Liikkumisen riemua ja oppimisen iloa

Jokaisella lapsella tulee päivittäin olla mahdollisuus liikkumiseen sekä liikunnan riemun kokemiseen. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (2016) mukaan tavoiteltava liikkumisen määrä on vähintään 3h liikkumista päivittäin. Tästä 3h määrästä 2h varhaiskasvatuspäivän aikana ja tunti kotona.

Salamat ryhmässä liikutaan monipuolisesti päivittäin sekä ohjatusti että kannustaen lapsia omaehtoiseen liikkumiseen sekä sisällä että ulkona. Lapsille liikkuminen on fyysisesti aktiivista leikkiä.

Liikuntaleikkioulussa koetaan liikkumisen iloa ja vahvistetaan perusmotorisia taitoja

Salamat ryhmän 3-5-vuotiaat ja Tähtösten ryhmän 5-vuotiaat osallistuvat innokkaasti liikuntaleikkikouluun viikoittain. ”Liikkaripäivä” onkin yksi viikon odotetuimmista päivistä.

Liikkaritunti pitää sisällään aina jonkin harjoiteltavan / vahvistettavan motoristen perustaidon. Tunti rakentuu kulloisenkin taidon ympärille erilaisten leikkien, tehtävien ja/tai taitoratojen muodossa. Jokainen liikkaritunti ”elää” lapsiryhmän mukaisesti. Tunnin aikana liikutaan vauhdikkaasti ja tunnin loppuosassa lasketaan tempoa ja rentoudutaan hetki ennen muihin touhuihin siirtymistä. Liikkarituntimme alkaa aina kannustusjuoksulla, jossa jokainen lapsi huomioidaan yksilöllisesti ja tunti päättyy palautekierrokseen, jossa jokainen lapsi saa kertoa itselleen tärkeimmän onnistumisen, kivoimman, jännittävimmän tai vaikeimman leikin ja /tai  tehtävän.

Kerran kuukaudessa Salamat ja Tähtöset liikkuvat Wäinö Aaltosen koululla olevien Kastanja-ryhmän eskarilaisten kanssa ns. yhteistunnilla. Toimiminen yhdessä eskarilaisten kanssa vahvistavat lasten sosiaalisia taitoja ja lisäten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhteistunnit ovat myös loistava ja palkitseva yhteistyönmuoto esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen välillä.

Liikuntaleikkikoulu on alle kouluikäisille suunniteltu toimintamalli, jota on vuosien saatossa toteutettu lukuisissa urheiluseuroissa ja päiväkodeissa. Liikuntaleikkikoulutoiminnan ytimessä ovat lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja leikki. Liikuntaleikkikoulutoiminta takaa tavoitteellisen liikuntakasvatuksen toteutumisen. Liikuntaleikkikouluohjaajia kouluttavat liikunnan aluejärjestöt. Värikäs liikuntaleikkikoulun logoteksti.

Liikkumisen iloa toivottaa koko Moikoisten väki

(Teksti ja kuvat: Johanna Silvius)