Valinnaisuus

Valinnaisuus luokilla 8-9

Tutustu ensi lukuvuoden valinnaisaineiden tarjontaan tästä linkistä:

Valinnaiset aineet yläkoulussa lukuvuonna 2019-2020

Valinnaisaineet vuosiluokilla 4-6

Kaikki valinnaisaineet ovat lukuvuosittain vaihtuvia soveltavia valinnaisia aineita.  Oppilas valitsee kevätlukukaudella tarjottavista vaihtoehdoista kaksi mieluisinta ainetta, jotka pyritään toteuttamaan ensi lukuvuonna yli luokkarajojen perustettuina ryhminä. Yhden valinnaisaineen laajuus on puoli (0,5) vuosiviikkotuntia.

Valinnaisaineet sisältävät aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Valinnaisten aineiden tarkemmat tavoitteet ja sisällöt kuvataan voimassa olevassa lukuvuosisuunnitelmassa.  Valinnaisaineen opiskelu arvioidaan lukuvuositodistuksessa merkinnällä hyväksytty/hylätty.

Valinnaiset aineet vuosiluokilla 4-6 lukuvuonna 2019-2020

 

Valinnaisaineet 3. luokalla

Lyseon koulun kolmannella luokalla valinnaiset kaksi vuosiviikkotuntia jaetaan kahden eri taide- ja taitoaineen kesken, jotka ovat lukuvuonna 2019-2020 musiikki ja kuvataide.