Tervetuloa kouluun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa aloittamaan syyslukukausi uusissa Turun Lyseon koulun tiloissa.

Aloitamme työskentelyn keskiviikkona 12.8.2020

 • 7. luokat kokoontuvat pihalle uusien rakennusten väliin kello 8.oo, josta siirtyminen kotiluokkiin luokanvalvojan kanssa. 7.luokkien päivä päättyy kello 11.00
 • kaikki muut luokat aloittavat koulun klo 9.00.
 • 1.-3. luokat kokoontuvat C-rakennuksen eteen, 4.-6.luokat B-rakennuksen eteen ja 8.-9.luokat A-rakennuksen eteen. Päivä päättyy kello 12.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valitettavasti joudumme perumaan ykkösluokkalaisten tutustumisen kouluun  11.8. klo 17 kaupungin tiukennetuista koronaohjeistuksista jouhtuen.

 

 

 

Turun Lyseon koulun toimitilat suljettu

 

 

 

Etäopetusjakson päätyttyä jatkamme lähiopetusta väistötiloissa, sillä Lyseon koulun rakennus on määrätty käyttökieltoon sisäilmaongelman vuoksi.

Lähiopetus alkaa torstaina 14.5. luokilla 5-9 Turun Suomalaisen Yhteiskoulussa tiloissa. Koulun pienimmät oppilaat eli luokat 1-4 opiskelevat Runosmäen alueella erillisten ohjeistusten mukaisesti. Opiskelu näissä väistötiloissa jatkuu toukokuun loppuun asti.

Kevätlukukausi päättyy lauantaina 30.5. todistustenjakoon. Kevätjuhlia ei tänä vuonna järjestetä.

Lämmin kiitos kaikille etäopiskelun sujuvuuden kartoituskyselyyn vastanneille! Teemme vastauksista yhteenvetoa tiedoksenne, mutta kivoja ajatuksia ja terveisiä kouluväelle sieltä löytyi, ja myös asiallisia kehittämisehdotuksia.

 

 

Valtioneuvoston tiedote 30.3.2020

Hallitus jatkaa poikkeusoloihin liittyviä toimia 13. toukokuuta saakka

Valtioneuvoston viestintäosasto 30.3.2020 20.35
Tiedote 197/2020

Hallitus päätti tänään jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13. toukokuuta 2020 saakka. Hallitus antaa uudet käyttöönottoasetukset eduskunnalle huomenna. Jatkamisesta on päätettävä tällä viikolla, jotta voimassaolo ehditään käsitellä eduskunnassa ajoissa.

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia tullaan jatkamaan kuukaudella 13. toukokuuta saakka eri kouluasteilla. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Hallitus päätti myös aloittaa pikaisesti valmistelut pohjois- ja länsirajaliikenteen tiukentamiseksi epidemiatilanteen vuoksi, sekä laivaliikenteen henkilö- ja matkustajaliikenteen lopettamiseksi, lukuun ottamatta tavara- ja rahtiliikennettä.

Hallitus päätti myös, että Suomessa lisätään entisestään näytteenottoa ja testaamista koronavirustapausten selvittämiseksi ja epidemian hillitsemiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta on testattava aina, jos on pienikin epäilys sairastumisesta.

Hallitus antaa huomenna eduskunnalle ravintoloiden, kahviloiden ja anniskelupaikkojen sulkemista koskevan asetuksen. Sulkemisen tarkoituksena on suojata väestöä ja turvata yhteiskunnan toiminta. Aukiolon rajoittaminen on voimassa 31.5.2020 asti, mutta ruuan ulosmyynti on mahdollista.

Hallitus päätti myös vahvistaa valtioneuvoston kansliassa toimivan koronakoordinaatioryhmän (VN COVID-19) kokoonpanoa.

Lisätietoja: info@vnk.fi

Valtioneuvoston kanslia | vnk.fi | info@vnk.fi

TURUN KAUPUNGIN TIEDOTE  26.3.2020

Turun Lyseon koulun sisäilmatutkimukset ovat valmistumassa – lähiopetus siirretään väistötiloihin

 

Tiedotimme helmikuussa 2020 sisäilmatutkimusten etenemisestä FCG Oy:n toimesta Turun Lyseon koululla. Tutkimukset ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Tietojemme mukaan tutkimukset valmistuvat huhtikuun loppuun mennessä, kuten aikaisemmassa tiedotteessa ilmoitettiin.

 

Tutkimusten aikana rakennusterveysasiantuntija esitti havaintoihin perustuneita muutoksia tutkimussuunnitelman näytekokonaisuuteen. Muutosten myötä osa kemiallisten yhdisteiden ilmanäytteistä korvattiin materiaalinäytteillä, joilla voidaan paremmin arvioida materiaalien vaurioitumista. Muilta osin tutkimussuunnitelmaa toteutetaan suunnitellussa laajuudessa.

