Kirjallisuutta lukemiseen liittyen

Artikkelit:

Hiidenmaa, Pirjo. 2018. Suunvuoro, Virittäjä 2018 Vol. 122 (2)

Tietokirjallisuus:

Auvinen, Suvi. 2020. Mitä tapahtuu huomenna lukemiselle? EU: Ellun kanat, WSOY.
Korolainen, Tuula. 2001. Kirjaseikkailu. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden opas. Helsinki: Tammi.

Tutkimus:

Kaikkonen, Pauli, Kohonen, Viljo. 2000. Minne menet kielikasvatus? Näkökulmia kielipedagogiikkaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. 2020. Alkumittaus – koulutulokkaiden matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden taidot ja osaamisen taustatekijät.
Leino, Kaisa, Nissinne, Kari, Puhakka, Eija, Rautapuro, Juhani.2017. Lukutaito luodaan yhdessä. Kansainvälinen lasten tukutaitotutkimus (PIRLS 2016). Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.
Niemitalo-Haapola, Elina, Haapala, Sini, Ukkola, Soile. 2020. Lapsen kielenkehitys. Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys. Keuruu: Otava.
Tarvainen, Virpi. 2016. Neljäsluokkalaisten kokemuksia kirjan formaatin vaikutuksesta lukukokemukseen ja lukuintoon. 100-vuotiaan Suomen uusi lukutaito –hanke. Lukukeskus.

Tutkielmat:

Haakana, Ninni, Kauppi, Pilvi. 2017. ”Koira ymmärtää kaiken, ku se oli niin läsnä ja kuunteli tosi tarkkaan.” Lukukoiran vaikutus kolmannen vuosiluokan oppilaiden lukuvirheisin ja sen yhteydet koettuun lukutilanteeseen. Pro gragu tutkielma (kasvatustiede). Turun yliopisto. Rauman opettajankoulutuslaitos.
Järvinen, Marika. 2018. Varhaiskasvatuksen määrän yhteydet ensimmäisen luokan luku- ja kirjoitustaitoihin tytöillä ja pojilla. Pro gradu-tutkilema (kasvatustiede). Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö.
Raes, Annamari.2015. LYHTY. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen kokonaisvaltaisesti. Akateeminen väitöskirja. Kasvatustieteiden yksikkö. Tampereen yliopisto.
Salminen, Janne. 2020. Sukupuolittunut lukeminen ja vanhempien tuki Suomessa. Pro gradu-tutkielma (sosiologia). Turun yliopisto.

In English:

Psyridou, Maria. 2020. Readin Development from Age 2 to 16. Divergent Developmental Pathways and Their Early Identification. Jyväskylän yliopisto. Väitöskirjan tiivistelmä (kasvatustieteiden ja psykologian tdk). Väitöstilaisuus 8/2020.

På svenska:

Läsdelegationen. 2018. Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. Betänkande av Läsdelegatonen. Stockholm: Statens offentliga utredningar.