Tiedotteet

JHL:n ja JYTY:n lakko vaikuttaa päiväkotien ja koulujen ruokapalveluihin 6.-8.11.2019

Turun kaupungin tarjoamat eväät on toimitettu valmiiksi kouluihin ja päiväkoteihin, mutta vanhempia pyydetään kuitenkin varmuuden vuoksi pakkaamaan edelleen lapsille ja koululaisille pienet eväät.

Kouluissa ja päiväkodeissa, joissa on normaalisti ruoanvalmistusta (valmistuskeittiöt) on jokaisessa yksi Arkean työntekijä, jonka työtehtävät on rajattu koskemaan erityisruokavalioiden valmistusta ja tarjolle laittoa. Muissa toimipisteissä ei todennäköisesti ole Arkean henkilökuntaa. Arkean toimihenkilöt ja liittoon kuulumattomat työntekijät jalkautuvat kouluihin ja päiväkoteihin avuksi.

Turun kaupunki sekä Arkea Oy tekevät parhaansa, jotta lapset ja nuoret saisivat tasa-arvoisen kohtelun.

Rehtorit, päiväkodin johtajat ja koulutuspäälliköt vastaavat vanhempien kysymyksiin käytännön asioissa (yhteydenotot mielellään Wilman kautta).

Turun kaupunki tiedottaa lakon vaikutuksista www.turku.fi/lakko -verkkosivulla, Wilmassa sekä median kautta.

Juha Mäenpää

apulaisrehtori

 

 

MOK 21.102019

Luostarivuoren koulun MOK-jakso on juuri päättynyt. Teemana oli tällä kertaa viihteen ja median maailma.

Kevään teemana tulee olemaan hyvinvointi.

Jakson aikana oli hienoa seurata pieneten ja isojen oppilaiden toimimista yhdessä erilaisissa pajoissa ja retkillä.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen näin suurena tapahtumana ( 750 oppilasta) oli hyvin vaativaa suunnittelun ja sisältöjen kannalta

mutta mielestäni henkilökuntamme ja opettajamme onnistuivat erinomaisesti.

Pieniä logistisia hankaluuksia saattoi olla mutta isossa kuvassa kaikki sujui turvallisesti ja laadukkaasti hyvässä hengessä.

Erityinen kiitos siitä tavasta, millä isot oppilaat ottivat vastuuta pienemmistä oppilaista luokkien 4 – 9 sekaryhmissä!

Yhtenä tavoitteena MOK:ssa on myös se, että oppilaat saavat jo hyvissä ajoin tuntumaa tulevaan yläkouluympäristöönsä.

Kiitos siis kaikille teille koulumme oppilaat sekä henkilöstöllemme, joka toteutti tämän hienon kokonaisuuden!

https://blog.edu.turku.fi/luostarivuori/

Oikein hyvää lomaa koulumme oppilaille, henkilöstölle ja niille vanhemmille, joille lomaa on tarjolla!

YT

Henri Littunen

rehtori

 

 

MOK-jakso

Luostarivuoren koulun MOK-jakso (Monialaiset oppimiskokonaisuudet) toteutetaan 14. – 16.10.2019 kolmipäiväisenä kokonaisuutena

Luostarivuoren yksikön tiloissa siten, että koulun kaikki oppilaat työskentelevät yhdessä, yhteisen teeman puitteissa.

MOK-jakson aikana noudatetaan poikkeustyöjärjestystä, jossa luokkien 1 – 3 oppilaiden koulupäivät ovat kaikkina kolmena päivänä klo 9 – 13. Luokkien 4 – 9 oppilailla koulupäivät ovat vastaavasti klo 8 – 13.

Syksyn teemaksi on valikoitunut median maailma. Oppiainerajat ylittävä työskentelyä tapahtuu eri-ikäisten oppilaiden sekaryhmissä (ei luokkaryhmissä) pajatyöskentelyn periaatteilla. Koska lukion pitkä syysloma jättää Luostarinkadun tilat peruskoulumme käyttöön, saamme siis koko koulun oppilaat mahtumaan yläkoulun ja lukion tiloihin. Samalla alakoulun oppilaat saavat mahdollisuuden tutustua tulevaan yläkouluympäristöönsä.

Median ja viihdeteollisuuden teemaa tullaan käsittelemään erilaisissa työpajoissa ja oppitunneilla hyvin monipuolisesti ja kolmen päivän jaksossa tulee olemaan paljon niin toiminnallista, elämyksellistä kuin tiedollistakin sisältöä eri ikäiset oppilaat huomioiden.

Opettajat suunnittelevat parhaillaan toteutettavia sisältöjä ja MOK-jakson yksityiskohdista tulaan vielä tiedottamaan ohjelman tarkentuessa.

Luokanopettajat ja -ohjaajat sekä ohjelmaa koordinoivat opettajat tulevat tiedottamaan tarkemmista yksityiskohdista ennen jakson alkua.

Viime vuonna toteutetusta avaruusteemaan keskittyneestä MOK:sta tuli paljon hyvää palautetta ja myös kehittämisideoita, jotka on tällä kertaa pyritty huomioimaan, jotta jakson toteutus olisi mahdollisimman sujuva ja mielekäs kaikkien kannalta.

 

Hyvää syysviikkoa toivottaen

Henri Littunen

rehtori

8.10.2019

 

Kännyköiden käyttö alakoulussa

Alakoulussa on noussut esiin keskustelua oppilaiden kännyköiden käyttöä koskevista käytänteistä. Tällä hetkellä kännyköiden käyttö ei vielä ole muodostunut suuremmaksi ongelmaksi, mutta käytäntöjä/ohjeistusta on kuitenkin syytä tarkentaa ja selventää. Ohjeistus on pohdittu yhdessä henkilöstön kanssa.

LUOSTARIVUOREN ALAKOULUN KÄYTÄNTEET/KÄNNYKÄN KÄYTTÖ

  • oppilaiden kännykät pidetään äänettömällä koulupäivän ajan
  • oppituntien aikana kännykkää käytetään vain opettajan erikseen antamalla luvalla
  • ruokailun aikana tai käytävillä liikuttaessa ei käytetä kännykkää
  • kännykän säilytyspaikka 1.-6.lk:lla on pääasiassa repussa
  • häiritsevä käyttö on kielletty oppitunneilla ja välitunneilla (kuvaus/äänitys/taltiointi)
  • pitkällä välitunnilla kännyköiden käyttö on kielletty
  • kännykkä otetaan tarvittaessa pois lopputunnin/päivän ajaksi
  • oppilas hakee oman kännykkänsä koulupäivän päätyttyä
  • häiritsevästä käytöstä aina ilmoitus huoltajalle Wilmaan

YT

Juha Mäenpää

apulaisrehtori

6.9.2019

Uudet kuvisluokkalaiset

Uusien kuvisluokkalaisten (elokuussa 3.lk) tutustuminen Marttiin
Järjestämme pienen tutustumishetken tuleville kolmansille kuvisluokkalaisille Luostarivuoren koulun Martin yksikössä torstaina 23.5.2019 klo 9-10.
Kerttulin ja Martin yksikön kakkosten tutustumiskäynti hoidetaan tuolloin oman opettajan voimin.
Jos et nyt pääse mukaan, nähdään elokuussa keskiviikkona 14.8.2019. Ensimmäinen koulupäivä on klo 9-13 ja opettaja Heidi Sundholm noutaa oppilaat koulun pihalta.
Tervetuloa!
15.5.2019