 

Kun ensimmäiset analyysivastaukset valmistuivat, saimme tutkimuksista vastaavalta FCG Oy:ltä suullisesti ennakkotietoja kohteessa tehdyistä havainnoista ja analyysivastausten osoittamista vaurioista. Koulun lattia- ja ulkoseinärakenteissa on havaittu vaurioita ja virheellisiä toteutustapoja käytetyissä materiaaleissa. Vaurioiden osalta todettiin, että niillä on heikentävää vaikutusta sisäilman laatuun. Vesikatossa on myös todettu viitteitä vaurioista, mutta rakenteen tutkimukset ovat vielä osittain kesken, joten kokonaiskuvaa ei katon osalta ole vielä voitu tehdä.

 

Koronatilanteen takia Turun kouluissa on tiloja käyttämättöminä, mikä mahdollistaa korvaavien tilajärjestelyjen toteuttamisen jo kevätlukukauden 2020 ajaksi. Lyseon koulun nykyiset toiminnot mahtuvat koulun pihalla sijaitsevaan Mikaelin koulun tilaan. Ennakkotietojen pohjalta Turun Lyseon koululla tällä hetkellä olevia toimintoja ryhdytään siirtämään muihin tiloihin mahdollisesti jo viikolla 14.

 

Kaupunki varautuu siihen, että koulurakennus tullaan sulkemaan loppuraportin valmistuttua. Soveltuvien väistöratkaisujen järjestäminen on aloitettu sekä oppilaiden etäopiskelun päättymisen varalta kevätlukukaudella 2020 että syyslukukauden 2020 aloittamisen osalta. Väistötilojen selvitystyöhön tuo oman haasteensa se, että kaupungilla on samanaikaisesti selvitettävänä myös neljän muun koulurakennuksen sijoittaminen väistötiloihin. Tällä hetkellä suunnitelmana on, että syyslukukaudesta 2020 alkaen:

 • Kaikki Lyseon koulun oppilaat sijoitetaan tilaelementtirakennukseen Lyseon koululla sijaitsevalle kentälle.
 • Mahdollista on, että yläkoulun oppilaiden sijoituspaikka muuttuu.
 • Väistötilaratkaisuista tiedotetaan heti lisää tilanteen selkiydyttyä.

 

On valitettavaa, että nämä uutiset sekä käynnissä olevat tilamuutokset sattuvat tähän poikkeustilanteeseen. Ymmärrämme, että koulun henkilökunnalla on paljon työtä etä- ja lähiopetusten järjestelyissä. Ymmärrämme myös opettajien ja huoltajien huolen sekä lasten oppivelvollisuuden toteutumisesta että omasta jaksamisestaan. Kaupungin tavoitteena on taata teille terveellinen ja turvallinen oppimis- ja opetusympäristö väistötiloissa.

 

Alustavien tietojen mukaan väistötilojen kokonaissuunnitelma viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn 30.3.2020, jonka jälkeen asia käsitellään myös kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Väistötila-asia on tarkoitus käsitellä lopullisesti kaupunginvaltuustossa 20.4.2020.

 

Tutkimusten loppuraportti ei ole vielä valmistunut, eikä käytettävissämme ole kirjallista materiaalia tutkimustuloksista. Raportti valmistuu huhtikuun loppuun mennessä, ja se tullaan julkaisemaan Turun kaupungin nettisivuilla Ajankohtaiset kiinteistöt -osiossa, jonne luodaan oma sisäilmasivu Turun Lyseon koulun tutkimusmateriaaleille. Ajankohtaiset kiinteistöt osioon pääset osoitteessa http://www.turku.fi/organisaatio/palvelukeskukset/tilapalvelukeskus/ajankohtaiset-kiinteistot

 

Vallitsevan koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia emme valitettavasti voi järjestää tiedotustilaisuutta henkilökunnalle ja vanhemmille. Sisäilmatutkimusten loppuraporttien valmistumisesta, niiden tuloksista ja tulevista jatkotoimenpiteistä aikatauluineen tiedotetaan tarkemmin kevään aikana Wilmassa ja Turun kaupungin ajankohtaiset kiinteistöt -sivulla. Alustavan suunnitelman mukaan Lyseon koulun sisäilmatutkimusten tilanteesta tiedotetaan lisää viikon 17 loppupuolella.

 

Poikkeustilanteen takia pyydämme myös välittämään mahdolliset kysymykset ensisijaisesti palautepalvelun kautta osoitteessa https://opaskartta.turku.fi/eFeedback/fi/Feedback/92-Sis%C3%A4ilma-asiat. Palautteita on mahdollista selata osoitteessa https://opaskartta.turku.fi/eFeedback/fi/PublicSearch, jossa ”Mitä palaute koskee” -kenttään valitaan ”Sisäilma-asiat”. Sähköpostitse toimitettujen kysymysten käsittelyssä voi tällä hetkellä esiintyä viivettä.

