Vem är vi?

Vem är vi?

Vi är 6D från Martti skola i Åbo. På vår klass är det 21 elever, 13 pojkar och 8 flickor. Vår lärare heter Jessica. Vi är en ganska vild och högljudd klass. Vi är språkbadare vilket betyder att vi studerar på svenska men allas modersmål är finska. I vår blogg kan du läsa vad allt roligt vi har gjort tillsammans.