hyvien tapojen noudattamisesta koulualueella ja -aikana. Koulun ulkopuolinen toiminta esim. opintoretket lasketaan kouluajaksi.
3. Saavun tunneille täsmällisesti opiskeluvälineet mukanani ja kotitehtäväni asianmukaisesti suoritettuina.
4. En tuo kouluun tupakkatuotteita, päihteitä, teräaseita, tulentekovälineitä enkä vaaraa aiheuttavia välineitä.
5. Annan muille työrauhan ja kielenkäyttöni on asiallista sekä kohteliasta.
6. En hyväksy enkä osallistu minkäänlaiseen vaaran tuottamiseen tai kiusaamiseen, jotta jokainen voisi tuntea olonsa koulussa turvalliseksi. Ilmoitan koulussa sattuneesta tapaturmasta tai kiusaamisesta välittömästi opettajalle.
7. Käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti. Aiheutuneesta vahingosta ilmoitan opettajalle. Olen tietoinen vahingonkorvausvastuustani.
8. Käytän kännykkääni ja muuta omaisuuttani kouluaikana opettajan antamien ohjeitten mukaisesti. Vastaan itse kouluun tuomastani omaisuudesta.
9. Koulualueelta poistuminen koulupäivän aikana on kielletty. Välituntialue on kuvattuna käytävien ilmoitustauluilla ja Wilmassa.
10. Koulumatkalla tapahtuneesta vahingoista, tapaturmasta tai kiusaamisesta ilmoitan ensi tilassa opettajalle.
Lisäksi koulu suosittelee, että kouluun ei tuoda energiajuomia.