 

Turun kaupungin ja Tilapalvelukeskuksen puolesta,

Sisäilma-asiantuntija Johanna Kaipia, johanna.kaipia@turku.fi

Sisäilmapäällikkö Kati Järvi, kati.jarvi@turku.fi

 

 

Lyseon koulu siirtyi etäopetukseen

Rehtori Anu Tanzi-Albin tiedote 18.3.2020

 

Hyvät oppilaat ja huoltajat!

 

Olette varmaan jo saaneet useilta opettajilta ohjeistuksia omille oppilaille, tässä vielä joitakin yhteisiä toimintatapoja. Toki esimerkiksi pienimmät 1. – 3. luokkalaiset noudattavat osin omia käytäntöjään, joista opettajat tiedottavat.

Tehtävät löytyvät parhaiten Wilman työjärjestyksen kautta klikkaamalla oppiainetta. Siitä avautuu näkymä, josta näkee myös oppiaineessa aiemmin annetut tehtävät.Tämä on suositeltava tapa seurata tehtäviä ja pitää kokonaisuus hallussa. Tätä kautta tiedät aina, missä mennään kaikissa oppiaineissa.

Opettajat laittavat Wilman kotitehtäviin jokaisen tunnin ohjelman, käytettävän verkkoalustan (esim. One drive, Teams) ja useamman tunnin tehtäväjakson osalta myös palautusajan. Opettaja tarkistaa tehtävät päivittäin tai useamman tunnin tehtävien osalta annetun palautusajan jälkeen. He ovat tavoitettavissa Wilman kautta tai puhelimitse koulupäivän aikana. Kaikki puhelinnumerot löytyvät tämän blogisivuston välilehdeltä ”yhteystiedot”.

Koska ei ole varmuutta, pääsemmekö takaisin kouluun pääsiäisen jälkeen 14.4. kuten toivomme, pyydän, että kaikki oppilaat ottavat etäopiskelujakson tosissaan, tekevät töitä, edistyvät ja noudattavat päivän lukujärjestystä. Kun ohjelma ja aikataulut tulevat koulusta, tärkeintä on niitä noudattaa ja tehdä joka päivä säännöllisesti koulutyöhön kuuluvat tehtävät.

Kuulinkin jo viestiä, että jotkut ovat aloittaneet päivän tarmokkaasti ja tehtävät ovat jo tehtyinä. Meidän puolestamme pahoittelen, että useiden sairastapausten vuoksi emme ole saaneet kaikkea käyntiin täydellä teholla. Koronatartuntoja talossa ei ole toistaiseksi ollut, mutta nyt on kaupungin ohjeistuksena, että flunssaoireisena ei tulla kouluun ollenkaan.

Jos oppilas on estynyt tekemästä tehtäviä tai on sairaana, huoltajan tulee entiseen tapaan ilmoittaa poissaoloista. Poissaolojen ja tekemättömien töiden seuranta on entisellään ja opettajat kuittaavat päivittäin tai projektin päätyttyä entiseen tapaan huomiot oppilaan työskentelystä Wilmaan.

 

 

Ohjeita etäopiskeluun

 

 1. Tee samat aamurutiinit kuin normaalina koulupäivänä. Syö hyvä aamupala, vaihda yöasu päivävaatteisiin ja tee pieni liikuntahetki – kävele vaikka kortteli ympäri. Kehosi on tottunut siihen, että liikut koulumatkoilla aamuisin ja iltapäivällä!

 

 1. Pidä taukoja! Et työskentele koulussakaan 7 tuntia putkeen, pidä välitunteja. Olet tottunut tiettyyn ateriarytmiin. Syö lounaasi ja välipaloja, jotta jaksat.

 

 1. Tulet tekemään enemmän töitä tietokoneella. Muista ottaa muutama taukojumppa päivän mittaan, jotta niska-hartiaseutu pysyy kunnossa. Jumppakissan ohjeet: www.bit.ly/jumppakissaohje

 

 

 1. Et ole lomalla! Olet nyt oppimassa ja tekemässä töitä etänä koulun ulkopuolella. Onneksi oppiminen ei ole paikkaan sidottua. Oppiminen vaatii kuitenkin omaa aktiivista työtä. Sinun tulee ottaa vastuuta omasta oppimisestasi, että hommat tulevat tehtyä sovitusti. Tee itsellesi opiskeluaikataulu ja noudata sitä. Opiskelutekniikat korostuvat itsenäisemmin opiskeltaessa, katso täältä lisävinkkejä: www.bit.ly/opiskeluvinkkejä

 

 1. Seuraa viestintää wilman kautta! Opettajat antavat tehtäviä, jakavat materiaalia, arvioivat ja antavat palautetta sekä ovat mahdollisesti tavattavissa myös livenä tai pitävät live-oppitunteja verkon kautta. Ensimmäinen viesti tulee wilman kautta (jollei muuta sovittu), josta löydät kunkin opettajan ohjeet miten ja milloin tehtävät tulevat ja miten opettaja on mahdollista saada kiinni jos tarvitset apua.

 

 1. Etänä voi ja kannattaakin opiskella yhdessä! Esim. Google Meet -videokokousten avulla voitte ystäväporukan kanssa järjestää opiskelusessioita – kokeile rohkeasti! Myös opettaja voi järjestää yhteisiä opiskelusessioita – etäoppitunteja (näistä ilmoitetaan erikseen).

 

 1. Ole aktiivinen! Opettajat ovat myös töissä eli tukemassa sinua oppimisessasi vaikka ovatkin etänä niin kuin sinä. Muista pyytää apua jos et ymmärrä jotain tai jokin on epäselvää!

 

 

 

 

Valinnaisen kuvataideryhmän taidonnäyte

 

 

Koulumme toisen kerroksen aulassa on parhaillaan valinnaisen kuvataideryhmän teosten näyttely. Koko koulu osallistettiin valitsemaan suosikkinsa näytteillä olevista teoksista. Koulun oppilaiden ja henkilökunnan äänestämät suosikit olivat seuraavat:

1. Sakari nro 21 – Helmi 9C

 

 

 

 

 

 

 

2. Tero nro 6 – Joni 9D

 

 

 

 

 

 

 

3. Olaf nro 26 – Emma 9B

 

 

4. Valdimir Putin nro 3 – Vlada & Kirill 9A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kisassa mukana olleet teokset:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa Turun Lyseon kouluun

Hyvää uutta vuotta 2020!

 

 

Uusi kevätlukukausi starttasi tällä viikolla.

Keskiviikkona 8.1.2020 pidettiin uusien tulevien seitsemäsluokkalaisten huoltajien tutustumisilta Lyseon oppimisympäristöön ja koulun toimintaan.

Turun Lyseon koulun esittelyillan diaesitykseen voit tutustua tästä:

Lyseon huoltajailta 8.1.2020

VALINNAISET AINEET

 

Lyseon koulun valinnaisten aineiden tarjontaan voit tutustua tästä:

Alakoulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2020-2021 (luokat 4-6)

Yläkoulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2020-2021 (luokat 8 ja 9)

LISÄTIETOA PAINOTUSLUOKISTA

 

Liikuntaluokka

Lyseon liikuntaluokka tarkoittaa sitä, että luokalla on liikunnallisesti orientoituneita oppilaita, joita yhdistää halu liikkumiseen. Lyseon liikuntaluokalle pääseminen ei vaadi meriittejä kilpaurheilun parista, vaan oma tahtotila sekä innostus kaikkea liikuntaa kohtaan on toivottua. Mikäli liikuntaluokalle tulijoiden määrää joudutaan karsimaan, tapahtuu se 6.luokan liikuntanumeron ja todistuksen keskiarvon perusteella.

Liikuntaluokkalaisilla on 7. luokalla yksi lisätunti liikunnassa (45min) ja heidän on valittava liikuntaa 2h/viikko valinnaiseksi aineeksi sekä 8. että 9.luokalla.

 

Englantiluokka

Englantiluokalle tulevilta oppilailta toivotaan erityistä kiinnostusta englannin kieleen. Mahdollinen karsinta tapahtuu 6. luokan englanninnumeron ja keskiarvon perusteella.

Oppilailla on 7. luokalla yksi lisätunti viikossa. Näin voidaan syventää perustunneilla opittua. Lisäksi oppilaiden on valittava syventävä englanti (2h tai 1h/viikko) 8. ja 9. luokalla.

 

Mukavaa kevätlukukautta kaikille

– yhdessä eteenpäin!

Hyvää joulua!

 

 

 

Valinnaisen kotitalouden 9. luokan opiskelijat ovat luoneet taas tänäkin vuonna mitä hienoimpia piparitaloluomuksia opettaja Moision opastuksella. Koko koulun väki on saanut ihastella näitä taloja kolmannen kerroksen vitriinissä joulukuun ajan.

 

 

TERVETULOA JOULUJUHLAAN!

Turun Lyseon koulun joulujuhlaa vietetään lauantaina 21.12.2019 klo 9.30  liikuntasalissa. Huoltajat ovat tervetulleita mukaan joulujuhlaamme. Juhlan jälkeen glögi – ja piparitarjoilu koulumme kotitalousluokassa.